Cytsain daflodol

Mewn seineg, yngenir cytsain daflodol â'r tafod yn erbyn y daflod galed.

Ceir y cytseiniaid taflodol canlynol yn yr Wyddor Seinegol Ryngwladol (IPA):

IPA Disgrifiad Enghraifft
Iaith Sillafu IPA Ystyr
Xsampa-J.png cytsain drwynol daflodol Ffrangeg agneau

ynganiad: [[a] ynganiad: [ɲ] ynganiad: [o]]

oen
Xsampa-c.png cytsain ffrwydol daflodol ddi-lais Hwngareg hattyú

ynganiad: [[hɒ] ynganiad: [cː] ynganiad: [uː]]

alarch
Xsampa-Jslash.png cytsain ffrwydol daflodol leisiol Latfieg ģimene

ynganiad: [[] ynganiad: [ɟ] ynganiad: [imene]]

teulu
Xsampa-C2.png cytsain ffrithiol daflodol ddi-lais Almaeneg Licht

ynganiad: [[lɪ] ynganiad: [ç] ynganiad: [t]]

golau
Xsampa-jslash2.png cytsain ffrithiol daflodol leisiol Sbaeneg yema

ynganiad: [[] ynganiad: [ʝ] ynganiad: [ema]]

melynwy
Xsampa-j2.png cytsain amcanedig daflodol Cymraeg iâr

ynganiad: [[] ynganiad: [j] ynganiad: [aːr]]

iâr
Xsampa-L2.png cytsain amcanedig ochrol daflodol Eidaleg aglio

ynganiad: [[a] ynganiad: [ʎː] ynganiad: [o]]

garlleg
Xsampa-Jslash lessthan.png cytsain fewngyrchol daflodol leisiol Swahili hujambo

ynganiad: [[hu] ynganiad: [ʄ] ynganiad: [ambo]]

helô
Xsampa-equalsslash.png clec daflodol Nǀu ǂoo

ynganiad: [[] ynganiad: [ǂ] ynganiad: [oo]]

dyn