Dyma Fi!
cy-3
Mae'r defnyddiwr hwn yn medru'r Gymraeg ar lefel uwchradd.
This user is a native speaker of English.


Mae'r defnyddiwr hwn yn dod o Gymru.
Mae'r defnyddiwr hwn yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth.
Mae'r defnyddiwr hwn yn hoyw.
Mae'r defnyddiwr hwn yn dwli ar Eurovision.

Croeso! Ewrotrashfreak yw i a dwi'n byw yn Aberystwyth (deuthum o'r Barri) a dw i'n astudio Cymraeg ail-iaith ac Astudiaethau Ewropeaidd ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae fy mhrif diddordebau ar Wicipedia yn cynnwys artistiaid Ewropeaidd a'm prosiect mwyaf yw'r tudalennau Cystadleuaeth Cân Eurovision. Wrth gwrs dwi'n astudio Cymraeg ar hyn o bryd felly os gallwch weld gamgymeriadau â'm gwaith, fy nghywirwch neu cyswlltwch gyda fi plîs. Diolch!

Ewrotrashfreak

golygu

Cymreigeiddiais y gair 'Eurotrashfreak' fy mod i wedi clywed o'r gân "Congratulations" gan Silvia Night o Wlad yr Iâ. Cynrychiolodd Night Gwlad yr Iâ yn y Gystadleuaeth Cân Eurovision 2006 gyda'i chân dychanol. Mae'r gair 'Eurotrashfreak' yn cyfeirio at pobl sydd yn dwli ar Eurovision ac wrth gwrs mae hyn yn disgrifiad fi, dw i'n 'Eurotrashfreak' achos dw i'n caru Eurovision gyda pasiwn! Ffit perffaith yw'r enw imi!

Fi ar Wici

golygu

Dw i'n gweithio ar Wici pan y galla. Dw i'n creu a golygu erthyglau sy'n bwysig imi yn cynnwys pynciau fel Anturiaethau Alys, Cystadleuaeth Cân Eurovision, y gyfres Twilight, artistiaid Ewropeaidd, ayb. Mae'r adrannau isod yn cynnwys rhai o'm gwaith ar wici ac mae yn golygu bod yr erthygl wedi'i chreu gan fi.

Prosiect Alys

golygu

Wnes i lawer o waith ar y tudalen Anturiaethau Alys yng Ngwlad Hud, yn cynnwys ei 'Chymraegeiddio'. Hefyd, dw i wedi creu amryw tudalennau perthnasol fel Alice: Madness Returns, Y Gwningen Wen, Gwlad Hud, Alice in Wonderland (ffilm 2010), ayb.

Prosiect Eurovision

golygu

Dyma'r erthyglau Eurovision fy mod wedi golygu/creu - mae Eurovision yn dod â llawer o wybodaeth felly gweithio ar erthyglau Eurovision yn anodd iawn imi i wneud ar fy mhen fy hun! Bydd unrhyw help yn ffantastig!

Erthyglau eraill

golygu

Cerddoriaeth

golygu

Creais llawer o erthyglau am artistiaid, caneuon, albymau, ayb yn arbennig cerddoriaeth Eurovision ond creais tudalennau eriall fel Dangerous Muse, Elin Lanto, Paramore, ayb hefyd. Dw i am hybu cerddoriaeth Ewrop a rhai o fy hoff artistiaid.

Cyfres Twilight Saga

golygu

Hefyd:

Dolenni allanol

golygu