Dinasyddiaeth yr Undeb Ewropeaidd

Cafodd Dinasyddiaeth yr Undeb Ewropeaidd ei chyflwyno gan Gytundeb Maastricht a arwyddwyd ym 1992 a'i rhoi ar waith ym 1993. Mae hi'n bodoli ochr yn ochr â dinasyddiaeth Aelod-wladwriaethau yr Undeb Ewropeaidd ac mae'n rhoi hawliau ychwanegol i ddinesyddion y gwledydd hyn.

Hawliau penodol dinesyddion yr UE

golygu