Aelod-wladwriaethau yr Undeb Ewropeaidd

Ar hyn o bryd, mae 28 o aelod-wladwriaethau yr Undeb Ewropeaidd (UE). Dyma restr ohonyn nhw sy'n nodi'r flwyddyn ymuno â'r UE:

     Aelod-wladwriaethau'r Undeb Ewropeaidd      Gwledydd sydd wedi ymgeisio am aelodaeth

Mae nifer o wledydd wedi ymgeisio dyfod yn aelod-wladwriaethau:

  • Mae'n bosib bydd Twrci yn ymuno rhywbryd yn y dyfodol.

Mae'r Swistir hefyd wedi ymgeisio, flynyddoedd yn ôl, ond doedd dim llawer o gefnogaeth yn y wlad o blaid hynny.

Cyn-aelodau

golygu