Eisteddfod Genedlaethol Cymru Aberteifi 1942

Cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol yn Aberteifi yn 1942. Y bwriad gwreiddiol oedd ei chynnal yng Nghaerfyrddin, ond bu raid ei symud oherwydd yr Ail Ryfel Byd.

Prif Gystadlaethau
Cystadleuaeth Teitl y Darn Ffugenw Enw
Y Gadair 'Rhyfel neu Creiddylad - Neb yn deilwng
Y Goron Ebargofiant - Herman Jones