Eisteddfod Genedlaethol Cymru Bro Dinefwr 1996

Cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol Bro Dinefwr 1996 yn Ffairfach ger Llandeilo.

Prif Gystadlaethau
Cystadleuaeth Teitl y Darn Ffugenw Enw
Y Gadair Grisiau Amstel R. O. Williams
Y Goron Olwynion Lada David John Pritchard
Y Fedal Ryddiaith Atal y wobr
Gwobr Goffa Daniel Owen Atal y wobr