Eisteddfod Genedlaethol Cymru Llanelli 1895

Cynhaliwyd yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli yn 1895. Cyhoeddwyd Rowland Williams (Hwfa Môn) yn ail Archdderwydd yr Orsedd.

Prif Gystadlaethau
Cystadleuaeth Teitl y Darn Ffugenw Enw
Y Gadair Dedwyddwch - John Owen Williams (Pedrog)
Y Goron Ioan y Disgybl Annwyl - Lewis William Lewis (Llew Llwyfo)