Gorllewin Sir Ddinbych (etholaeth seneddol)

etholaeth seneddol

Cyn-etholaeth seneddol yn Sir Ddinbych oedd Gorllewin Sir Ddinbych (hefyd Saesneg: West Denbighshire). Roedd yn dychwelyd un Aelod i Dŷ'r Cyffredin y Deyrnas Unedig.

Gorllewin Sir Ddinbych
Etholaeth Sir
Creu: 1885
Diddymwyd: 1918
Math: Tŷ'r Cyffredin
Aelodau:Un

Crewyd yr etholaeth gan Ddeddf Ailddosbarthu Seddau 1885, ar gyfer Etholiad Cyffredinol 1885. Rhannwyd etholaeth Sir Ddinbych yn ddwy, Dwyrain a Gorllewin. Cafodd yr etholaeth ei dileu cyn Etholiad Cyffredinol 1918.

Aelodau Seneddol

golygu

Etholiadau yn y 1880au

golygu
Etholiad cyffredinol 1885: DwyrainSir Ddinbych

Nifer y pleidleiswyr 8,899

Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Rhyddfrydol
 
William Cornwallis West
4,586 60.5
Ceidwadwyr C. S. Mainwaring 2,992 39.5
Mwyafrif 1,594
Y nifer a bleidleisiodd 7,578 85.2

Etholiad cyffredinol 1886 cafodd William Cornwallis West ei ethol yn ddiwrthwynebiad ar ran Y Blaid Unoliaethol Ryddfrydol

Etholiadau yn y 1890au

golygu
Etholiad cyffredinol 1892: DwyrainSir Ddinbych

Nifer y pleidleiswyr 9,915

Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Rhyddfrydol John Herbert Roberts 4,612 66.9
Unoliaethol Ryddfrydol William Cornwallis West 2,279 33.1
Mwyafrif 1,452
Y nifer a bleidleisiodd 7,742 76.8
Rhyddfrydol yn disodli Unoliaethol Ryddfrydol Gogwydd