Haka

dawns ryfel draddodiadol Maori Seland Newydd

Dawns wedi'i chanu yw'r Haka, (neu haca mewn orgraff Gymraeg) defod o ynyswyr De Môr Tawel sy'n cael ei hymarfer yn ystod gwrthdaro, protest, seremonïau neu gystadlaethau cyfeillgar i greu argraff ar wrthwynebwyr, y mae'r Māori wedi'u gwneud yn enwog ledled y byd trwy'r tîm rygbi Seland Newydd, sy'n ei chwarae cyn ei gemau er 1905.

Haka y Māori (ca. 1845)
Haka y Māori (ca. 1845)
Crysau Duon yn perfformio'r haka
Haka tim rygbi'r gynghrair Seland Newydd, y "Kiwis", 2013
Haka tim rygbi'r gynghrair Seland Newydd, y "Kiwis", 2013

Gwreiddiau golygu

Yn ôl mytholeg Māori, roedd gan Tama-nui-to-ra, duw'r haul, ddwy wraig: Hine-raumati, dynes yr haf, a Hine-takurua, dynes y gaeaf. Enw'r plentyn a anwyd o Tama-nui-to-ra a Hine-raumati oedd Tane-rore.[1] Cafodd ei gredydu â tharddiad y ddawns. Tane-rore yw cryndod yr awyr a welir ar ddiwrnodau poeth yr haf ac fe'i cynrychiolir gan ddwylo crynu yn ystod y ddawns.

Mae haka yn enw generig ar bob dawns Māori. Yn etymologaidd, ystyr y gair haka yw "gwneud".[2] Ac ymarferwyd y math hwn o ddawns ledled Polynesia. Nid oedd yn anghyffredin dod o hyd i eiriau amrwd a sarhad i'r gelyn yng ngeiriau'r haka. Heddiw, diffinnir yr haka fel rhan o'r repertoire dawns lle mae dynion yn y tu blaen a menywod yn y cefn am gefnogaeth leisiol. Y mwyafrif o haka a gyflwynir heddiw yw haka taparahi neu haka heb arf.

Yn fwy nag unrhyw agwedd arall ar ddiwylliant Māori, mae'r ddawns gymhleth hon yn fynegiant o angerdd, egni a hunaniaeth y bobl hyn. Roedd yr haka, yn fwy na hobi, yn arferiad o bwysigrwydd, yn enwedig o ran croesawu pobl mewn cynulliadau cymdeithasol. Roedd enw da'r llwythau wedi'i seilio'n rhannol ar eu gallu i wneud haka (hamana mahuika).

Defnydd cyfredol golygu

 
Haka Taparahi, 1941 anialdir yr Eifft yn yr Ail Ryfel Byd

Mae'r haka wedi dod yn enwog ledled y byd diolch i ymbelydredd tîm undeb rygbi Seland Newydd, y Crysau Duon. Yn draddodiadol, mae'r chwaraewyr, wedi'u gwisgo mewn du, yn dehongli haka cyn dechrau pob un o'u cyfarfodydd, er mwyn creu argraff ar y gwrthwynebydd. Mae'r dehongliad systematig o'r haka yn dyddio o 1987, yn ystod Cwpan Rygbi'r Byd cyntaf. Fe'i neilltuwyd o'r blaen ar gyfer teithiau All Black mewn gwledydd tramor. Mae'r Wheel Blacks, tîm rygbi cadeiriau olwyn cenedlaethol Seland Newydd, hefyd yn perfformio haka yn gynnar yn y gêm3 a hefyd y Tall Blacks (tîm pêl-fasged SN), y Kiwis (tîm rygbi'r gynghrair SN) ac eraill.[3]

Ond nid chwaraewyr rygbi yw'r unig rai i'w ddefnyddio cyn eu gêm chwaraeon - mae cynghrair rygbi Seland Newydd neu dimau pêl-fasged (y "Tall Black") yn gwneud yr un peth.[4] Mae'r haka yn rhan bwysig iawn o fywyd diwylliannol Seland Newydd (boed yn Māori, Métis neu'n Eingl-Sacsonaidd) ac yn rhan sylfaenol o'u hunaniaeth genedlaethol. Mae'r haka yn cael ei ymarfer ym mhobman: mewn ysgolion uwchradd, prifysgolion, yn y fyddin, ac ati.

Gyrrodd Tana Umaga y Kapa o Pango, haka newydd drawiadol iawn, yn y gêm yn Seland Newydd - De Affrica ddydd Sadwrn, 27 Awst 2005 yn Dunedin.

Ond mae cenhedloedd eraill ym mharth Oceania yn perfformio coreograffi ymladd (a elwir yn haka ar gam [5]) cyn dechrau gêm rygbi yn XIII neu XV: felly, Ffiji (Cibi), Samoa (Siva Tau), Mae gan Ynysoedd Cook, a Tonga (Kailao neu Sipi tau) eu "dawns" cyn-gêm eu hunain. Yn yr achos hwn, pan fydd y timau hyn yn cwrdd mewn cystadleuaeth swyddogol, mae dawnsfeydd pob tîm yn cael eu perfformio ar yr un pryd yn ôl y protocol, fel pan wrthdaro Tonga a Samoa, yng Nghwpan y Byd rygbi'r gynghrair 2017.[6]

Fel rhan o'r digwyddiadau o amgylch Cwpan Rygbi'r Byd 2007, cynhaliwyd haka anferth yn Béziers ar lawnt stadiwm Môr y Canoldir ar 30 Mehefin, 2007. Atgynhyrchodd 525 o gyfranogwyr ystumiau'r gymdeithas Wallisian Lomipiau. Yn ogystal, yn ystod ymweliad y Crysau Duon â'r Pafiliwn Du yn Aix-en-Provence, cyfansoddodd y coreograffydd dawns gyfoes Angelin Preljocaj "haka" yn arbennig ar gyfer 15 o ddawnswyr.[7]

Yn ystod yr orymdaith ar 14 Gorffennaf ym Mharis yn 2011, a osodwyd o dan arwydd Ffrainc dramor, gwnaeth milwrol ym mharth y Môr Tawel haka o flaen y platfform arlywyddol.

Yn 2015, perfformiodd 1,700 o fyfyrwyr o ysgol uwchradd bechgyn yn Seland Newydd haka er anrhydedd i'w diweddar athro, Dawson Tamatéa.[8]

Gwahanol fathau o haka golygu

Ka mate 10
Kapa haka
Kapa o Pango
Timatanga
Te Iwi Kiwi (haka tim rygbi'r gynghrair Seland Newydd ers 2013)
Tika Tonu

Ymatebion i'r Haka golygu

 
Haka gan filwyr Llu Amddifyn Seland Newydd
 
Darluniau o'r Haka (ca. 1890)

Er bod y ddefod yn adnabyddus ac wedi'i dogfennu ar hyn o bryd ym myd chwaraeon, mae'n peri protocol penodol cyn y gêm.

Yn wir, trwy redeg yr haka yn erbyn tîm nad yw’n ymarfer, mae tîm chwaraeon yn cymryd esgyniad seicolegol amlwg,[[ymateb Cymru**] gan fod ei bwrpas ymhlith pethau eraill i ysgogi neu greu argraff ar ei wrthwynebydd. Mae'n torri egwyddor cydraddoldeb sy'n sail i'r protocol, oherwydd yn yr amseroedd arferol mae'r ddau dîm yn cael eu cyflwyno'n gyfartal yn y rostrwm arlywyddol, roedd eu hanthemau cenedlaethol yn chwarae. Yr unig dro i gydraddoldeb ffurfiol yw ein bod bron bob amser yn chwarae anthem y tîm sy'n derbyn ail, trwy garedigrwydd y tîm sy'n ymweld. Bob amser i barchu cydraddoldeb, cedwir y raffl hefyd i benderfynu ar ba ochr o'r cae y bydd y tîm buddugol o "daflu" yn ei chwarae neu a fydd yn mynd i mewn neu'n derbyn rygbi (XV neu XIII). Mewn cystadleuaeth rhyngwladol, mae'r gwisgoedd hyd yn oed yn cael eu tynnu ar hap (gartref neu yn yr awyr agored). Mae'r haka felly yn seibiant o'r cydraddoldeb ffurfiol hwn, gan fod y tîm sy'n ei gyflawni yn mwynhau braint trwy gael caniatâd i gyflawni un weithred yn fwy na'i wrthwynebydd.

O ganlyniad, mae timau chwaraeon weithiau wedi dewis anwybyddu'r chwaraewyr sy'n perfformio'r haka, naill ai trwy gynhesu,[9] neu trwy leoli eu chwaraewyr ar y cae ar gyfer dechrau'r gêm, aros am ymrwymiad y chwiban, neu adael y cae.[10]

Mae gan yr Awstraliaid, yn y gynghrair rygbi, fath o gân ymladd o'r enw "canu cangarŵ" neu "Wallee Mullara Choomooroo Tingal".[11]

Mae'r rhan fwyaf o dimau yn syml yn llinellu'r chwaraewyr y tu ôl i'r llinell ganol cae, gyda'r olaf yn dal eu hysgwyddau, braich yn eu braich, ac yn gwylio'r gwrthwynebwyr yn perfformio eu dawns. Weithiau mae tîm rygbi Cymru wedi dewis aros yn unol am ychydig funudau, ar ôl i chwaraewyr Seland Newydd orffen yr haka.[12]

Yn y gorffennol, mae Tîm Rygbi Ffrainc, wedi dewis sawl ffordd i ymateb i hakas Seland Newydd: aliniad chwaraewr, gwisgo lliwiau cenedlaethol, neu fel rhan o Gwpan Rygbi'r Byd, croesi'r llinell ganol cae,(Ffrangeg)[2] 16 Hydref 2015</ref> gan dynnu ysbrydoliaeth o'r Gwyddelod,[13] sydd weithiau'n ennill dirwyon iddo20. Weithiau mae hyn yn mynd hyd yn oed ymhellach gyda dyrchafiad a brasamcan y chwaraewyr bron mewn cysylltiad â'r chwaraewyr gwrthwynebol.

Mae'r her hon hefyd yn gyffredin rhwng cynghreiriau rygbi yn Oceania, gyda rhai chwaraewyr yn mynd i gyswllt corfforol chwaraewyr sy'n gwrthwynebu.

O ran y cyhoedd, os yw'n dal i werthfawrogi'r foment benodol hon a'r olygfa hon sy'n ffurfio'r haka, mae'n golygu nodi y gall chwibanu neu gael ei hamlygu'n uchel yn ystod ei chwrs, a hynny hyd yn oed yn y gwledydd Eingl-Sacsonaidd. Yn Lloegr, gall cefnogwyr rygbi hyd yn oed ganu Sweet Chariot.

Gweler Hefyd golygu

Dolenni golygu

Cyfeiriadau golygu

 1. http://fresques.ina.fr/danses-sans-visa/parcours/0007/le-haka-a-travers-les-ages-du-mythe-fondateur-au-terrain-de-rugby.html%7Csite=ina.fr%7Cdate=5 Meh 2018
 2. (Ffrangeg)VIDÉOS. L'histoire et les secrets du Haka, 24 Medi 2015|"le mot Haka signifie à la fois « danse » et « faire » en maori. Il désigne en fait les danses chantées rituelles pratiquées par l’ensemble des peuples polynésiens, que ce soit pour des cérémonies, des fêtes de bienvenue, ou avant de partir au combat."
 3. (Saesneg) "'Murderball' crashes the Paralympics", Agence France-Presse, 14 Medi 2008.
 4. (Ffrangeg)"'Video of Tall Blacks' Haka surpasses one million views in less than 24 hours" Archifwyd 2016-03-18 yn y Peiriant Wayback.,fiba.com, 8 Medi 2014
 5. (Saesneg)[1] ABC Radio Australia, 15 Awst 2015
 6. (Saesneg)Tonga and Samoa have epic pregame faceoff at Rugby League World Cup 5 Tach 2017
 7. fideo o'r Haka
 8. https://www.20minutes.fr/insolite/1658807-20150728-video-nouvelle-zelande-1700-eleves-effectuent-haka-honneur-professeur-decede
 9. (Saesneg)DAYS TO GO David Campese ignores Haka and warms up on the try line, 2 Medi 2015
 10. (Ffrangeg)Le "haka" des basketteurs néo-zélandais n'impressionne pas la team USA[dolen marw] 11 Medi 2014
 11. (Saesneg)The Kangaroos World Cup War Cry: Tradition or Token?, 31 Hydref 2017
 12. (Ffrangeg)Les 5 meilleures réponses au haka des All-Blacks, ymateb tîm Cymru 16 Hydref 2015
 13. (Ffrangeg)https://www.sudradio.fr/rugby/les-5-meilleures-reponses-au-haka-des-all-blacks%7Csite=sudradio.fr[dolen marw], le défi Irlandais de 1989] 16 Hydref 2015
  Eginyn erthygl sydd uchod am rygbi'r undeb. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato.