Sosioieithyddiaeth

(Ailgyfeiriad oddi wrth Ieithyddiaeth gymdeithasegol)
Ieithyddiaeth
Ieithyddiaeth ddamcaniaethol
Seineg
Ffonoleg
Morffoleg
Cystrawen
Semanteg
Semanteg eiriadurol
Arddulleg
Pragmateg
Ieithyddiaeth hanesyddol
Ieithyddiaeth gymdeithasegol
Ieithyddiaeth gymharol
Caffael iaith
Ieithyddiaeth gymhwysol
Ieithyddiaeth wybyddol

Astudiaeth ddisgrifiadol yw sosioieithyddiaeth ar effaith cymdeithas, gan gynnwys normau diwylliannol, disgwyliadau, a chyd-destun, ar sut y defnyddir iaith, ac effaith cymdeithas ar iaith. Mae'n wahanol i gymdeithaseg iaith, a ganolbwyntir ar effaith iaith ar y gymdeithas.[1]

Mae hefyd yn edrych ar sut mae amrywiadau iaith yn amrywio rhwng grwpiau gan amrywiaeth cymdeithasol (e.e. ethnigedd, crefydd, statws, rhyw, lefel yr addysg, oed, etc.). Mae'r defnydd o iaith yn amrywio o le i le ac rhwng y gwahanol ddosbarthiadau cymdeithasol, a dyma mae'r hyn mae asutdiaeth sosioieithyddiaeth yn ei astudio.

CyfeiriadauGolygu

  1. Gumperz,, John J.; Cook-Gumperz, Jenny (2008). "Studying language, culture, and society: Sociolinguistics or linguistic anthropology?". Journal of Sociolinguistics 12 (4): 532–545.