Moryd neu aber agored Afon Clud ar arfordir gorllewinol yr Alban yw Moryd Clud (Gaeleg, Linne Chluaidh; Saesneg Firth of Clyde). Mae effaith y llanw i'w deimlo cyn belled a dinas Glasgow.

Map o Foryd Clud a'r cyffiniau

Mae ynysoedd Moryd Clud yn cynnwys Ynys Arran ac Ynys Bute.

Dinasoedd a threfi ar Foryd CludGolygu