Iaith gyfrwng (lingua franca) ydy Toc Pisineg (Tok Pisin / Pidgin), sy'n cael ei siarad yn Papua Gini Newydd a yn ynysoedd y Cefnfor Tawel. Tafodiaith o Saesneg ydy hi. Tok Pisin yw "talk pidgin" yn Toc Pisineg; hynny yw, "siarad pidgin". Fodd bynnag, daw'r gair pidgin o gamynganiad Tsieineaidd o "business"; hynny yw "busnes".

Wikipedia
Wikipedia
Argraffiad Pisin Wicipedia, y gwyddoniadur rhydd

O Pisin ddaeth yr ymadroddion Saesneg "Long time no see!" (Sut mae ers tro byd?), "No can do!" (Fe allai ddim gwneud hynny!), "No go." (Dim mynediad.) a "piccaninny" (plentyn cynfrodol).

Ymadroddion Cyffredin.

 • Tok Pisin : Pisin
 • Wels : Cymraeg
 • Inglis : Saesneg
 • Gude! / Yu stap! : Helo!
 • Orait? : Sut mae?
 • Nambawan! : Da iawn!
 • nogut : drwg / gwael / dim gwerth
 • Moning! : Bore da!
 • Apinun! : P'nawn da!
 • Gut nait! : Nos da!
 • Plis! : Os gwelwch chi'n dda!
 • Tenkyu! : Diolch!
 • No tenkyu! : Dim diolch!
 • Sori! : Mae'n flin gen i!
 • ya / yes : ïe / do / oes, etc.
 • no / nogat : nage / naddo / nag oes etc.
 • Mi no save. (SA-fe) : Wn i ddim.
 • Gut bai! : Da boch chi!
 • Lukim yu! : Hwyl fawr!

Geiriau Diddorol.

 • bilong longwe ples : estron
 • gumi bilong kok : condom
 • i no dia : rhad
 • katim gras bilong het : torri gwallt
 • Misis kwin : Y Frenhines
 • pikinini : plentyn (Sbaeneg pequeño = bach)
 • tok ples : (tafod)iaith lleol (hynny yw - nid Tok Pisin)
 • waia i lus : gwallgo
 • wilwil : beic
 • wokabaut : gwyliau (Saesneg Awstralia walkabout = gwyliau)
 • magani : walabi
 • bikpela magani : cangarŵ
 • kaikai : bwyd
 • solwara : môr (Saesneg saltwater = dwr halen)
 • lotu : crefydd (Ffijïeg lotu = crefydd)
 • haus lotu : eglwys (Saesneg house neu Almaeneg haus = + Ffijïeg lotu = crefydd)


Cysylltiadau golygu