Rhestr gramadegau ac adnoddau ieithyddol Cymraeg

Gramadegau golygu

Idiomau a Diarhebion Cymraeg golygu

 • Lluniau Llafar, Cennard Davies (1980)
 • Y Geiriau Bach, Cennard Davies (1998)
 • Torri'r Garw, Cennard Davies (1996)
 • Cymraeg Idiomatig, C.P. Cule (1971)
 • Geiriadur Idiomau, goln A.R. Cownie ac Wyn G. Roberts (Gwasg Prifysgol Cymru, 2001)
 • Idiomau Cymraeg: y Llyfr Cyntaf R.E. Jones, (Tŷ John Penri, 1987)
 • Ail Lyfr o Idiomau Cymraeg, R. E. Jones, (Tŷ John Penri, 1997)
 • Diarhebion Cymraeg, J J Evans (1965) - gyda chyfieithiadau i'r Saesneg
 • Diarhebion Cymru, William Hay (1955)
 • Dawn Ymadrodd, Mary William (1978)

Dywediadau tafodieithol a Chymraeg llafar golygu

 • Beth Thomas a Peter Wynn Thomas, Cymraeg, Cymrâg, Cymrêg…Cyflwyno'r Tafodieithoedd (Gwasg Taf, 1989)
 • Cyfres Llyfrau Llafar Gwlad
 • Siân Williams, Ebra Nhw (1981)
 • Owen John Jones, Dywediadau Cefn Gwlad (1977)– Llŷn ac Eifionydd
 • John Jones, Gwerin-eiriau Sir Gaernarfon (1979)
 • Lynn Davies, Geirfa'r Glöwr (1976)
 • C Jones a D Thorne, Dyfed: Blas ar ei thafodieithoedd (1992)
 • Erwyd Howells, Dim ond Pen Gair: Casgliad o ddywediadau Ceredigion (1990)
 • D Moelwyn Williams, Geiriadur y Gwerinwr (1975)

Arall golygu

Bathu a safoni termau golygu

Cyfeiriadau golygu