Pobol y Cwm

Opera sebon Cymraeg

Un o gyfresi teledu mwyaf poblogaidd Cymru yw Pobol y Cwm ac yr opera sebon mwyaf hirhoedlog a gynhyrchir gan y BBC. Crewyd y gyfres gan y dramodydd Gwenlyn Parry a'r cynhyrchydd John Hefin.[1] Ar wahân i rygbi, dyma'r rhaglen mwyaf poblogaidd ar S4C.[2]

Pobol y Cwm
Pobol y Cwm.jpg
Genre Opera sebon
Serennu Cast
Gwlad/gwladwriaeth Y Deyrnas Unedig
Iaith/ieithoedd Cymraeg
Cynhyrchiad
Amser rhedeg 20 munud
Darllediad
Sianel wreiddiol BBC Cymru (1974-1982)
S4C (1982-)
Rhediad cyntaf yn 16 Hydref 1974
Cysylltiadau allanol
Gwefan swyddogol
Proffil IMDb

Fe ddechreuodd y gyfres ar 16 Hydref 1974;[3] felly dim ond Coronation Street ac Emmerdale sydd wedi parhau yn hirach na Pobol y Cwm ar y teledu ym Mhrydain. Yn y dyddiau cynnar fe'i ddarlledwyd y diwrnod canlynol am 12:25 ar rwydwaith BBC 1.[4] Wedi i S4C gael ei sefydlu, trosglwyddodd y gyfres i'r sianel honno a bellach fe'i darlledir bum noson yr wythnos trwy gydol y flwyddyn.

Mae S4C yn dangos Pobol y Cwm fel arfer o nos Lun i nos Wener am 19:30 neu 20:00, heblaw yn ystod Eisteddfodau neu lle darlledir chwaraeon. Maent yn ail-ddarlledu 'Omnibiws' o holl benodau'r wythnos gydag isdeitlau yn Saesneg ar y sgrin ar nos Sul am 17:30.

Mae'r rhaglen wedi bod yn feithrinfa i nifer o actorion a aeth ymlaen i adnabyddiaeth rhyngwladol, yn cynnwys Ioan Gruffudd a Iwan Rheon. Mae nifer o enwogion o actorion gwadd wedi ymddangos yn y gyfres hefyd, yn cynnwys Rhys Meirion, Ray Gravell, Michael Aspel, Giant Haystacks ac El Bandito, Dave Brailsford, Russell Grant, Michael Sheen a Ruth Jones.[5]

Cyfres PyCGolygu

Yn Ebrill 2013 cynhyrchwyd cyfres aml-blatfform PyC a oedd yn seiliedig a rai o gymeriadau ifanc Pobol y Cwm. Bwriad y prosiect oedd apelio at oedolion ifanc a chwilio am ffyrdd newydd o ddweud stori. Roedd y gyfres ar gael ar wefan S4C gyda phennod yn cael ei ryddhau am 9pm dros gyfnod o wythnos.[6]

LleoliadGolygu

Wedi'i lleoli ym mhentref dychmygol Cwmderi yng Nghwm Gwendraeth, Sir Gaerfyrddin, mae'r gyfres opera sebon hon yn canolbwyntio ar fywyd, gwaith, cariad a materion teuluol. Ar y dechrau, pentref tawel iawn oedd Cwmderi er gwaethaf perthnasau personol anodd. Tueddai'r straeon ganolbwyntio o gwmpas cartref y henoed Bryn Awelon a'r dafarn leol, Y Deri Arms.

Mae'r dafarn yn dal i fod yn ganolfan pwysig yn yr opera sebon, yn ogystal â siopau a chartrefi'r sawl sy'n byw yng Nghwmderi. Yn ddiweddar, mae'r straeon wedi newid i ganolbwyntio ar faterion mwy dadleuol fel llofruddiaeth, trais, cyffuriau, a dyfodol cymunedau gwledig. Un o themâu rheolaidd y gyfres ers 1974 yw dyfodol yr iaith Gymraeg. Rhai o'r straeon a gydiodd fwyaf yn nychymyg y gwylwyr dros y blynyddoedd diweddar oedd marwolaeth y cymeriad Reg Harries, cymeriad selog yn y gyfres ers yr ail bennod, a'r damwain gar pan gollodd Anita'r babi yr oedd hi'n ei gario.

FfilmioGolygu

Ddiwedd y 90au, codwyd set barhaol i'r gyfres y tu ôl i faes parcio BBC Cymru yn Llandaf, Caerdydd, gan hwyluso'r ffilmio a rhoi cartref parhaol i'r rhaglen. Yn 2012 symudodd y cynhyrchiad i stiwdios newydd pwrpasol 'Porth y Rath' ym Mae Caerdydd lle ail-grewyd stryd fawr Cwmderi a setiau mewnol. Rhennir y stiwdios gyda chynhyrchiadau drama arall y BBC gan gynnwys Doctor Who a Casualty a mae'n bosib i'r rhaglen wneud defnydd achlysurol o'r setiau arall.

Saethir y rhan fwyaf o olygfeydd awyr agored Pobol y Cwm yn ardal pentref Llanbedr-y-fro, i'r gorllewin o Gaerdydd.

Aelodau cast cyfredolGolygu

Cymeriad Actor Hyd
Megan Harries Lisabeth Miles 1974–1995, 1996, 2011–
David 'Dai Sgaffalde' Ashurst Emyr Wyn 1978–1984, 2001–
Eileen Probert (née Walters) Sera Cracroft 1989–1996, 1998, 2007–
Hywel Llywelyn Andrew Teilo 1990–
Cassie Morris (née Nicholas) Sue Roderick 1991–2003, 2018–
Kathleen 'Kath' Pearl Jones Siw Hughes 1993–2007, 2014, 2017–
Mark Jones Arwyn Davies 1993–
Iori Davies Hugh Thomas 1993, 1995, 1997–1999, 2018–
Sioned Charles (née Rees) Emily Tucker 1994–1996, 2007–
Rhys Llywelyn Jack Quick 1997–2001, 2008–2012, 2015, 2018–
Diane Ashurst (née Francis) Victoria Plucknett 1998–
Jason Francis Rhys Ap Hywel 1998–2007, 2015–
Sara Francis (née Thomas) Helen Rosser Davies 2000–2007, 2015–
Anita Pierce Nia Caron 2001–
Britt White (née Monk) Donna Edwards 2002–
Garry Monk Richard Lynch 2002–
Iolo Davies-White (né White) Dyfan Rees 2002–2005, 2007, 2009–
Siôn White Jeremi Cockram 2002–
Gwyneth Jones Llinor ap Gwynedd 2003–
Kelly Charles (née Evans) Lauren Phillips 2003–2007, 2015–
Ffion Llywelyn (née Roberts) Bethan Ellis Owen 2004–
Debbie Collins Maria Pride 2005–2006, 2008–
Ricky Jones Tomos West 2005–
Aaron Dafydd Monk Osian Morgan 2006–
Dani Monk (née Thomas) Elin Harries 2007–
Eifion Rowlands Arwel Davies 2007, 2008–
Colin Evans Jonathan Nefydd 2008–
Gaynor Llywelyn Sharon Roberts 2008–
Esyllt ‘Izzy’ Evans Caryl Morgan 2008–2010, 2012, 2019–
Gwern Harley Jones Elis Lloyd Hughes 2010–
Jim Probert Alun ap Brinley 2011–
Arwen Hedd Evie Rose Jenkins 2012–
Richard 'DJ' Ashurst Junior Carwyn Glyn 2014–
Esther Llywelyn Eira Adoh 2016–
Matthew Price Mark Stuart Roberts 2016–
Tyler Davies-White (né Davies) Aled Llyr Thomas 2016–
Ifan Francis Ioan Arnold 2017–
Greta Davies-White Bella Marie Dennis 2017–
Seren Monk Maggie Edith Taylor 2017–
Huwi-John Probert Frazer McCann 2018–
Jaclyn Parri (né Ellis) Mali Harries 2018–
Gerwyn Parri Aled Pugh 2018–
Tesni Parri Lois Meleri-Jones 2018–
Guto Parri Owain Huw 2018–
Brenda Parri Sharon Morgan 2018–
Luned Fflur Hughes Rhianna Loren 2019–
Dylan Ellis Gareth Jewell 2019–

Cyn aelodau cast ac aelodau achlysurolGolygu

CyfeiriadauGolygu

  1.  Pobol y Cwm (1974-). BFI Online. Adalwyd ar 17 Mawrth 2017.
  2. S4C niferoedd gwylio
  3. Davies, John; Jenkins, Nigel; Menna, Baines; Lynch, Peredur I., gol. (2008). Gwyddoniadur Cymru. Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru. p. 688. ISBN 978-0-7083-1953-6.
  4. Genome - Rhestr rhaglenni y Radio Times
  5. Michael Sheen ac enwogion eraill Pobol y Cwm , BBC Cymru Fyw, 3 Mehefin 2019. Cyrchwyd ar 4 Mehefin 2019.
  6. Cyfres aml-blatfform gan gynhyrchwyr Pobol y Cwm , BBC Cymru Fyw, 25 Mawrth 2013. Cyrchwyd ar 5 Medi 2017.

Cysylltiadau allanolGolygu