Rhestr o ddirwasgiadau yng Ngwledydd Prydain


Dyma restr o ddirwasgiau (Saesneg: recessions) cymharol ddiweddar ynghyd ag ambell ddirwasgiad dwys (depression a Dirwasgiad Mawr (Great depression).

Enwau Dyddiadau Hyd Lleihad yn y GDP Achos Ychwaneg o wybodaeth berthnasol
1919-21 Dirwasgiad mawr 1919-1921 ~3 blynedd 10.9% 1919
6.0% 1920
8.1% 1921[1]
Diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf Dadchwyddiant (deflation) ~10% yn 1921, a ~14% yn 1922.[2]
Y Dirwasgiad Mawr 1930-1931 ~2 flynedd 0.7% 1930
5.1% 1931[1]
Dirwasgiad Mawr UDA. Lleihau'r galwad i allforio, hefyd: cyfraddau llog uchel yn amddiffyn "safon aur" (gold standard).[3] Gwledydd Prydain yn dod i ffwrdd o "Safon Aur" (gold standard) Medi 1931. 3-5% dadchwyddiant y flwyddyn. Gwledydd Prydain wedi'i effeithio'n llai na'r UD.
Dirwasgiad canol yr 1970s 1973-75 2 flynedd
(6 allan o 9 Chwarter)
3.9%[2][4]
3.37%[5]
argyfwng olew 1973

Cymerodd 14 chwarter i GDP atgyfnerthu i'r hyn oedd ar gychwyn y dirwasgiad[2]

Dirwasgiad ddechrau'r 1980s 1980-82 ~2 flynedd
(6 - 7 Chwarter)
6.1% Achos posibl: polisiau 'monetarist' y Llywodraeth i leihau chwyddiant ? Gweler 1979-1983 Enillion cwmniau'n gostwng 35%. Diweithdra'n codi 124% o 5.3% o'r gweithlu a all weithio yn Awst 1979 i 11.9% yn 1984.[6] Fe gymerodd 13 chwarter i GDP atgyfnerthu i'r hyn oedd ar gychwyn 1980[2]
Dirwasgiad ar gychwyn 1990au 1990-92 ~2 flynedd
(5 Chwarter)
2.5%[7] UDA Argyfwng cynilion a benthyciadau yn arwain at ddirwasgiad ddechrau'r 1990au. Enillion cwmniau'n gostwng 25%. Colledion yn y gyllideb (ar ei uchaf) yn ~8% o GDP. Diweithdra'n codi 5.5% o 6.9% o'r gweithlu all weithio yn 1990 i 10.7% yn 1993. Cymerodd 13 chwarter i GDB atgyfnerthu i'r hyn oedd ar gychwyn y dirwasgiad.[2]
Argyfwng economaidd 2008-presennol 2008-? ? (cychwyn ym Mai / Mehefin 2008) 2.2% yn niwedd 2008.
Rhagolwg: ~5-6.2%
'Credit crunch' neu Argyfwng economaidd 2008–2009 Cynnyrch y Gwledydd Prydain i lawr 7% erbyn diwedd 2008. Diweithdra wedi codi i 1.97M ar ddiwedd 2008
CBI yn rhagweld cynhyrchion yn gostwng 10% yn 2009. Diweithdra am godi i 3 miliwn (9.4%) yn 2010.[8]

Gweler hefydGolygu

CyfeiriadauGolygu

  • Office for National Statistics

G20 Summit yn rhagweld y bydd yn rhaid i brisiau tai ostwng o leiaf 55% cyn iddynt ddychwelyd i lefel fforddiadwy.

Dolennau allanolGolygu