Dirwasgiad

cyfnod o grebachu yn y cylch busnes

Cyfnod ble mae'r economi'n arafu'n sylweddol am gryn amser yw dirwasgiad. Mae'r dirwasgiad presennol yn enghraifft ohono.

Un o feincnodau a oes dirwasgiad ai peidio: faint o nwyddau sydd yn y siopau a beth yw pris y farchnad.

Ymhlith ei nodweddion neu feincnodau y mae: incwm yn lleihau, diweithdra'n codi, cyflwr dwiydiant a chyflwr manwerthu'r wlad yn gostwng. Pan fo dirwasgiad yn parhau dros gyfnod o flwyddyn neu fwy, defnyddir y term dirwasgiad dwys (depression): mae'r Dirwasgiad Mawr yn enghraifft o hyn. Mewn cyfnod o ddirwasgiad, yn aml, mae prisiau tai ac eiddo'n gostwng, sef datchwyddiant (deflation) gyda'r gwrthwyneb, chwyddiant (inflation), yn digwydd i nwyddau siop a mân-nwyddau eraill. Pan fo'r ddau'n digwydd yr un pryd (megis yn achos yr dirwasgiad presennol), dywedir y ceir cyfnod o stagflation.

Yn gyffredinol, gellir defnyddio'r fformiwla ganlynol i ddiffinio dirwasgiad; mae'n gyflwr o ddirwasgiad pan fo'r cynnyrch mewnwladol crynswth (CMC) yn negyddol am chwe mis neu fwy.

Gweler hefyd

golygu
  Eginyn erthygl sydd uchod am economeg neu arianneg. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato.