Shwmae, Ehrenkater! Croeso mawr i Wicipedia — y gwyddoniadur rhydd. Message in English | Message en français
Diolch am ymuno â Wicipedia ac am eich cyfraniadau diweddaraf — fe obeithiwn y byddwch yn mwynhau cyfrannu yma.
Prosiect amlieithog i greu gwyddoniadur rhydd yw Wicipedia. Fe sefydlwyd y fersiwn gwreiddiol yn Saesneg yn 2001, a'r fersiwn Cymraeg yn 2003, a bellach mae 279,545 erthygl gennym. Rhowch gynnig ar y dolenni defnyddiol isod, a dysgu sut gallwch chi olygu unrhyw erthygl o ganlyniad. A chofiwch — dyfal donc a dyr y garreg.
Y Caffi
Tudalen i ofyn cwestiynau ynglŷn â Wicipedia.
Cymorth
Cymorth ynglŷn â defnyddio Wicipedia.
Porth y Gymuned
Gwelwch beth sy'n mynd ymlaen a beth
sydd angen gwneud yma.
Golygu ac Arddull
Sut i olygu erthygl ac arddull erthyglau.
Hawlfraint
Y rheolau hawlfraint yma.
Cymorth iaith
Cymorth gyda'r iaith Gymraeg.
Polisïau a Chanllawiau
Rheolau a safonau a dderbynnir gan y gymuned.
Cwestiynau Cyffredin
Y cwestiynau cyffredin a ofynnir gan ddefnyddwyr.
Tiwtorial a'r Ddesg Gyfeirio
Dysgu sut i olygu cam wrth gam gyda'r Tiwtorial,
a chyflwynwch eich cwestiynau wrth y Ddesg Gyfeirio.
Y Pum Colofn
Egwyddorion sylfaenol y prosiect.

Dyma eich tudalen sgwrs lle gallwch dderbyn negeseuon gan Wicipedwyr eraill. I adael neges i Wicipedwr arall, dylech ysgrifennu ar dudalen sgwrs y defnyddiwr gan glicio ar y cysylltiad iddi, ac wedyn clicio ar y tab "sgwrs".

Ar ddiwedd y neges mewn tudalennau sgwrs (fel yr un yma), gadewch ~~~~, a bydd y cod yma yn gadael stamp eich enw ac amser gadael y neges. Os ydych am gael cymorth gan weinyddwyr, rhowch y nodyn {{Atsylwgweinyddwr}} ar eich tudalen sgwrs.

Fe obeithiwn y byddwch yn mwynhau cyfrannu yma,
Y Wicipedia Cymraeg


Cofion cynnes,

Deb 16:40, 2 Ionawr 2009 (UTC)Ateb[ateb]

Diolch am dy gyfraniad. Bydd ofalus efo dy iaith, roedd nifer o gangymeriadau yn yr erthygl Hyd, yn ogystal a datganiad anghywir ei wyddoniaeth. Llywelyn2000 15:41, 4 Chwefror 2012 (UTC)Ateb[ateb]

Pa hwyl? Wnei di gymryd golwg ar fy sylw yma os gweli di'n dda. Carwn wybod beth yw dy farn. Diolch. Llywelyn2000 (sgwrs) 21:12, 24 Medi 2013 (UTC)Ateb[ateb]

Iaith golygu

Rwyt yn cyflwyno gwallau iaith i lawer o'r erthyglau e.e. Mae 'Dramodig fach yw'r gerdd' yn gywir; rwyt yna'n ei newid i 'Tipyn o ddramatig yw'r gerdd', sy'n hollol anghywir neu hwn. Mae llawer o dy gywiriadau'n gywir, ond mae angen mwy o ofal. Llywelyn2000 (sgwrs) 08:39, 1 Chwefror 2020 (UTC)Ateb[ateb]

Er gwybodaeth hefyd (parthed Llwynmawr), mae gennym reol fod angen o leiaf dwy baragraff i erthyglau newydd. Llywelyn2000 (sgwrs) 08:45, 1 Chwefror 2020 (UTC)Ateb[ateb]