Sgwrs Defnyddiwr:Lloffiwr/Archif 1

Add topic
Active discussions

Croeso. Deb 16:57, 1 Awst 2005 (UTC)


Croeso Eleri. Mae angen llawr iawn mwy o Gymry Cymraeg eitha sicr eu Cymraeg yma Dyfrig 15:01, 5 Awst 2005 (UTC)


Dw i newydd greu Stwbyn Cynghanedd ac wedyn Cynghanedd barddoniaeth a Cynghanedd Cerddorol. Fel yr un, y mae'n ymddangos, gyda'r Gymraeg sicraf ar y wefan ga i ofyn wnes i gamgymeriad - dddylai treiglad fod ar ôl cynghanedd h.y. cynghanedd farddonol, cynghanedd gerddorol neu yn wir oes yna well ffordd o fynegi'r gwhanaieth ta beth. Diolch Dyfrig 13:51, 17 Awst 2005 (UTC)

Eglurhad dros ddiwygiadauGolygu

Diolch! It's really good to have so many fluent speakers on Wicipedia. I'm not creating any new pages now because I make so many mistakes and they only need clearing up by someone who speaks the language properly. Maybe once I'm more fluent I'll start again. But in the meantime, if I see you've corrected my grammar or spelling on a page here, I'll ask on your talk page. Thanks again! Marnanel 01:32, 31 Awst 2005 (UTC)


Diolch am y croeso.

Yn anfodus, grammadeg yw'r union beth mae'n rhaid i mi ail-ddysgu mwy na unrhywbeth arall. Nag yw'n allai cofio pryd mae air yn gwrywaidd neu benwaidd, sy'n mwy neu lei yn angenrhaidiol am grammadeg dda. wel, siŵr o fod allwch gweld hynny am eich hunain wrth i mi 'sgrifennu ma. Mae'n teimlad rhyfedd i'w ddefnyddio'r Gymraeg ers shwd gymaint o amser a ddarganfod yr holl "mental blocks" trwy'r amser. Mae'r gair Saesneg yn wastad yn gwthio'r air Cymraeg allan o'i ffordd yn fy meddyliau. Od iawn. Rwy'n ex-Cymry Cymraeg sydd a hiraeth i'w siarad eto. But I've been so long in the English world, "cobwebs in the brain" seems an understatement. Ond, wrth lwc, wrth ymarfer byddai popeth yn ddod yn ôl i mi. Yn rhaddol. Yn araf.

Dyna'r reswm tu ôl i'r awgrymiad o cyfieithu'r erthyglau Saesneg i'r Cymraeg. Byddai'n perffaith i helpi fi ddod yn ail-gyfarwydd â ysgrifennu yn Gymraeg eto ag y gallai i gymorth help gyda'r rhestr erthyglau angenrhaidiol yna ar yr un bryd. In theory, wrth i mi ymarfer byddai'r holl beth yn ddod yn ôl (a'r pethau rwy wedi cwbwl anghofio allai ail-ddysgu eto) ag allai i fod yn mwy o help i'r wicipedia yn gyffredinol. Ond, ar y foment, rwy'n rhy "rusty" i'w wneud unrhywbeth rhy pwysig.

Allwch chi weld fy mod i'n angen ddigon o cywiro fy hunain, na allai helpi hefo'r broblem yna. Byddai i'n ceisio argyhoeddi bobol eraill a safon Cymraeg well i'r wicipedia, though, os weli i unrhywun o'r ddisgrifiad hynny (ond nad ydwyf wedi ddefnyddio'r Cymraeg am amser hir oherwydd nad os llawer o siaradwyr Cymraeg fan hyn). PetrochemicalPete 23:57, 23 Hydref 2005 (UTC)

Gwlân a chigGolygu

Diolch yn fawr am eich cymorth gyda Gwlân a Cig! Your explanations were very helpful— and I learned "a ___ir", too. Thanks again :) Marnanel 14:19, 28 Rhagfyr 2005 (UTC)

NegeseuonGolygu

Diolch am y diwygiadau i gyd. Tries i fynd trwy nifer ohonyn nhw sbel yn ôl, ond mae 'ngeirfa i braidd yn anghyflawn. Dwi wedi rhoi sylw am 'stwbyn' -> 'cnewyllyn' yma. Gareth 19:57, 4 Ionawr 2006 (UTC)

Cyfieithu nodyn tudalen crewch gyfrif newyddGolygu

Ai hwn sydd 'da chi mewn golwg? Mae'r neges cyfatebol Cymraeg ar goll. Gareth 16:15, 28 Ionawr 2006 (UTC)

Peter GreenawayGolygu

Su' mae. Diolch am y sylwadau (a'r diwygiadau). Ymlusgodd ambell i gamgymeriad i mewn sydd yn fy synnu fi (yn ogystal â rai sydd ddim, ac sy'n deillio o afael wan ar yr iaith ysgrifenedig)!

>'disrepair' yw ystyr adfeiliad. Ai dadfeiliad (decay) oedd ganddoch mewn golwg?<

Ia. Typo oedd hynny (neu ymennydd wedi blino).

>Ac ai'r broses o greu a dadfeilio oeddech yn meddwl amdanynt? Os felly y berfenwau creu a dadfeilio sy'n creu'r ystyr hon yn Gymraeg.<

Oeddwn, ac mae'r gair cread yn y synnwyr hwn yn hollol anghywir, dwi'n cytuno. Serch hynny, dwi'n meddwl y gellir dadlau o blaid dadfeiliad yn y cyd-destyn - er, mewn gwrthgyferbyniad â berfenw arall, y mae dadfeilio yn sicr yn well.

>Yn ail, ystyr 'adeiladaeth' yw 'edification'. Ai hyn oedd ganddoch mewn golwg?<

Nagoedd! Pensaernïaeth oedd eisiau. Mae'n debyg y dechreuais i efo rhywbeth fel 'natur ac adeiladau dynol' cyn newid hynny heb lawer o bwrpas neu lwyddiant.

>Rwyf wedi mentro diwygio peth ar ramadeg yr erthygl.<

Diolch!

>Sylwais eich bod wedi ysgrifennu'n lled anffurfiol. Gan fy mod yn rhy hen i fod wedi cael dysgu'r ysgrifennu llai ffurfiol modern yma yn yr ysgol mae'n bosib fy mod wedi newid rhai pethau sydd yn cael eu derbyn mewn ysgrifennu anffurfiol - os do nid o fwriad y wnes i hynny!<

Peidiwch â phoeni! Gan fy mod i wedi byw tu allan o Gymru am ryw chwe blynedd (yn Lloegr, Rwsia a'r Alban) mae cyfleodd (neu resymau) i ysgrifennu Cymraeg ffurfiol wedi bod yn eithaf prin. Felly, dwi'n tueddu weithiau i gynhyrchu rhyw gymysgedd ansicr o'r ffurfiol a'r lafar, sydd yn fy arwain i gamgymeriadau ac ymadroddion rhyfedd. Dwi'n falch iawn gael fy mhwyntio mewn cyfeiriad gwell! Wedi ailddarllen yr erthygl, dwi'n dechrau meddwl ei fod hi dipyn bach yn rhy anffurfiol. Be' dych chi'n meddwl? Pan fydd amser gennyf, efallai y newidia i rai bethau.

--Garik 23.00, 7 Mai 2006 (BST)

>Felly rwyn credu bod angen y fannod lle sonnir am 'y Swyddfa Gwybodaeth Ganolog' gan mae enw ac ansoddair yn disgrifio Swyddfa benodol yw Gwybodaeth Ganolog.<

Mae hyn yn gwestiwn diddorol, ac mae'n ymwneud hefyd, yn fy marn i, â'r gwahaniaeth rhwng siop flodau dda a siop blodau da. Felly, tybiwn i mai 'Y Swyddfa Wybodaeth Ganolog' sydd yn iawn. Ydych chi'n cytuno? Garik 18:40, 30 Mai 2006 (UTC)

Featured articlesGolygu

Sorry about that-- I think we need to decide a way of saying an article is a featured article candidate. Marnanel 19:19, 31 Mai 2006 (UTC)


English wikipedia: cause for concernGolygu

Annwyl Llofiwr. Please forgive me using English. If you frequent the English wikipedia, you may be aware of the existence of [[Category:Welsh-speaking people]]. This has been nominated for deletion, on the grounds that all "similar" categories, eg. English-speaking people, would be "too big". I'm not prepared to die in a ditch over it, but I do feel that it's an obvious exception. If you have an opinion, would you care to get over there sharpish, and contribute to the debate? Deb 12:00, 7 Gorffennaf 2006 (UTC)

request - WelshGolygu

Hello. I have got one request for you. I need sentence "sugar in 350 languages" in Welsh (I want to do a logo of my site). So, can you write me what`s called this sentence in Welsh? Thank you very much! Szoltys

'Sugar in 350 languages' = 'Siwgr mewn 350 iaith' Lloffiwr 21:37, 11 Gorffennaf 2006 (UTC)

Changes to wicimedia messagesGolygu

Sorry, I'm not sure I understand what's required. If you will spell it out to me, I'll do it. Deb 21:03, 18 Medi 2006 (UTC)

Adminship on cy-wikisourceGolygu

Hi, I've made a request at s:Wicitestun:Y Sgriptoriwm to have adminship rights granted at the Welsh Wikisource. I'm the only active user there at the moment, which means no one is available to do anything that requires adminship rights. If you'd like to support or oppose my request, please do so there. Thanks! Angr 10:34, 30 Medi 2006 (UTC)

Hi, my request has been granted and I'm now an admin at Wicitestun. Thank you for your support! And I have a request: could you translate the English text of s:MediaWici:Copyrightwarning into Welsh for me? Thanks! Angr 14:25, 8 Hydref 2006 (UTC)

Sorri!Golygu

Sorry if I seemed to be ignoring you, but I've been away on holidays. Deb 16:02, 7 Hydref 2006 (UTC)

Hi. I'm definitely still a bit vague as to what you're waiting for me to do. However, I do agree with you that we should create more sysops. Arwel is the only bureaucrat, I believe, so I'll ask him what to do. I'd be glad to nominate you as an administrator. Deb 12:28, 22 Hydref 2006 (UTC)

OK, you're an admin now - have fun with your new options! As I'm hardly ever around here these days, I'll make Deb a Bureaucrat so she can make more admins. -- Arwel 12:36, 22 Hydref 2006 (UTC)

SysopGolygu

Diolch yn fawr iawn am enwebu fi i fod yn sysop. :) —Adda'r Yw (sgwrs · cyfraniadau) 17:09, 22 Hydref 2006 (UTC)

BrenhinoeddGolygu

Hi. Please don't think I'm being picky, but we had a naming convention for articles about kings and you seem to have decided to change it. There may well be good reasons for a change - I'm certainly not equipped to argue the finer points of Welsh grammar - but could we please have a chance to discuss it before you move all the articles on English kings to a different title format? Deb 18:00, 26 Hydref 2006 (UTC)

Diolch am y neges. I have responded on the Wicipedia:Cymorth iaith page. We could really do with a special page where we discuss naming conventions for the Welsh wicipedia -- the equivalent of Wikipedia:Naming conventions on the English wikipedia. I won't try to force my view on anyone as it is probably not much use. However, we need to bear in mind that there are issues other than "most common name", "grammatical correctness", etc. One of the criteria should be how easy it is to find an article - and this may be different in an on-line encyclopedia from an encyclopedia in book form. It would be really good if you could start such a page with a kosher Welsh title. Deb 16:00, 28 Hydref 2006 (UTC)

ConventionsGolygu

It's not easy to answer your questions. There have been conventions on the English wikipedia for ages, ie. literally years, because there are so many editors -- thousands now, compared with only about ten regular editors here. In fact, until a few months ago, there were less than half a dozen people who edited on wicipedia regularly, and the problem didn't really arise. Conventions shouldn't be regarded as strict rules - that would be contrary to the whole ethos of the project - but I personally feel they are necessary in order to ensure consistency and make the encyclopaedia easier to use (which of course is the whole point of it). So you're right, we should discuss the whole idea, and I suppose Y Caffi is the obvious place to start. Deb 21:55, 28 Hydref 2006 (UTC)

Gwledydd y bydGolygu

Hi Lloffiwr,
Diolch am eich neges...and sorry for not getting back to you. I have to admit I wasn't able to translate your message with full confidence (my Welsh simply isn't good enough yet), but it did seem to concern certain spellings I was using for some countries (Uganda, for example). Did it say that there's an 'Academy Dictionary' that contains the agreed spellings?

Anyway, I simply based most of the spellings on the Welsh-language political map in the article 'Affrica' ('Gwledydd o Affrica'). If those aren't the right spellings, or if the .cy community has agreed to something else (which I suppose is what Wicipedia:Arddull is about!), then my apologies. I don't have a firm opinion on them, just worked off what I thought looked right. I'm happy to revert things, I'll just need to know what changes need to be made. Diolch! :) Rob Lindsey 08:53, 17 Tachwedd 2006 (UTC)

I made the maps a good while ago, and had to guess a few things. If people want me to do them again with fixed text, I'd be more than happy to! Marnanel 00:50, 15 Ionawr 2007 (UTC)

Tudalennau helpGolygu

Mae'n flin gen i fy mod wedi cymryd mor hir i ateb chi. Does gen i ddim syniad sut mae'r tudalennau cymorth yn cael eu newid yn awtomatig i'r fersiwn ar Feta-Wici – roeddwn i'n cymryd caffent eu diweddaru gan law. —Adda'r Yw (sgwrs · cyfraniadau) 23:46, 20 Tachwedd 2006 (UTC)

HafanGolygu

Hi Lloffiwr, apologies for my lack of Welsh, I'm contacting you as you appear to be the most recently active admin. I was surprised to see on your main page that there's still a link to sep11.wikipedia.org. As you may know, this was set up both as an archive for articles on non-notable 9/11 victims that were deleted from the English Wikipedia and as a nascent project to build a memorial that never really got off the ground. Because it never really amounted to much and didn't fit with the other Wikimedia projects, it stopped being linked to from the main page of the English and other Wikipedias a long time ago now. After a few years of stagnation and obscurity the wiki has been shut down in recent months. The content has been archived externally by a third party under the GFDL, but the project is no longer anything to do with the Wikimedia Foundation. For more, see the long discussions on Meta and the Foundation mailing lists, particularly the discussions around September 2006 and since, when the final closure proposal was implemented. It would be good if you could remove the link from the main page, as the Welsh Wikipedia is currently giving the impression that the 9/11 wiki is a sister project under the auspices of the Wikimedia Foundation. Diolch! 23:27, 23 Rhagfyr 2006 (UTC)

Link removed from main page. It had already been removed from our draft revamped main page which is still under development. Lloffiwr 23:05, 24 Rhagfyr 2006 (UTC)

AnatiomarosGolygu

Hi. Seeking your support for making Anatiomaros an administrator - to help in our continued struggle against random vandals. Deb 20:05, 24 Ionawr 2007 (UTC)

Diolch yn fawr. Gobeithio fydd dim rhaid imi ddefnyddio fy "Mhwerau" yn rhy aml! Hwyl, Fôn Anatiomaros 17:26, 28 Ionawr 2007 (UTC)

My User PageGolygu

Hi there Lloffiwr! Thank you for the help…yes, I certainly did mean what I wrote on my user page, so I’m not going to get offended!

I really should have picked up on the pretty basic mistakes under “Cerrig filltir”. However, the corrections to my other articles were a different matter - I can see how and why I've made most errors, but unfortunately it doesn't mean I'm not going to make the same mistake next time! I’m just at a stage where my vocab is expanding greatly (I can now read your previous message in Welsh quite well), but I’ve still had little practice with constructing sentences in Welsh. I'll try to learn from my errors, but that means I'll just have to keep on writing articles (and making more mistakes...)!

Thanks again. :) Rob Lindsey 22:13, 12 Mawrth 2007 (UTC)

Nodiadau neu nodionGolygu

I don't mind which plural we use for nodyn. I just created the category based on what was used elsewhere e.g. Categori:Nodiadau lliwiau pleidiau, Wicipedia:Geirfa#N. Tigershrike 10:06, 29 Mawrth 2007 (UTC)

CerddGolygu

Guilty as charged! But I didn't use a bot. Please select a more appropriate heading. Deb 19:08, 6 Ebrill 2007 (UTC)

Yr Unol Daleithiau / Unol Daleithiau America / UDAGolygu

Hi Eleri, why did you revert my re-categorising of the United States articles? I was trying to create consistency, by making them all 'yr Unol Daleithiau', the short form of the name, and I had no objections on the talk page. Paul-L 19:32, 11 Ebrill 2007 (UTC)

I think we can keep Categori:Unol Daleithiau America as the main categori, but have all the sub categories as '.... yr Unol Daleithiau' e.g.

and definately

(Also for Anatiomaros:) We have an infobox (Nodyn:Gwybodlen Talaith UDA), that I haven't fully translated, and Nodyn:Taleithiau'r Unol Daleithiau, which used to automatically add Categori:Taleithiau'r UDA to a page, but I think that's been fixed now.

Paul-L 15:51, 30 Ebrill 2007 (UTC)

Iawn. Lloffiwr 21:18, 30 Ebrill 2007 (UTC)

Let's go for it. Paul-L 15:11, 1 Mai 2007 (UTC)

Nghymraeg or whateverGolygu

Diolch yn fawr iawn! I was so sure I was right, too. Deb 15:40, 14 Ebrill 2007 (UTC)

Diwydiant llechi CymruGolygu

"Negodi" - rwyf wedi dod ar ei draws yn cael ei ddefnyddio gan y Cyngor Sir (Môn a Gwynedd - cyflogau ac ati). Wn i ddim o ble maen nhw wedi ei gael.

"Os oedd y graig yn y fargen yn wael" - hynny yw, yn graig oedd ddim yn hollti'n lechi mawr neu lle roedd llawer o'r graig yn y fargen yn anaddas ar gyfer cael llechi ohoni. "Craig dda" oedd un yr oedd modd cael nifer fawr o lechi o faintioli mawr (ac felly'n dod a gwell cyflog) ohoni.

Gobeithio fod hyn yn gymorth. Rhion 17:04, 11 Mehefin 2007 (UTC)

GweinydduGolygu

Diolch yn fawr am y cynigiad. Fe fyddai'n falch o fod yn weinyddwr. - Tomos ANTIGUA Tomos 15:34, 30 Mehefin 2007 (UTC)

Diolch am y cynnig. Rwy'n barod i helpu os oes angen gweinyddwr arall. Rhion 18:16, 30 Mehefin 2007 (UTC)

Sut mae ers tro. Wedi bod yn brysur iawn dros y flwyddyn ddiwethaf ac wedi bod yn dawel yma tan y mis neu ddau diwethaf. Diolch am y cynnig a gan fod gennyf mwy o amser bellach fe wnaf dderbyn Diolch yn fawr. Dyfrig 21:32, 30 Mehefin 2007 (UTC)


Diolch Eleri, dwi'm yn siwr be ti di neud, dwi'm yn dallt y peth ma'n iawn eto. Ond does dim byd nad ydw i'n cytuno ag o. O.N. Fedri di neud yr un peth am y cyfraniad padglo plis?Delyn Locksmiths 14:17, 29 Gorffennaf 2007 (UTC)

GweinydduGolygu

Diolch am y neges, dim ond wedi ei ddarllen rŵan am i mi fod yn teithio am sbel. Byswn yn fodlon bod yn weinyddwr, a bwrw nad ydw i'n gorfod treulio gormod o amser yn ganlyniad :-) hwyl, -Llygad Ebrill 19:43, 3 Awst 2007 (UTC)

MacbethGolygu

Drwg gennyf am hynny. Dilyn yr hyn a welais yn cael ei wneud yn achos erthyglau eraill am frenhinoedd wnes i. Rydych yn iawn, mae B fawr yn edrych yn fwy safonol yn y cyd-destun. Dim problem! Cofion, Anatiomaros 21:55, 22 Awst 2007 (UTC)

Mynegai i'r categorïauGolygu

Syniad da, a diolch am godi'r mater o gategoreiddio (ac am y ganmoliaeth!). Byddai'n ymgeisio ar greu mynegai o fewn yr wythnos neu bythefnos nesaf. —Adda'r Yw (sgwrs · cyfraniadau) 22:16, 2 Medi 2007 (UTC)

Blwch golygiad bychanGolygu

Diolch am newid hwn - dw i newydd newid mân bethau mewn erthygl ac roedd yn bleser cael ticio'r blwch ar ei newydd wedd!! Jac y jwc 19:50, 31 Hydref 2007 (UTC)

EleryddGolygu

Diolch am ychwanegu Elerydd at y rhestr o fynyddoedd yng Nghymru. Dwi'n cyfarwydd â'r enw ers tro byd ond dwi'n cyfaddef mai syniad go elwig sy gennyf o faint yr ardal. Oes 'na ddiffiniad "swyddogol" neu safonol? Dwi'n cael fy nhemtio i ddefnyddio'r enw yn lle "Mynyddoedd Cambriaidd" (enw estron a disynnwyr) ar gyfer bryniau gorllewin Powys (o Bumlumon i odre gogledd Sir Gâr); a fyddai'r enw'n gymwys am yr ardal honno i gyd? Cofion, Anatiomaros 23:10, 2 Tachwedd 2007 (UTC)

Diolch am yr eglurhad a'r wybodaeth. Mae Elerydd yn enw mor hyfryd a swynol, cymaint gwell na'r hen "Fynyddoedd Cambriaidd" 'na (sydd mewn gwirionedd yn derm daearegol am fynyddoedd Cymru i gyd). Elerydd y bo, felly (ond dim heno!). Anatiomaros 23:24, 2 Tachwedd 2007 (UTC)
Diolch am eich gwaith yn cymhenu'r erthygl ar Benmaenmawr; mae'n syndod faint o gamgymeriadau gall rhywun wneud wrth deipio! Dwi wedi creu eginyn o erthygl ar Elerydd, gyda llaw. Tybed, pe bai gennych yr amser, fedrwch chi fwrw golwg arni ac efallai ychwanegu unrhyw wybodaeth berthnasol? Rhyfedd cyn lleied o gyfeiriadau sydd at y bryniau hyn mewn llyfrau Cymraeg, a phan geir cyfeiriad un moel ydyw fel rheol. Ond o leiaf mae gennym ni rywbeth am rwan. Cofion, Anatiomaros 19:29, 6 Rhagfyr 2007 (UTC)

PythagorasGolygu

Hi. Wi'n credu 'ch bod chi'n iawn, mae'r erthygl yn swnio'n llawer yn well nawr. Gwnes i greu'r erthygl oherwydd wi wedi sylwi bod dim llawer o erthyglau am fathemateg ar Wicipedia.

Diolch. (Glanhawr 17:19, 13 Mawrth 2008 (UTC))

PLURAL, GRAMMAR a LanguageCy.phpGolygu

Hi, Moilleadóir ydw i, o'r Wiciadur Gwyddeleg...a rhaid i fi barhau yn Saesneg ;). I noticed over at Betawiki that you’d arranged with Nike to make some changes to LanguageCy.php to handle numbers and I’d like to do the same for Irish since it’s a similar case. I wonder if you could explain how it works? This is my guess...

  • If the number is between 1 and 3 use the corresponding parameter in the {{PLURAL}} statement.
  • If the number is 6 use parameter 4.
  • Otherwise use parameter 5.

...so you’d write something like "$1 {{PLURAL:$1|ci|gi|chi|chi|ci}}" to translate "$1 {{PLURAL:$1|dog|dogs}}".

Is this right? ☸ Moilleadóir 07:37, 29 Ebrill 2008 (UTC)

A little help: EcserGolygu

Hi! I'm a Hungarian Wikipedia editor, my name is Norbert Kiss. I'm very proud of my village and I would like to read about it in a lot of languages. I translated already it into 10 languages, but I can't speak Cymraeg. Could you help me? My village's English page is this: Ecser. Could you translate the page of Ecser into Cymraeg? Then just link the side into the English version and I will see it, or you could write me, when it is ready. My Hungarian Wikipedia side is: My profile.

Thank you! Norbert

CaerdyddGolygu

Diolch am eich sylwadau. Mae cymorth iaith yn ddefnyddiol iawn i mi. Cofion, Alan012 20:36, 16 Gorffennaf 2008 (UTC)

Enwebu gweinyddwyrGolygu

Dwi wedi enwebu Ben Bore a Tigershrike i fod yn weinyddwyr (mae 'na nodyn yn y Caffi). Hoffech chwi gefnogi'r enwebiad? Cofion gorau, Anatiomaros 16:22, 27 Gorffennaf 2008 (UTC)

Re: Erthyglau LlenyddiaethGolygu

Gwelais i ddim eich ymateb y tro gyntaf, dyna pam wnes i ddim ymateb i chi. Diolch am y cymorth ond gan fod y rheolau hawlfraint yn disgwyl yn eithaf tynn, sa'i'n credu gwnaf i ychwanegu at erthyglau llenyddiaeth am nawr. Diolch. (Glanhawr 07:00, 21 Awst 2008 (UTC))

Stwff MediawiciGolygu

Rwy wedi ateb i ti yn fy nhudalen sgwrs fy hun - gwela Sgwrs Defnyddiwr:Alan012#Negeseuon Mediawici Alan 17:34, 14 Hydref 2008 (UTC)

Ac unwaith eto - Sgwrs Defnyddiwr:Alan012#MediaWici:Undelete-revision. Alan 14:43, 9 Tachwedd 2008 (UTC)

Kutafsiri Jumbe Kiswahili katika BetaWiki!Golygu

Lloffiwr, salam. Hali yako ndugu yangu, natumai humzima. Nami pia sijambo! Haya, naona uliacha ujumbe wako katika ukurasa wangu majadiliano katika BetaWiki, ukiwa unazungumzia masuala ya utafsri wa jumbe za MediaWiki. Sidhani kama ni wazo baya kwa upande wangu. Naona ni vyema tu, kwani itarahisisha mambo mengi mno. Kingine nimefurahia kumpata mwenyeji wa Kiingereza! Awali nilikuwa na Wajerumani tu wenye kujua Kiwango cha juu cha Kiingereza, lakini sio lugha yao ya mama! Basi hata nitakuja kukuuliza maswali mawili matatu yahusianayo na Kiingereza, je, utalidhia? Naomba jibu hapahapa latika ukurasa wako wa majadiliano!--Muddyb Blast Producer 13:38, 3 Rhagfyr 2008 (UTC)

Salam. Mimi sijambo - unaendeleaje? Je, hali ya hewa kule Dar Es Salaam ikoje sasa hivi? Karibu sana uniulize maswali hata kumi na mbili kumi na tatu yahusianayo na Kiingereza! Kwa upande wangu, ingekuwa afadhali kuuliza kwenye ukarasa yangu ya majadiliano kule Betawiki ili nisichanganye mambo ya Kiswahili na ya Kiwelisi. Ninatazama Betawiki mara kwa mara. Hata hivyo, ukiuliza hapa nitakujibu! Nitafurahi kuweza kusaidia kuimarisha Wikipedia ya Kiswahili. Uliza tu maswali mengi! Na asante - nimeelewa sasa kwamba ujumbe wengi ni jumbe. Lloffiwr 18:58, 4 Rhagfyr 2008 (UTC)

Bwrdd yr Iaith Gymraeg a'r WicipediaGolygu

Sut mae, Lloffiwr? Ga'i dynnu dy sylw at y nodyn yn y Caffi am ymateb Bwrdd yr Iaith i gais am gymorth? Hoffwn fedru anfon ein hymateb i'r cynnig i fod ar eu desg erbyn bore dydd Llun. Hwyl, Anatiomaros 18:14, 13 Rhagfyr 2008 (UTC)

Return to the user page of "Lloffiwr/Archif 1".