You are invited!Golygu

You are invited...

The Celtic Knot: Wikipedia Language Conference - Programme now live.

  • Hosts: The University of Edinburgh and Wikimedia UK
  • Supporting: Celtic & Indigenous Languages.
  • Objective: The main objective for Celtic Knot 2017 is the coming together of practitioners in the same room at same time; strengthening the bonds of those working to support language communities into a 'knot' and leading into action. Attendees can expect to learn about and discuss innovative approaches to open education, open knowledge and open data that support and grow language communities.
  • Date: 6 July 2017 - Booking is now open.

Stinglehammer (sgwrs) 22:32, 22 Mai 2017 (UTC)

Sefydlu grwp swyddogol: Wicimedia CymruGolygu

Rhag ofn na welais ti'r sgwrs - mae cais di neud i ffurfio grwp swyddogol fel y Basgiaid. Beth am ychwanegu dy sylwadau? Wicipedia:Y Caffi#Sefydlu Grŵp Defnyddwyr Wicimedia '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 09:20, 12 Gorffennaf 2017 (UTC)

Y cylch busnesGolygu

Licio hwn Adam! Cyn lleied o stwff am fusnes / cyllid / y farchnad stoc ayb ar Wici! Gwych! Llywelyn2000 (sgwrs) 20:21, 4 Tachwedd 2017 (UTC)

Prosiect Wici IechydGolygu

Helo Adam! Fi'n gweld bod chi wedi cyfrannu erthyglau am y maes iechyd yn diweddar, megus Morffin. Ar hyn o bryd fi'n rhedeg brosiect Wici-Iechyd i wella cynnwys am iechyd yn y Gymraeg. Felly mae croeso i chi ymuno a'r brosiect a, os wyt ti'n creu rhagor o erthyglau perthnasol, byddfa yn diolchgar os gallet ti ychwanegu'r categori cudd 'Prosiect Wici-Iechyd' er mwyn i fi cadw cofnod o'r holl erthyglau syn cael i greu. Diolch! Jason.nlw (sgwrs) 13:05, 26 Tachwedd 2017 (UTC)

Share your experience and feedback as a Wikimedian in this global surveyGolygu

WMF Surveys, 18:40, 29 Mawrth 2018 (UTC)

Reminder: Share your feedback in this Wikimedia surveyGolygu

WMF Surveys, 01:39, 13 Ebrill 2018 (UTC)

Your feedback matters: Final reminder to take the global Wikimedia surveyGolygu

WMF Surveys, 00:48, 20 Ebrill 2018 (UTC)

Cymareg / Chwilio?Golygu

Where is this language coming from? How does it live today? Tell us! Kind Regards! Mary

your information is expiredGolygu

Oldest winner of the Nobelprize is Arthur Ashkin. Manager of the football team of Scotland is Alex McLeish.

Nestor DmytriwGolygu

Hello Adda'r Yw, Thank you so much for this! Nicola Mitchell (sgwrs) 13:28, 8 Rhagfyr 2018 (UTC)

Canu a cherddoriaeth werinGolygu

Rhybeth i ti feddwl amdano: mae canu gwerin yn cyfeirio at lais yn unig; mae'n rhan o'r genre 'Cerddoriaeth werin'. felly, mae canu gwerin (Folk singing) yn is-gateogori o 'Gerddoriaeth werin' (Folk music). Llywelyn2000 (sgwrs) 08:32, 19 Ionawr 2019 (UTC)

Categoriau - creu dolenni cochGolygu

Haia Adda. Dw i ddim yn deall y rhesymeg dros droi dolenni glas yn ddolenni coch; tybed wnei di fy ngoleuo? Er enghraift, yn y golygiad yna rwyt yn troi dolen las i Swydd Gaerloyw yn ddolen goch i {{prif-cat|Hanes Swydd Gaerloyw}}, nad yw'n bodoli. Ar wahan i dorri'r ddolen i'r darllenwr, sydd o ddim help iddo, wela i ddim rheswm dros hyn, oni bai dy fod yn bwriadu creu erthygl newydd ar Hanes Swydd Gaerloyw yn ystod y dyddiau nesaf. Neu a ydw i'n methu rhywbeth?

Yn ail, fedra i ddim deall pam wyt ti'n creu categoriau heb gynnwys / heb is-gategoriau? Yn y gorffennol rwyt wedi dileu llawer o'r rhain. Er enghraifft: Categori:16eg ganrif yn yr Iseldiroedd, sydd heb gynnwys, ac sydd a dolen goch yn arwain i nunlle. Llywelyn2000 (sgwrs) 06:20, 28 Mawrth 2019 (UTC)

Cwestiwn teg, gyfaill. Dwi'n bwriadu creu swp o erthyglau am hanesion siroedd Lloegr, ac hefyd gweithio trwy'r categorïau hanes i gategoreiddio erthyglau yn ôl blwyddyn, canrif, cyfnod, ayyb a llenwi'r cats gwag. Creais y categorïau newydd, er maent yn wag ar hyn o bryd, gan ei fod yn haws imi gopïo a phastio'r côd wici ar yr un pryd. —Adda'r Yw (sgwrs · cyfraniadau) 18:24, 28 Mawrth 2019 (UTC)

GwerthfawrogiadGolygu

    Gwerthfawrogiad o'th Waith Arbennig
Carwn gyflwyno'r seren hon i ti, rhen gyfaill, fel gwerthfawrogiad o'th waith arbennig, a diflino ar y Wicipedia Cymraeg!
Diolch! Llywelyn2000 (sgwrs) 13:06, 28 Mawrth 2019 (UTC)
Diolch o'r galon, gyfaill. —Adda'r Yw (sgwrs · cyfraniadau) 17:15, 1 Ebrill 2019 (UTC)

DelweddGolygu

 
Cerflun Rhyddid

Mae'r delwedd ar dudalen Cerflun Rhyddid wedi ei greu gan aelod o grwp hyrwyddo Wicipedia Ysgol Tryfan, o dan gynllyn sy'n cefnogi'r Wicipedia gan Lywodraeth Cymru. Mae wedi cael sylw ar Twitter a Facebook, mae hefyd wedi cael ei ail ddefnyddio mewn ieithoedd eraill. Rheswm gwych dros beidio a'i ddileu! AlwynapHuw (sgwrs) 04:14, 28 Ebrill 2019 (UTC)