Uruguay golygu

Diolch am dy erthyglau, yn enwedig Diego Forlán (chwaraewr gorau Cwpan y Byd?). Dwi wedi creu'r categori:Montevideo ac am greu un ar gyfer pobl o'r ddinas; cyn i mi wneud hynny, ga i ofyn a faset ti'n treiglo'r enw neu beidio? Anodd gwybod weithiau! Diolch. Anatiomaros 16:36, 4 Awst 2010 (UTC)Ateb[ateb]

Mae'n anodd gwybod. Fy nhuedd i fyddai treiglo ychydig o'r enwau tramor mwyaf cyfarwydd ("i Baris") ond peidio triglo'r gweddill ("o Montevideo). Porius1 16:41, 4 Awst 2010 (UTC)Ateb[ateb]
Diolch. Ia, basa rhywun yn treiglo enwau fel Paris ond mae'n anodd gwybod yn achos llefydd llai cyfarwydd. Os ydynt yn hollol anhysbys i'r mwyafrif baswn i ddim yn treiglo achos mae'n achosi dryswch ond dwi'n methu penderfynu yn yr achos yma. Ar y cyfan dwi'n tueddu i feddwl mai 'Pobl o Montevideo' yw'r dewis gorau. Fydda hynny'n iawn? Bydd rhywun yn siwr o anghytuno beth bynnag (gwell peidio a gofyn Ceidwaid y Langwej!). Anatiomaros 16:49, 4 Awst 2010 (UTC)Ateb[ateb]

Hawliau Lluniau golygu

Helo. Sut mae? Wrth uwchlwytho lluniau i'r Wicipedia Cymraeg, allwch chi hefyd gynnwys yr hawliau, os gwelwch yn dda? Nid yw'n dderbyniol i ddweud, "Gweler y Wicipedia Saesneg" gan fod angen yr hawliau arnom hefyd am gysondeb. Yr un beth sydd angen arnoch wneud yw copïo a phastio'r cynnwys o en i fan hyn a chyfieithu. Diolch. -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 20:38, 13 Awst 2010 (UTC)Ateb[ateb]

Iawn. Mi rof y gorau i uwchlwytho lluniau. Dydw i ddim yn cael fy nhalu am hyn, a dydw i ddim yn barod i fynd i'r drafferth o wneud fel yr wyt ti'n gorchymyn. Porius1 21:08, 13 Awst 2010 (UTC)Ateb[ateb]
Nage, paid. Yr hyn dwi'n ei ddweud yw jyst cadw cysondeb. Nid fi sy'n ei ddweud, ond y Wicipedia Saesneg sy'n dweud fod angen hawliau ar bob un llun (ffeil, delwedd, cyfrwng ayyb). Nid yw'n drafferth; jyst copïo a phastio'r cynnwys sydd angen - rwyt ti yno'n barod er mwyn lawrlwytho'r llun, felly cymer eiliad ychwanegol jyst i gadw'r testun ar y clipboard. -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 21:18, 13 Awst 2010 (UTC)Ateb[ateb]

Copaon dros 8,000 medr golygu

Roedd categori:Copaon 8,000 medr yn cuddio yn y categori Mynyddoedd. Lwcus i mi edrych ar 'en' pan oeddwn ar fin creu categori 'Copaon dros 8,000 medr', ond wedyn mae dy enw di yn well, dwi'n meddwl. Os wyt ti isio cael y categori 'Copaon dros 8,000 medr' gad i mi wybod. Sdim llawer o drafferth. Anatiomaros 15:24, 24 Awst 2010 (UTC)Ateb[ateb]

Dim yn cysglyd? Deb 06:46, 28 Awst 2010 (UTC)Ateb[ateb]

Mae'n rhaid codi'n gynnar i ollwng y cŵn allan! Porius1 08:48, 28 Awst 2010 (UTC)Ateb[ateb]
-) Deb 07:41, 29 Awst 2010 (UTC)Ateb[ateb]

Gwerthfawrogwn dy sylwadau yma. Diddorol hefyd mai "Copaon" a ddefnyddir uchod, a bod erthygl ar wahan i bob un (gweler Gasherbrum). Llywelyn2000 07:56, 26 Ionawr 2011 (UTC)Ateb[ateb]

Image uploads golygu

Will you please get firmly into the habit of uploading free images, ie. Creative Commons and GFDL licensed, to the Commons. For example, in the case of File:Gwaelod-y-garth-photo.jpg, you should have used CommonsHelper to copy it to the Commons. For images from Geograph, please use Magnus' tool which creates the specialised image description needed. -- RHaworth 19:13, 19 Medi 2010 (UTC)Ateb[ateb]

I think I'll get firmly into the habit of not editing Wikipedia instead. Most of the images you have marked as untagged are my own work. Delete them from here if you wish, but I do NOT authorize putting them on Commons. I find your comments arrogant and uncivil. Porius1 19:21, 19 Medi 2010 (UTC)Ateb[ateb]
Paid â chymryd sylw ohono, Porius1. Yma fel unigolyn yn unig mae o - er mae'n anodd credu hynny o'r ffordd mae'n bihafio - a does ganddo ddim mwy o awdurdod yma na sydd gan ti a minnau ar ryw wici arall. Dwi wedi gadael neges ar ei dudalen sgwrs. Anatiomaros 20:29, 19 Medi 2010 (UTC)Ateb[ateb]

Which images have I marked as untagged? RHaworth 21:26, 19 Medi 2010 (UTC)Ateb[ateb]

Just to re-assure you, I intend to use the following Commons images to replace your uploads:

I have no designs at present on any of your other uploads (and if I do find more in the future, they will be like these: images from the Geograph project). -- RHaworth 23:28, 19 Medi 2010 (UTC)Ateb[ateb]


Hello Porius1,

I've had a little look at your image contributions and see that they generally fall into two categories:

(a) images you say are copied from other language versions of wikipedia,

(b) images you have credited to "Rhion Pritchard"

Re (a), presumably the licensing info that went with them needs to be copied across. Have you kept the same filename when you copied them? If so, then presumably they could help by writing some kind of computer program to copy it all over for you, instead of your having to do it manually.

Re (b), I assume that by elimination these must be the ones that you describe above as being your own work, and which you don't authorise to copy onto the Commons website. Having now found the Wikimedia rules on licensing, see [1], I think that in that case they could insist on removing them from this site. This is because the licensing policy expects most material to be under a free licence (which would mean that you cannot then prevent it being copied onto other websites), and it also severely limits the scope of individual projects to make exemptions from this - see in particular item 3 of the resolution.

(Sori am fy mod wedi ysgrifennu'r neges uchod mewn iaith a ddeallir gan "ein cyfrannwr newydd" - ond mae'n rhy anodd i mi ysgrifennu hi yn Gymraeg.)

Llais Sais 10:38, 25 Medi 2010 (UTC)Ateb[ateb]

Llais Sais, dwi'n meddwl dy fod yn camddeall y sefyllfa efallai. Ynglŷn â'th bwyntiau, ac er mwyn tawelu meddwl Porius1:
a) Mae'r rhan fwyaf o'r rhain yn ddelweddau geograph. Lle nad ydynt maent yn cael ei hawlio fel 'Defnydd Teg' ar en: bydd gennym EDF cyn hir ac mae'r drwydded gennym yn barod (ond dim pan lwythwyd y ffeiliau gan Porius1), felly does dim problem o gwbl.
b) Cyn belled â dwi'n gwybod, mae pob delwedd o waith Porius1 ei hun yn cynnwys datganiad ei fod yn rhyddhau'r hawlfraint i'r parth cyhoeddus. Mae hynny'n meddwl eu bod yn rhydd i gael eu defnyddio gan eraill, yn cynnwys cael eu gosod ar Gomin gan eraill, ond ni all neb ei orfodi i wneud hynny ei hun. (Gyda llaw, newidiwyd enw'r defnyddiwr yn yr achos yma...).
Pwynt cyffredinol am y polisi trwyddedu. Fel llawer o bethau eraill mewn bywyd, nid yw realiti'r sefyllfa 'run fath. Angen mabywsiadu ein polisi EDF drafft ydym ni, ac wedyn bydd popeth yn iawn. Mae yna rai ffeiliau amheus gennym, mae'n wir, ond dydy'r rhai a lwythwyd gan Porius1 ddim yn y categori hwnnw. Anatiomaros 23:41, 25 Medi 2010 (UTC)Ateb[ateb]
Ateb i Anatiomaros, esgusodwch fi, ond bydd rhaid i mi ddefnyddio'r Saesneg eto
(a) Sure, there will be no problem with us having the images, but only once that licensing info has actually been copied over to accompany them. Additional points of note regarding this:
(i) Attribution info must be copied as well, as the relevant licences require this: any Creative Commons "attribution" licence does so explicitly, and also GFDL insists that copyright notices are reproduced in all copies. For example compare [2], which attributes photographer Hugh McCann, with [3], which currently doesn't. Merely referring to a copy elsewhere which includes proper attribution (e.g. on the English site) is not enough to meet the licence requirements.
(ii) In the case of fair use images, this includes not only the mere fact that fair use is claimed, but it must be done machine-readably, and it must also include the "rationale" of why fair use is held to be applicable; these requirements are enshrined in items 2 and 4 of the resolution, so were are not at liberty to waive them in the EDP.
(b) I am only reading what Porius1 wrote above: "I do NOT authorize putting them on Commons." If they are to remain here, they are going to need to be tagged with either a public domain declaration as you say, or a free licence, either of which will render that "I do NOT authorize..." ineffectual.
Regards, Llais Sais 03:38, 26 Medi 2010 (UTC)Ateb[ateb]

Ffeiliau golygu

Gweler eich tudalen sgwrs Defnyddiwr:Enw defnyddiwr/Ffeiliau am ragor o wybodaeth. -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 18:44, 24 Mai 2011 (UTC)Ateb[ateb]

Mohamed ElGedawy → محمد الجداوي golygu

Hi, I want to change my name from: "Mohamed ElGedawy" to: "محمد الجداوي", Because i have changed my username on many wikipedias.--Mohamed ElGedawy 06:49, 14 Awst 2011 (UTC)Ateb[ateb]

Ardal o'r enw Castell, Caerdydd golygu

Mae hwn yn ardal diarth i mi. oes gyda ti [Sgwrs:Castell, Caerdydd unrhyw gyfeiriadau]?--Ben Bore (sgwrs) 11:42, 18 Mehefin 2012 (UTC)Ateb[ateb]

Hi, sorry for writing in English. I'm writing to ask you, as a bureaucrat of this wiki, to translate and review the notification that will be sent to all users, also on this wiki, who will be forced to change their user name on May 27 and will probably need your help with renames. You may also want to help with the pages m:Rename practices and m:Global rename policy. Thank you, Nemo 13:00, 3 Mai 2013 (UTC)Ateb[ateb]

Eich statws fel Gweinyddwr golygu

Pa hwyl? Yr wyf fi yn stiward. Derbyniwyd polisi newydd yn ddiweddar ynglŷn â dileu "galluoedd pellach" (yn perthyn i weinyddwyr, biwrocratiaid, ayb), a hynny drwy community gonsensws barn. Yn unol â'r polisi hwn, mae stiwardiaid wrthi'n gwerthuso gweithgaredd gweinyddwyr, neu ei ddiffyg, ar wicis sydd heb bolisi.

Rydych yn cael eich cyfrif yn segur (dim golygiadau na gweithredoedd eraill ers dwy flynedd) ar cywiki, lle rydych naill ai'n weinyddwr a biwrocrat. Gan nad oes gan cywiki bolisi penodedig ar gyfer adolygu galluoedd gweinyddwyr, mae'r polisi cyd-wici hwn yn ddilys.

Os ydych yn bwriadu parhau gya'ch galluoedd presennol, dylech hysbysu cymuned eich wici bod y stiwardiaid wedi anfon y neges hon atoch, i'r gymuned gael trafod y mater. Os ydy'r gymuned am i chi gadw'ch swydd, cysylltwch â'r stiwardiaid ar m:Stewards' noticeboard, gan osod dolen i'r drafodaeth berthnasol. Yn y drafodaeth honno, bydd yn rhaid iddynt fynegi eu dymuniad i chi barhau gyda'r galluoedd sydd gennych, ac egluro'r angen am hyn.

Byddwn fel stiwardiaid, wedyn, yn gwerthuso eich ymateb. Os na cheir ymateb wedi tua mis, byddwn yn dileu eich galluoedd ychwanegol. Os cwyd rhyw ansicrwydd byddwn yn gosod unrhyw benderfyniad gennym gerbron y gymuned ar y Wici Cymraeg, i'w drafod a'i adolygu. Os oes gennych gwestiwn cysylltwch â m:Stewards' noticeboard.

Cofion cynnes, Rschen7754 08:15, 10 Ebrill 2014 (UTC)Ateb[ateb]

Sefydlu grwp newydd i Gymru: Wicimedia Cymru golygu

Rhag ofn na welais ti'r sgwrs - mae cais di neud i ffurfio grwp swyddogol fel y Basgiaid. Beth am ychwanegu dy sylwadau? Gweler: Wicipedia:Y Caffi#Sefydlu Grŵp Defnyddwyr Wicimedia '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 09:31, 12 Gorffennaf 2017 (UTC)Ateb[ateb]

GFDL golygu

Hi!

Wikimedia Foundation Board decided in 2009 to stop using GFDL as a sole license per this resolution.

GFDL is not a good license because it makes it hard to reuse the images (and the articles where the image is used).

You have uploaded one or more files with GFDL. You can see the files in Categori:Wikipedia license migration candidates. You can also click this link and scroll down to see your name.

If you are the photographer/creator you can help to relicense the file(s). You can do so by changing {{GFDL}} to {{self|GFDL|cc-by-sa-3.0}}.

If you are not the photographer/creator please check if you have added a source and author. --MGA73 (sgwrs) 09:54, 6 Mehefin 2021 (UTC)Ateb[ateb]