Camlas Trefaldwyn golygu

Nos da! I have nearly finished a map for Camlas Llangollen, and will work on one for Camlas Trefaldwyn next. Bob1960evens 17:54, 26 Tachwedd 2011 (UTC)Ateb[ateb]

Nos da! I have a first attempt at a map for Camlas Trefaldwyn at Defnyddiwr:Bob1960evens/Bocstywod Map. I needed some Welsh for a bridge which has been lowered, a feeder (for Tanat feeder), and am not sure whether some of the place names have Welsh equivalents. Please have a look. Diolch. Bob1960evens 19:20, 1 Rhagfyr 2011 (UTC)Ateb[ateb]

Delwedd ar erthygl Caerffili golygu

Pam wyt ti wedi gwrthdroi fy ngolygiad? Mae'r llun yn anghywir. --194.168.30.223 10:52, 14 Mawrth 2012 (UTC)Ateb[ateb]

Wedi ei wrthdroi. Nid Caerffili sydd yn y llun, ond Caerfyrddin. --Ben Bore (sgwrs) 13:54, 15 Mawrth 2012 (UTC)Ateb[ateb]
Da chi'n gywir! Wnes i ddim edrych ar y llun; a doedd dim esboniad pam y'i tynnwyd! '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 13:09, 17 Mawrth 2012 (UTC)Ateb[ateb]

Samsung S5600 golygu

Thanks, that was quick - do join the competition at MonmouthpediA as we have a lot of Welsh and other languages. Celebration on April 21. Victuallers (sgwrs) 15:00, 17 Mawrth 2012 (UTC)Ateb[ateb]

I'm usually quite slow at everything, as I'm frequently told by my wife! Yes, I'll have a look at Monmouth; but there's hardly time for Wici-cy, and more pressing things to do on Wicipedia! When I retire, maybe... '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 17:29, 17 Mawrth 2012 (UTC)Ateb[ateb]

Ok? golygu

Sgwrs:Malvina Seferi Malvina Seferi - ok? --79.51.222.84 14:11, 12 Rhagfyr 2012 (UTC)Ateb[ateb]

Tsieinëeg → Tsieineeg golygu

Sumudwyd y cais i Sgwrs Defnyddiwr:BOT-Twm Crys. '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 13:48, 16 Chwefror 2013 (UTC)Ateb[ateb]

Lluniau sydd ddim ar Comin golygu

Diolch am greu'r adran ar hanes y poteli Coca-Cola. Doedd y lluniau ddim yn ymddangos gan nad ydyn nhw ar Comin. Dw i wedi cychwyn eu safio nhw, a'u huwchlwytho nhw ar ein Comin bach ni (Comin Wicipedia). Mae'n rhaid gwneud hyn gan nad yw'n drwydded rhydd, agored - y cwmni sydd biau'r hawlfraint, felly mae pob iaith yn cadw'r delweddau yn ei gomin bach ei hun. Mae hyn yn golygu lot o drafferth! Mae'n golygu hefyd fod yn rhaid copio'r testun yn egluro'r rhesymau pam ein bod yn ei ddefnyddio. Os reda i allan o stem - wnei di orffen y gwaith?! Diolch. Llywelyn2000 (sgwrs) 09:02, 23 Chwefror 2013 (UTC)Ateb[ateb]

Diolch Llywelyn, ond mae dewis y drwyddedau'n gymhleth! Mi driai gopio ti! '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 09:18, 23 Chwefror 2013 (UTC)Ateb[ateb]
Mr Jones!!! Dw i wedi dewis y drwydded Hyrwyddo, gan ei fod yn eitha agos; gallaswn hefyd fod wedi dewis y Drwydded "Di-rydd", ond nid yw hon yn y ddewislen. Gyda llaw wyt ti wedi gweld y drafodaeth yn y Caffi ar yr Hafan? Llywelyn2000 (sgwrs) 09:21, 23 Chwefror 2013 (UTC)Ateb[ateb]
Diolch. '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 16:32, 5 Mawrth 2013 (UTC)Ateb[ateb]

Lihou golygu

Helo a diolch i chi am eich neges. Yr wyf yn gwerthfawrogi'n fawr y newidiadau a wnaethoch. Yn anffodus, nid wyf yn gwybod llawer o Gymraeg. My first language is English of the Yorkshire variety, although I can speak some French and German. This is despite living on the same island and having visited Wales on a number of occasions. I blame our lop-sided education system and the greater difficulty in learning languages when we are past childhood.

I understand the concern about machine translation, they are generally poor e.g. the first Google translation suggested "Sianel" instead of "Môr Udd". However, I think such translations can be useful for getting a general idea, if used with care, e.g. I took the original English text, translated it through Google to Welsh, then translated it back to see if there were significant differences, and used this online dictionary to help.

One mistake I made is that on en-wiki I tend to make major edits by repeatedly previewing and changing until I'm happy with the result. So I end up doing in one edit what some people might take ten edits to do. In future I will try to make smaller changes so it is clearer how I have reached a particular version of the article. In addition I limited myself to just the lead section rather than simply copying the whole article from en-wiki.

As an aside and not wanting to blow my own trumopet, my interest in Lihou stems from a major contribution to the en-wiki article (here), which is now a Good Article. The text I added was pretty much the same text in the en-wiki lead with the same sources. It is unfortunate that such sources seem to be mainly in English and certainly far fewer in the local Guernisais. Ultimately I'd like to help improve the Lihou articles on the other Wikipedias because I don't see why speakers of Welsh, Javanese and Galician should have to rely on just the English version. Green Giant (sgwrs) 13:35, 27 Ebrill 2014 (UTC)Ateb[ateb]

Diolch yn fawr! golygu

Wel bois bach! Diolch yn fawr! Llywelyn2000 (sgwrs) 07:21, 8 Hydref 2014 (UTC)Ateb[ateb]

Croeso siwr! Mi wnaf un arall fwrw Sul. '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 08:27, 10 Hydref 2014 (UTC)Ateb[ateb]

Gwybodlen Gemau'r Gymanwlad golygu

   - wedi'i thrwsio. Llywelyn2000 (sgwrs) 04:19, 24 Rhagfyr 2014 (UTC)Ateb[ateb]

Diolch yn fawr! A Blwyddyn Newydd Dda i ti a phawb arall! Dw' i'n hoffi'r faner ar yr Hafan! '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 19:03, 31 Rhagfyr 2014 (UTC)Ateb[ateb]

Global account golygu

Hi John Jones! As a Steward I'm involved in the upcoming unification of all accounts organized by the Wikimedia Foundation (see m:Single User Login finalisation announcement). By looking at your account, I realized that you don't have a global account yet. In order to secure your name, I recommend you to create such account on your own by submitting your password on Special:MergeAccount and unifying your local accounts. If you have any problems with doing that or further questions, please don't hesitate to contact me on my talk page. Cheers, DerHexer (sgwrs) 00:42, 14 Ionawr 2015 (UTC)Ateb[ateb]


Parthed: Henry Austin Bruce golygu

Oes wir angen troi cywiriad yn sylwadau personol am ddefnyddiwr arall? https://cy.wikipedia.org/w/index.php?title=Henry_Austin_Bruce&diff=1670165&oldid=1670164 Mi ddysgais y Gymraeg fel ail iaith yn yr Ysgol Sul, yr wyf wedi bod yn bregethwr ers dros 40 mlynedd, gan hynny Cymraeg Beiblaidd yw fy Nghymraeg i, oes rhad ymofyn maddeuant am hynny? Mi wnes addewid i Defnyddiwr:Llywelyn2000 y byddwn yn ysgrifennu/addasu o'r Saesneg mil o dudalennau newydd am wleidyddiaeth Cymru ar Wicipedia cyn Nos Galan 2015. Ond os mae ymosodiadau am fy Nghymraeg sy ddim yn ddigon da ac "idiomau Saesneg" yw'r ymateb - stwffiwch y Wicipidia yn nhwll dy din (ydy hynny'n iaith digon diffydd ac yn idiom Gymraeg digonol?)

Gweinidog! Chreda i fawr! Roeddwn yn meddwl y buaset yn falch fy mod wedi eu cywiro. A doedd dim 'personol' yn hynny, o leiaf nid o fy rhan i. '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 13:50, 23 Ionawr 2015 (UTC)Ateb[ateb]
Nyrs cofrestredig ydwyf nid gweinidog, os yw o bwys! Rwy'n ddiolchgar am bob cywiriad, gwiriad ac ychwanegu gwybodaeth i erthyglau yr wyf wedi eu cyfrannu atynt, cyn belled a'u bod wedi eu cyfrannu yn ysbryd cydweithredol y safwe, yn hytrach na feirniadaeth ar "allu" cyfranwyr blaenorol. Roedd dy sylwadau wrth geisio gwella'r erthygl yn awgrymu nad oedd y cyfraniad gwreiddiol yn ddigon dda o ran cynnwys ac iaith! Gyda llaw mae 'na wahaniaeth (seciwlar) rhwng ymadael a'r ysgol a gadael yr ysgol; mae'r naill yn ddewisol a'r llall yn orfodol!

Mondragón golygu

Arna i beint i ti! Llywelyn2000 (sgwrs) 17:01, 5 Chwefror 2015 (UTC)Ateb[ateb]

Cwits! Llywelyn2000 (sgwrs) 17:06, 5 Chwefror 2015 (UTC)Ateb[ateb]

Diolch am y croeso! golygu

Diolch am y croeso- gobeithio y gallaf wneud rhyw dda yma. Defnyddiwr:YnadCoch

Ymddiheuriadau golygu

Bum absenol am hir, oherwydd gwaeledd fy mam. Gobeithiaf fedru olygu mwy a mwy yn y dyddia nesaf wrth iddi wella. '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 11:00, 29 Chwefror 2016 (UTC)Ateb[ateb]

Deffro'r Ddraig golygu

Henffych John Jones. A hoffech chi gymryd rhan yng nghystadeluaeth Deffro'r Ddraig, ar gyfer creu a gwella erthyglau am Gymru, ym mis Ebrill? Mae cyfle i ennill tocynnau rhodd gwerth hyd at £200 oddi wrth Amazon. Mae llwyth o erthyglau posib i'w creu o'r newydd ar y rhestr o erthyglau hanfodol, gan gynnwys Brwydr Cilmeri, Senedd-dy Owain Glyn Dŵr ym Machynlleth a nifer o aelodau'r Cynulliad. Gallwch gofrestru fan hyn. Ham II (sgwrs) 15:49, 31 Mawrth 2016 (UTC)Ateb[ateb]

Mi driaf, mae'n syniad ardderchog! '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 07:34, 1 Ebrill 2016 (UTC)Ateb[ateb]

Rose Davies golygu

Hi John, please make sure every paragraph is sourced and I'll give you your points for the contest!Dr. Blofeld (sgwrs) 22:14, 2 Ebrill 2016 (UTC)Ateb[ateb]

"Rhifo Canrifoedd" gan Madog1000 golygu

Helo John Jones

Roeddwn yn chwilio am gynnwys y sgwrs "Rhifo Canrifoedd" yn y dull traddodiadol a'r dull modern, ond er imi chwilio, nid oes golwg ohono heblaw bod cydnabyddiaeth i'r sgwrs gael ei symyd i rywle arall.

A fyddai'n bosib cael cyfeiriad cyswllt uniongyrchol at holl gynnwys y sgwrs os gwelwch yn dda ? Hoffwn adio un neu ddau beth arall.

Hwyl.

madog1000 (sgwrs) 10:24, 22 Ebrill 2016 (UTC)Ateb[ateb]

Participate in the Ibero-American Culture Challenge! golygu

Hi!

Iberocoop has launched a translating contest to improve the content in other Wikipedia related to Ibero-American Culture.

We would love to have you on board :)

Please find the contest here: https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Translating_Ibero_-_America/Participants_2016

Hugs!--Anna Torres (WMAR) (sgwrs) 14:21, 10 Mai 2016 (UTC)Ateb[ateb]

Gillian Elisa golygu

Ro'n i'n dal nol, i dderbyn cadarnhad! Ta waeth, fe ddaw. Llywelyn2000 (sgwrs) 19:13, 29 Mehefin 2016 (UTC)Ateb[ateb]

How de Walden golygu

Diddorol darllen gen ti am How de Walden a'i gysylltiad efo Llanina, Ceinewydd. Mi es i'r ffeil a thwtio lluniau y dynais Dolig o'r eglwys a'r plas a'u rhoi ar Comin y bore ma. A mi es draw dydd Sadwrn i dynnu chwaneg o Gastell y Waun. Diolch am yr ysbrydoliaeth! Llywelyn2000 (sgwrs) 07:51, 31 Awst 2016 (UTC)Ateb[ateb]

Gret! Diolch Robz! '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 12:51, 31 Awst 2016 (UTC)Ateb[ateb]

Michael Flanders golygu

Not sure most people would call it "pop", but it's true it's not classical, so maybe it counts... Deb (sgwrs) 08:31, 1 Chwefror 2017 (UTC)Ateb[ateb]

Helo Mr Pop golygu

Does gen i ddim lluniau o'r sin Cymraeg pop; yn anffodus, dw i byth yn meddwl am amldasgio. Os dwi'n perfformio, dw i byth yn meddwl am fynd a'r chamera. Ro'n i'n gyfrifol am wefan Gwyl Tegeigl, felly ces i lluniau pobl eraill i roi ar y wefan, a ches i ganiatad i'w pasio ymlaen at wicipedia. Tynnodd Cas Smith llawer ohonynt, ac mae hi'n mynd, efo camera, i lawer o glwbiau a gwyliau gwerin yn Ne Cymru (mae hi'n byw ym Mhontardawe). Roedd hi'n hapus i roi nhw i Wici, ond anfodlon i wneud y gwaith uwchlwytho - mae ganddi ormod o bethau eraill i'w gwneud. Fel mae'n digwydd, dw i'n ymweld a hi dros y penwythnos; gwna' drafod y posibiliadau, ond 'swn i'n disgwyl yr un ymateb. Basai lot o luniau da o'r sin gwerin yn cyffredinol, gan gynnwys y sin Cymraeg, ar gael os bydd rhywun yn gwneud y gwaith uwchlwytho.Lesbardd (sgwrs) 12:10, 1 Chwefror 2017 (UTC)Ateb[ateb]

@Jason.nlw: Whaw! Efallai y gall y LlG neu finna helpu? Plis gofyn iddi oes metadata efo'r lluniau. Dyna sy'n gwneud y job yn hawdd neu'n anodd! Diolch Les, am bopeth ti'n ei wneud efo Wici! Da ni'n symud ymlaen! Llywelyn2000 (sgwrs) 12:21, 1 Chwefror 2017 (UTC)Ateb[ateb]
Lesbardd Ffab! Mae tîm Wici y Llyfrgell Genedlaethol yn hapus i helpu. Fel mae Llywelyn2000 yn dweud bydd angen oleuaf disgrifiad am pob llun - bydd teitl ffeil disgrifiadol yn man da i dechrau. Mae croeso i ti ebostio engreifftiau i jje(at)llgc.org.uk er mwyn i ni cael lwc. Jason.nlw (sgwrs) 15:11, 1 Chwefror 2017 (UTC)Ateb[ateb]
Gwych! Diolch bawb! '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 10:55, 2 Chwefror 2017 (UTC)Ateb[ateb]
Dw i'n sicr bydd metadata ond dw i ddim yn gwybod faint o fanwlder sydd yna. Y peth pwysig ydy osgoi rhoi gormod o waith iddi hi. Mae ei phartner yn arbenigwr cyfrifiadurol - dyn ni wedi cydweithio ar odliadur ac mae o wedi creu geiriadur Cymraeg cyfrifiadurol hefyd. Efallai bod 'na ffordd hawdd o drosglwyddo'r lluniau i'r llyfrgell. Ond mae'n dibynnu pa mor fodlon ydyn nhw. Gwna' gyrraedd Ponty nos sadwrn efo potel o win. Gawn ni weld.Lesbardd (sgwrs) 19:26, 2 Chwefror 2017 (UTC)Ateb[ateb]
Cofia fod @Jason.nlw: wedi uwchlwytho tua 13,000 o luniau; mae sawl teclyn i wneud y gwaith yn hawdd! Ac mae angen erthyglau ar y geiriadur a'r odliadur yma!!! Diolch Les! Ac os nad yw'n bosib - paid a phoeni! Llywelyn2000 (sgwrs) 22:41, 2 Chwefror 2017 (UTC)Ateb[ateb]
Penwythnos llwyddiannus; mae Cas yn fodlon rhoi ei lluniau i wici. Jason.nlw; wnei di ebostio hi i - cas@bungahi.co.uk - drafod y ffordd gorau ymlaen? Er bod hi ar gwrs Meistroli, mae hi'n hapusach cyfathrebu yn Saesneg. Mae ganddi luniau digidol wedi trefnu yn ol enwau'r perfformwyr, ac hefyd hen luniau cyn dyfodiad camerau digidol ac mae hi'n fodlon i'w sganio nhw. Mae hi'n dweud bod gan rhywun lleol archif am Wyl werin Pontardawe hefyd; gwyl celtaidd rhyngwladol; dw i'n cofio perfformio yno.Lesbardd (sgwrs) 22:32, 5 Chwefror 2017 (UTC)Ateb[ateb]

Elizabeth Maconchy and the two paragraph rule golygu

A bit harsh :-) I didn't know there was such a "rule" but I will say this - she's a very well-known composer and if you give it time, the article will be expanded. I see no valid grounds for deletion. 85.115.52.201 08:49, 9 Mawrth 2017 (UTC)Ateb[ateb]

Sorry, that was me not realising I wasn't logged in! Deb (sgwrs) 08:50, 9 Mawrth 2017 (UTC)Ateb[ateb]

You are invited! golygu

 
You are invited...
 

The Celtic Knot: Wikipedia Language Conference - Programme now live.

  • Hosts: The University of Edinburgh and Wikimedia UK
  • Supporting: Celtic & Indigenous Languages.
  • Objective: The main objective for Celtic Knot 2017 is the coming together of practitioners in the same room at same time; strengthening the bonds of those working to support language communities into a 'knot' and leading into action. Attendees can expect to learn about and discuss innovative approaches to open education, open knowledge and open data that support and grow language communities.
  • Date: 6 July 2017 - Booking is now open.

Stinglehammer (sgwrs) 22:45, 22 Mai 2017 (UTC)Ateb[ateb]

Cae'r Fets golygu

Helo, John. What are the problems with this article? Deb (sgwrs) 09:04, 29 Mehefin 2017 (UTC)Ateb[ateb]

I'd say it's from Google translate; it would take half an hour to translate. I suggest deletion, as it's been there too long with no one correcting it, or should I say rewriting it! '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 11:06, 21 Gorffennaf 2017 (UTC)Ateb[ateb]

ElmondPD yn dweud diolch golygu

Mawr ddiolch i chi am eich cyngor. Diolch i John Jones! :-)

 

You have been a medical translators within Wikipedia. We have recently relaunched our efforts and invite you to join the new process. Let me know if you have questions. Best Doc James (talk · contribs · email) 12:34, 13 August 2023 (UTC)