Y Beibl Hebraeg

(Ailgyfeiriad o Tanakh)

Cagliad o destunau canonaidd sydd yn ysgrythur sanctaidd i'r Iddewon yw'r Beibl Hebraeg neu'r Tanách. Hwn yw sail yr Hen Destament yn y Beibl Cristnogol.

Llyfrau'r Beibl Hebraeg golygu

Pedwar llyfr ar hugain sydd yn y Beibl Hebraeg.

Y Tora golygu

Prif: Tora

Nevi'im golygu

Y Cyn-Broffwydi golygu

Y Proffwydi Diwethaf golygu

Y Proffwydi Eraill golygu

Câi testunau'r Deuddeg Proffwyd arall eu hystyried yn un llyfr yn y Beibl Hebraeg, er eu bod i gyd yn llyfrau ar wahân yn y Beibl Cristnogol. Y proffwydi yw Hosea, Joel, Amos, Obadeia, Jona, Micha, Nahum, Habacuc, Seffaneia, Haggai, Sechareia, a Malachi.

Ketuvim golygu

Prif: Ketuvim

Barddoniaeth golygu

Y Megillot golygu

Llyfrau eraill golygu