Agor y brif ddewislen

Llyfrau'r Beibl HebraegGolygu

Pedwar llyfr ar hugain sydd yn y Beibl Hebraeg.

Y ToraGolygu

Prif erthygl: Tora

Nevi'imGolygu

Y Cyn-BroffwydiGolygu

Y Proffwydi DiwethafGolygu

Y Proffwydi EraillGolygu

Câi testunau'r Deuddeg Proffwyd arall eu hystyried yn un llyfr yn y Beibl Hebraeg, er eu bod i gyd yn llyfrau ar wahân yn y Beibl Cristnogol. Y proffwydi yw Hosea, Joel, Amos, Obadeia, Jona, Micha, Nahum, Habacuc, Seffaneia, Haggai, Sechareia, a Malachi.

KetuvimGolygu

Prif erthygl: Ketuvim

BarddoniaethGolygu

Y MegillotGolygu

Llyfrau eraillGolygu