Y Beibl Hebraeg

Cagliad o destunau canonaidd sydd yn ysgrythur sanctaidd i'r Iddewon yw'r Beibl Hebraeg neu'r Tanách. Hwn yw sail yr Hen Destament yn y Beibl Cristnogol.

Llyfrau'r Beibl HebraegGolygu

Pedwar llyfr ar hugain sydd yn y Beibl Hebraeg.

Y ToraGolygu

  Prif erthygl: Tora

Nevi'imGolygu

Y Cyn-BroffwydiGolygu

Y Proffwydi DiwethafGolygu

Y Proffwydi EraillGolygu

Câi testunau'r Deuddeg Proffwyd arall eu hystyried yn un llyfr yn y Beibl Hebraeg, er eu bod i gyd yn llyfrau ar wahân yn y Beibl Cristnogol. Y proffwydi yw Hosea, Joel, Amos, Obadeia, Jona, Micha, Nahum, Habacuc, Seffaneia, Haggai, Sechareia, a Malachi.

KetuvimGolygu

  Prif erthygl: Ketuvim

BarddoniaethGolygu

Y MegillotGolygu

Llyfrau eraillGolygu