Y Mynydd Grug (ffilm)

Mae Y Mynydd Grug yn ffilm Gymraeg a ryddhawyd ym 1997. Fe'i seiliwyd ar y casgliad o straeon byrion gan Kate Roberts, Te yn y Grug. Angela Roberts a gyfarwyddodd y ffilm. Cafodd y ffilm £6,000 o bunnau gan Gyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer costau ôl-gynhyrchu. Cyfanswm cyllideb y cynhyrchiad oedd £600,000.

Y Mynydd Grug
Teitl amgen The Heather Mountain
Cyfarwyddwr Angela Roberts
Ysgrifennwr Angela Roberts
Golygydd Dennis Pritchard Jones
Sain Mike Walker
Andy Morris
Dylunio Huw Davies
Cwmni cynhyrchu Llun y Felin
S4C
Cyngor Celfyddydau Cymru
Dyddiad rhyddhau 25 Rhagfyr 1997
Amser rhedeg 82 munund
Gwlad Cymru
Iaith Cymraeg

Fe'i ffilmiwyd ar leoliad yn Nyffryn Nantlle a thref Caernarfon.

Cast a chriw Golygu

Prif gast Golygu

 • Anwen Haf Ellis – Begw
 • Claire Goddard – Wini Ffini Hadog
 • Gwenno Hodgkins – Elin Gruffydd
 • Dafydd Emyr – William Gruffydd
 • Jonathan Nefydd – Mr Huws
 • Sera Cracroft – Mrs Huws[1]
 • Stewart Jones – Dafydd Siôn
 • Dilys Price – Nanw Siôn
 • Elain Llwyd – Mair
 • Owain Siôn Williams – Robin
 • Sam Rogers – Rhys
 • Huw Llŷr – Bilw
 • Robin Eiddior – Wmffra
 • Emlyn Gomer – Wili Robaitsh
 • Grey Evans – Dan Jones
 • Dafydd Edmwnd – Twm Ffini Hadog
 • Caren Brown – Lisi Jên
 • Tudur Roberts – Wil y Fedw
 • Owain Arwyn – Deio
 • Dyfan Roberts – Stiward
 • Trefor Selway – Mr Pritchard
 • Darren Stokes – Pritchard Bach
 • Emyr Roberts – Mr Prothero
 • Sera Cracroft – Mrs Huws
 • Mari Emlyn – Mrs Prothero
 • Denise Williams – Siani
 • Hayden Zane – Ocsiwnîar
 • Nia Edwards – Dynes Capel
 • Iwan Rhys Williams – Coesau Bachog
 • Math Williams – Guto Trwyn Smwt
 • Mirain Roberts – Angel

Criw Golygu

 • Rheolwr y Cynhyrchiad – Dilwyn Roberts
 • Cynorthwywyr cyntaf – Cheryl Davies, Fiona Jones
 • Dilyniant – Magi Rhys

Celf Golygu

 • Is-gynllunydd – Huw Roberts
 • Cynllunydd - Martin Morley
 • Celfi – Eira Davies
 • Prynwr – Tony Davies
 • Rheolwr Adeiladu – Alan Jones
 • Saer – Keith Richards
 • Setiau – Cainc
 • Peintwyr – Christopher Green, Katie Smith
 • Modelu – Christine Roberts

Camera a thrydan Golygu

 • Tynnu Ffocws – Ian Moss, Terry Pearce
 • Llwytho – David Williams
 • Grips – Allan Hughes
 • Giaffar – Cliff Owen
 • Trydanwr – Bobo Jones
 • Cynorthwywr – Jonathan Down

Sain Golygu

 • Cymysgu Sain – Mike Walker, Andy Morris
 • Gweithredwr Bwm – Barry Jones
 • Cynorthwywr – Llion Gerallt

Gwisg a cholur Golygu

 • Adran Wisgoedd – Ann Hopkins, Carol Buchanan, Ian Russell
 • Adran Golur – John Munro Jackie Ellison
 • Cynorthwywyr – Sarah Astley

Rheoli'r cynhyrchiad Golygu

 • Ail Gynorthwywyr – Heather Jones, Helen Wyn
 • Hyfforddai – Delyth Edwards
 • Trydydd Cynorthwywyr – Huw Maredudd, Mandy Parry
 • Rhedwr– Dyfan Davies
 • Cyllid – Jean H. Owen
 • Ysgrifenyddes y cynhyrchiad – Gwawr Owen
 • Ffotograffydd – Nigel Hughes
 • Cyhoeddusrwydd – Arwel Roberts

Golygyddol Golygu

 • Ôl-gynhyrchu sain – Simon H. Jones, Greg Provan
 • Effeithiau arbennig – Mick Winning, Colin Liggett
 • Golygyddion cynorthwyol – Pedr James, Francisco Marin

Eraill Golygu

 • Trefnydd rhodwyr – Huw Edwards
 • Nyrs – Glenys Parry
 • Arlwyo – Gwenllian Daniel
 • Gofalwyr anifeiliaid – Wayne Docksey, Brian Buckingham, Cindy Morris
 • Syrcas – Richard Viner, James Carpenter, Tom Dawson, Sam Morley
 • Lleoliadau – Gruff Owen Gwynfa Williams

Cyflenwyr allanol Golygu

 • Stiwdio – Stiwdio Capel Mawr, Llanrug
 • Stoc – Kodak
 • Labordai – Technicolor, Colour Film Services
 • Dybio – The Sound Works
 • Teitlau – Screen Opticals
 • Trosglwyddo – TK Films
 • Generadur – Lee Lighting
 • Effeithiau eira – Snow Business
 • Wigiau – London and New York Wig Co.
 • Gwisgoedd – Angels & Bermans
 • Cerbydau – Andy Dixon Facilities, Arvonia Coaches
 • Celfi – Jill Weaver
 • Yswiriant – Bowring, Marsh & McLennad

Manylion technegol Golygu

Fformat saethu: 35mm

Math o sain: Dolby Stereo

Lliw: Lliw

Cymhareb agwedd: 1.85:1

Lleoliadau saethu: Dyffryn Nantlle a Chaernarfon, Gwynedd

Gwobrau Golygu

Gŵyl ffilmiau Blwyddyn Gwobr Derbynnydd
BAFTA Cymru 1998 Gwisgoedd Gorau Iorwen James

Llyfryddiaeth Golygu

Dolenni allanol Golygu

  Mae'r erthygl hon yn cynnwys testun o'r cofnod Y Mynydd Grug ar yr Esboniadur, adnodd addysgiadol agored gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae gan y cofnod penodol hwnnw'r drwydded agored CC BY 4.0; gweler testun y drwydded am delerau ail-ddefnyddio'r gwaith.


Cyfeiriadau Golygu

 1. Gwefan Y Porth adalwyd 18 Mawrth 2017.