Ysgrifau Beirniadol

Cyfres o lyfrau ar feirniadaeth lenyddol yw Ysgrifau Beirniadol, a gyhoeddir gan Wasg Gee. Mae'r erthyglau sy'n cael eu cynnwys yn y cyfrolau yn canolbwyntio ar lenyddiaeth Gymraeg o gyfnod Yr Hengerdd hyd heddiw ond ceir yn ogystal erthyglau am lenyddiaethau Celtaidd eraill ynghyd â phynciau llenyddol mwy cyffredinol. Cyhoeddwyd y llyfr cyntaf yn y gyfres yn 1965 ac erbyn 2013 gyda Ysgrifau Beirniadol XXXI roedd 31 cyfrol wedi cael eu cyhoeddi.

Ysgrifau Beirniadol
Cyfrol XXXI

Cyfranwyr golygu

Mae nifer o ysgolheigion Cymreig a Cheltaidd wedi cyfrannu i'r gyfres, yn cynnwys:

Gweler hefyd golygu