Y colon ydy'r rhan olaf o'r system dreulio gyda'r mwyafrif o fertebratau; tynna ddŵr a halen allan o wastraff solet cyn iddynt gael eu gwaredu o'r corff. Yn y colon hefyd y bydd deunydd na sydd wedi ei amsugno yn cael ei eplesu gyda chymorth bacteria. Yn wahanol i'r coluddyn bach, nid yw'r colon yn chwarae rôl flaenllaw wrth amsugno bwydydd a maetholion. Fodd bynnag, mae'r colon yn amsugno dŵr, potasiwm a rhai fitaminau brasterog sy'n hydawdd.[1]

Mewn mamaliaid, mae'r colon yn cynnwys pedair rhan; y coluddyn esgynnol, y coluddyn traws, y coluddyn disgynnol a'r coluddyn sigmoid. Mae'r colon, cecwm, a'r rectwm yn creu'r coluddyn mawr.[2]

OrielGolygu

CyfeiriadauGolygu