Cymuned yn Sir Fynwy yw Crucornau (Saesneg: Crucorney).

Saif yng ngogledd y sir, yn cynnwys Dyffryn Ewias a rhan o'r Mynydd Du. Y prif bentrefi yw Llanfihangel Crucornau, Pandy a Llanddewi Nant Hodni. Ymhlith hynafiaethau'r gymuned mae Priordy Llanddewi Nant Hodni. Roedd poblogaeth y gymuned yn 2001 yn 1,170.