Cwtyn y cynffon

Cwtyn y cynffon yw gwaelod yr asgwrn cefn (neu'r 'golofn fertibral'). Fe'i lleolir yn union o dan y sacrwm, ac mae'n cael ei wneud allan o bedwar feribra; ond weithiau mae'r nifer un yn llai neu un yn fwy. Mewn tua 5% o'r boblogaeth, mae'r esgyrn yn sownd yn ei gilydd; yn y rhelyw, ceir symudiad bychan rhyngddyn nhw. Y 'coccyx' yw'r gair Saesneg am gwtyn y cynffon, gair sy'n dod o'r Lladin am 'big y gôg'.