Anallu i weld yw dallineb. Weithiau bydd pobl yn cael eu geni yn ddall, ond yng gwledydd datblygedig, clefydau yw achos dallineb fel arfer.

Dallineb
Dosbarthiad ac adnoddau allanol

Oriawr i'r dall
ICD-10 H54.0, H54.1, H54.4
ICD-9 369
DiseasesDB 28256
Dangosydd breil

Mae rhai pobl yn dioddef o ddallineb lliw, sef yr anallu i weld y gwahaniaeth rhwng un neu nifer o liwiau y gall pobl heb yr annallu hwn weld yn iawn. Fel arfer mae'n nam genedigol, ond weithiau mae'n digwydd o ganlyniad i newid i'r llygad, y nerfau neu'r ymennydd. Yn 1794 ysgrifennodd John Dalton y papur gwyddonol cyntaf ar ddallineb lliw.

Mae'n bwysig bod dylinwyr tudalennau gwe yn cymryd yr annallu hwn i ystyriaeth pan yn cynllunio tudalennau i'w rhoi ar y we.

Deillion enwog

golygu

Gweler hefyd

golygu

Dolenni allanol

golygu