Mae'r defnyddiwr hwn aelod o
Wici Natur.

Gweler hefyd: Wicipedia:Wicibrosiect WiciNatur.

A dyma fi wedi uwchlwytho peth o fy ngwaith i fy mharth-defnyddiwr i, ar yr Wicipedia. Mae croeso i eraill ei goipio i fewn i erthyglau Wicipedia! Carwn ddatgan yma mai fi a sgwennodd y darnau hyn, a fi yw perchennog yr hawliau. Dymunaf eu rhoi dan drwydded agored y CC-BY-SA cyfredol, er mwyn eu rhannu ymhellach. Ceir Nodyn ar waelod yr erthyglau yn cydnabod ym mhle y cyhoeddwyd y gwaith yn gyntaf ee:

{{Nodyn:Priodoliad Twm Elias|: Gwyddoniadur Cymru|Gwasg y Brifysgol}}

Yna, wedi copio'r testun a rhoi'r priodoliad, rhowch linell drwy'r testun i ddangos ei fod wedi ei gopio. I wneud hyn, defnyddiwch y cod <s> ar ddechrau'r darn a </s> ar ei ddiwedd. Mae hyn yn creu: testun fel hyn.

Wici Natur golygu

Ar y 6ed o Fai 2017 cafwyd cynhadledd lwyddiannus ym Mhlas Tan y Bwlch a gwelwyd y berthynas rhwng Llên Natur a Wicipedia yn datblygu'n glos iawn:

Ond mae llawer o waith i'w wneud; mae croeso i chi gopio a gludo'r testun isod (a sgwennwyd gen i) i fewn i erthyglau priodol, os yw'n berthnasol.

Testunau golygu

1. Defnyddiwr:Twm Elias/Anifeiliaid amrywiol
2. Defnyddiwr:Twm Elias/Llên Gwerin
3. Defnyddiwr:Twm Elias/Sêr a Phlanedau
4. Defnyddiwr:Twm Elias/Cymylau
5. Defnyddiwr:Twm Elias/Ymadroddion Cymraeg
6. Rhestr o blanhigion sy'n defnyddio'r enw 'Mair' *Gadael hwn am y tro.* Gweler: Defnyddiwr:Twm Elias/eraill
7. Defnyddiwr:Twm Elias/Amffibiaid
8. Defnyddiwr:Twm Elias/Morgrug
9. Defnyddiwr:Twm Elias/Pry cop
10. Defnyddiwr:Twm Elias/Chwanen