Mae'r enw dinas sanctaidd yn derm sy'n cael ei gymhwyso i sawl dinas yn y byd, pob un ohonynt yn ganolog i hanes neu ffydd crefyddau neilltuol.

Mae dinasoedd sanctaidd yn cynnwys: