Agor y brif ddewislen

Corff rhyngwladol yn ymwneud a materion economaidd yw'r Gronfa Ariannol Ryngwladol (Saesneg: International Monetary Fund a dalfyrrir fel rheol i IMF). Fe'i sefydlwyd yn 1944, yr un pryd a Banc y Byd, a dechreuodd yn swyddogol yn Rhagfyr 1945. Mae bron pob gwlad sy'n aelod o'r Cenhedloedd Unedig yn aelodau o'r Gronfa, ag eithrio Ciwba, Taiwan, Gogledd Corea ac ychydig o wledydd bychain iawn.

AmcanionGolygu

  1. hybu cydweithrediad economaidd a sefydlogrwydd.
  2. sicrhau tŵf economaidd.
  3. rhoi cymorth i wledydd i gywiro problemau gyda balans taliadau

CyfarwyddwyrGolygu

Yn draddodiadol, mae Cyfarwyddwr y Gronfa yn dod o Ewrop, tra fod pennaeth Banc y Byd yn dod o'r Unol Daleithiau.

Mae rhai wedi beirniadu'r Gronfa am ei hymlyniad wrth y farchnad rydd, ac yn dweud fod rhai o'r gwledydd tlotaf wedi cael eu gorfodi i gymeryd mesurau a oedd, yn eu tro, yn peri caledi i lawer o'u poblogaeth.

Gweler hefydGolygu