Eisteddfod Genedlaethol Cymru Aberteifi 1976

Cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol Cymru Aberteifi 1976 yn Aberteifi, Ceredigion.

Cylch yr Orsedd, Aberteifi

Cafwyd peth cecru yno gan i Dic Jones ddod yn fuddugol ar awdl 'Gwanwyn' yn ôl y beirniaid, ond yr oedd wedi torri rheolau'r eisteddfod gan ei fod yn aelod o'r pwyllgor llên. Dyfarnwyd y wobr felly i Alan Llwyd a enillodd y goron, hefyd. Cyhoeddwyd y ddwy awdl yn y Cyfansoddiadau - yr unig dro i hynny ddigwydd.

Sefydlwyd Cymdeithas Bob Owen yn ystod yr eisteddfod, i goffa Bob Owen, Croesor, a hyrwyddo gwybodaeth am lyfrau Cymraeg a Chymreig.