Un o nodweddion enwocaf hanes LHDT Cymru yw hanes Merched Llangollen, dwy fenyw o dras Eingl-Wyddelig pendefigaidd a wnaeth ffoi o Iwerddon yn 1778 a setlo mewn bwthyn, Plas Newydd, yn Llangollen, lle y buont yn cyd-fyw am hanner canrif. Nid yw'n sicr os oeddent yn lesbiaid, ond erbyn heddiw maent yn eiconau hoyw ac yn 2006 bu ceisiadau am ganiatâd i gynnal seremonïau partneriaethau sifil ym Mhlas Newydd.[1]

Hanes Cymru
Arfbais Llywelyn Fawr
Mae'r erthygl hon yn rhan o gyfres
Cyfnodau
Cynhanes
Cyfnod y Rhufeiniaid
Oes y Seintiau
Yr Oesoedd Canol
Yr Oesoedd Canol Cynnar
Oes y Tywysogion
Yr Oesoedd Canol Diweddar
Cyfnod y Tuduriaid
17eg ganrif
18fed ganrif
19eg ganrif
20fed ganrif
Y Rhyfel Byd Cyntaf
Y cyfnod rhwng y rhyfeloedd
Yr Ail Ryfel Byd
21ain ganrif
Teyrnasoedd
Deheubarth
Gwynedd
Morgannwg
Powys
Yn ôl pwnc
Hanes crefyddol
Hanes cyfansoddiadol
Hanes cyfreithiol
Hanes cymdeithasol
Hanes demograffig
Hanes economaidd
Hanes gwleidyddol
Hanes LHDT
Hanes milwrol
Hanes morwrol
Hanes tiriogaethol
Hanesyddiaeth

WiciBrosiect Cymru

Yn 1967 cyflwynodd Leo Abse, AS Pont-y-pŵl, fesur preifat a arweiniodd at gyfreithloni rhyw rhwng dynion yn y Deyrnas Unedig.

Yn y 1980au cyhoeddwyd cylchlythyr Cymraeg o'r enw Draig Binc gan Gymry Cymraeg hoyw yn Llundain ac Aberystwyth.

Gweler hefyd golygu

Cyfeiriadau golygu

  1.  Plas: Seremonïau hoyw?. BBC Cymru'r Byd (22 Mehefin, 2006). Adalwyd ar 27 Mai, 2008.