Un o brosiectau Cymdeithas Edward Llwyd yw Llên Natur[1]. Mae'n wefan Gymraeg sy'n ymwneud â phopeth amgylcheddol, yng Nghymru a thramor, ddoe, heddiw ac yfory. Cymraeg yw iaith y prosiect, a'r wefan, ond ceir cyfraniadau mewn ieithoedd eraill gan gynnwys y Ffrangeg.[1] Ymhlith y deunydd sydd ar gael ar y wefan y mae:

  • holl ôl-rifynnau'r Bwletin,
  • 5 cronfa ddata (gan gynnwys Tywyddiadur, sef cronoleg o 112,000 o gofnodion dyddiedig am y tywydd a chysylltiedig bethau, cronfeydd o wybodaeth am anifeiliaid a phlanhigion, enwau lleoedd**, creigiau a llên gwerin yr hin a'r tywydd)
  • pytiau fideo
  • recordiadau ("Llais")
  • llyfrgell gyfeiriadol
  • oriel o luniau
  • Y Bywiadur (geiriadur Enwau a Thermau rhywogaethau a chymunedau llysieuol)
Llên Natur
Math
cymdeithas
Sefydlydd Twm Elias, Duncan Brown
Gwefan http://llennatur.cymru/ Edit this on Wikidata
    • Trosglwyddwyd y prif gyfrifoldeb am gasglu a rhannu gwybodaeth am Enwau Lleoedd i Gymdeithas Enwau Lleoedd Cymru (ar ôl ei sefydly trwy gynhadledd arbennig yn 2008).

Mae'r prosiect hefyd erbyn hyn yn defnyddio platfformydd cyhoeddus i rannu a dennu gwybodaeth, gan gynnwys Grwp Facebook Cymuned Llên Natur, Wicipedia, a chwnmniau cofnodi bywyd gwyllt Cymru megis 'Cofnod' - Y Ganolfan Gofnodion Amgylcheddol Leol ar gyfer Gogledd Cymru.

Bwletin ar-leinGolygu

 
Duncan Brown, golygydd Llên Natur yn dangos rhai o nodweddion y wefan yn ystod Hacio'r Iaith 2010.

Mae'r Bwletin[2] yn pwysleisio tystiolaeth amgylcheddol unigol a phersonol yn seiliedig ar y profiad ei hun yn hytrach na fersiwn ail-law ohono. Mae'r wefan yn cyhoeddi "Bwletin" ar-lein yn llawn gwybodaeth am fywyd gwyllt, llên gwerin, dywediadau, enwau lleoedd a materion sy'n cysylltu'r unigolyn â'i amgylchedd. Nid oes ymdrech i "gywiro" tystiolaeth, nac i olygu cyfraniadau mwy na'r hyn sy'n anrheidiol. Cadeirydd y Prosiect yw Twm Elias, y Golygydd yw Duncan Brown, a'r technegwyr yw Ifor Williams, Dominig Kervegant a Gwyn Williams.

Y TywyddiadurGolygu

Mae'r system chwilio yn y Tywyddiadur yn caniatau dadansoddi pob math o ddigwyddiadau sy'n ymwneud â'r tywydd dros ganrifoedd yng nghefn gwlad Cymru a thu hwnt. Mae'r adran hon yn rhyngweithiol gyda chyfle i'r defnyddiwr uwchlwytho neu lawrlwytho. Dyddiaduron personnol na welodd olau dydd ynghynt yw llawer o'r 100,000 o gofnodion (2017), ac mae bywgraffiadau nifer o'u hawduronyn hefyd ar gael ar y wefan.[2]

Prif nodwedd y gronfa hon yw'r dyddiad, mis neu'r flwyddyn penodol sydd yn sail i'r cofnodion. Mae'r tywydd yn gofnod hanesyddol a chyfoes: nodiadau pobl sy'n fyw heddiw, diwrnod arbennig plentyndod, neu sylw er enghraifft mewn dyddiadur dwy ganrif yn ôl. Efallai bod cysylltiad y sylw a'r tywydd yn ymddangosiadol wan iawn: tylluan wen yn hela am dri o'r gloch y prynhawn ar ddyddiad arbennig o Chwefror; clywed y gog yn canu ddiwedd mis Mawrth; teilo cae yn barod i blannu tatws gefn gaeaf. Ond mae'r rhain hefyd yn berthnasol iawn i naturiaethwyr sy'n ceisio gweld patrwm a newid o fewn y tywydd yn y cyfnod byr a hir.

Mae'r Tywyddiadur yn rhyngweithiol - gallwch rhoi gwybodaeth i fewn iddo a chael gwybodaeth allan: chwilio ynteu fewnbynnu.

Recordiadau sainGolygu

Mae'r recordiadau sain yn gyfres o sgyrsiau byrion "hanes llafar" am atgofion unigolion (nifer wedi marw bellach) yn eu cynefin, am eu bywyd ac am yr oes a fu, yn ôl eu profiad personol.

Y Llyfrgell gyfeiriolGolygu

Mae'r llyfrgell yn gasgliad o gyfrolau amgylcheddol nad ydynt dan hawlfraint mwyach, neu'n gasgliad o ymchwil neu ddadansoddiadau o'r Tywyddiadur e.e. ceir dolennau i gopi gwreiddiol o gyfrol Meddygon Myddfai, Welsh Botanology gan Huw Davies a Wild Wales gan George Borrow.

Geiriadur enwau a thermauGolygu

Mae'r geiriadur enwau a thermau yn blatfform ar gyfer cyhoeddi termau Cymraeg am wahanol rywogaethau;[3] a chynefinoedd ac mae rhestr Wicipedia o wyfynod a glöynnod byw wedi'i seilio ar rai o'r termau hyn. Oherwydd y broses drylwyr o gydweithio rhwng arbenigwyr iaith ac arbenigwyr pwnc caiff yr enwau, bellach, eu cyfrif yn rhai safonol. Sefydlwyd yr adran hon o'r wefan trwy gydwethrediad â MaesT, sef rhan o wasanaeth adran adnoddau ieithyddol Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor. Fe gyhoeddwyd y rhestrau yn gyntaf mewn tair cyfrol yn "Cyfres Enwau Creaduriaid a Phlanhigion" ac fe barheir i wneud hynny fel y mae'r gwaith o lunio ychwaneg o restrau yn mynd rhagddo.

Oriel luniauGolygu

Ceir Oriel luniau hefyd ar wefan Llên Natur, sef casgliad o luniau gyda thestun sydd nid yn unig yn fodd i rannu profiadau cofiadwy ymysg y darllenwyr, drwy lun, ond hefyd, trwy ddisgrifiad manwl. Mae'r Oriel hefyd yn gwbl rhyngweithiol.

Cysylltu ar-leinGolygu

Gellir cysylltu â'r prosiect trwy ffurflen "cysylltu" ar y wefan, trwy gyfrannu data neu luniau i'r gwahanol gronfeydd, neu trwy Facebook. Cyhoeddir crynodeb papur o gynnwys y Bwletin yn chwe misol i'w werthu yn y siopau, a chynhelir cynhadledd flynyddol ar thema arbennig yn flynyddol.

CyfeiriadauGolygu

Dolen allanolGolygu

Gweler hefydGolygu