Llwyn

Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru

Ceir sawl ystyr i'r gair Llwyn, yn cynnwys:

LleoeddGolygu

Ystyr gyffredin y gair llwyn yw 'coedwig fechan' ayyb.

Capeli ac ysgolion
Cronfa

PoblGolygu