Llwyn

Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru
(Ailgyfeiriad o Llwynni)

Ceir sawl ystyr i'r gair Llwyn, yn cynnwys:

Lleoedd golygu

Ystyr gyffredin y gair llwyn yw 'coedwig fechan' ayyb.

Capeli ac ysgolion
Cronfa

Pobl golygu