Mudiad Ysgolion Meithrin

Elusen a darparwr gofal ac addysg blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg yn y sector wirfoddol.

Mudiad a ffurfiwyd yn 1971 gyda'r amcan o sefydlu ysgolion meithrin Cymraeg led-led Cymru a hyrwyddo addysg feithrin yn yr iaith yw'r Mudiad Ysgolion Meithrin. Ym Mai 2017 trefnodd y mudiad ddigwyddiad Parti Pyjamas Mwyaf y Byd! i godi'r ymwybyddiaeth o'r holl grwpiau gofal ac addysg Gymraeg.

Mudiad Ysgolion Meithrin
Math
sefydliad elusennol
Sefydlwyd 1971
Pobl allweddol
Gwenllian Lansdown (Prif Weithredwr)
Gwefan https://www.meithrin.cymru/ Edit this on Wikidata


Arwyddlun a darluniau Mudiad Methrin, Tŷ'r Cymry, Caerdydd

HanesGolygu

Er y cynhaliwyd dosbarthiadau meithrin Cymraeg gwirfoddol yn gyntaf yng Nghaerdydd ac yng Nghaerfyrddin yn 1943, ac yna yn y Barri yn 1951, prin fu'r ysgolion meithrin yng Nghymru cyn y 1970au. Erbyn 1981 roedd 350 o gylchoedd meithrin a 40 o gylchoedd Ti a Fi yn bodoli ar hyd a lled Cymru. Fe gefnogwyd y twf hwn gyda ystadegau cyfrifiad 1981, lle nodwyd fod nifer y siaradwyr Cymraeg yn yr oedran 3-4 oed wedi cynyddu o 11.3% i 13.3%. Cafwyd cynnydd graddol yn y canran yma ym mhob degawd ers hynny a braf nodi yng Nghyfrifiad 2011 roedd y ffigwr wedi cynyddu’n sylweddol yn y degawd olaf i 23.3% o blant 3-4 oed yn gallu siarad Cymraeg.

Parti PiwsGolygu

Mae Parti Piws yn barti blynyddol sydd yn dathlu Pen-blwydd y cymeriadau Dewin a Doti.

Prosiectau eraillGolygu

Ymhlith gorchwylion y mudiad y mae:

  • Cylchoedd Ti a Fi
  • Cylchoedd Meithrin
  • Meithrinfeydd Dydd
  • Canolfanau integredig
  • Cam wrth Gam
  • Mabon a Mabli

Fe sefydlwyd Cam wrth Gam yn 2004 fel is-gwmni i'r Mudiad Meithrin.[1] Mae'n ganolfan hyfforddi staff cymwys i weithio gyda phlant ifanc, sydd wedi'i lleoli yng Nghanolfan Integredig Mudiad Meithrin Aberystwyth. Cangen (neu is-gwmni) arall o'r Mudiad ydy Mabon a Mabli, sy'n gyfrifol am fasnachu nwyddau i'r cwsmeriaid.[2]

Cafywd cysylltiad clos rhwng y mudiad a'r cylchoedd 'Ti a Fi' a hefyd gyda'r gwasanaethau anghenion arbennig.

CyfeiriadauGolygu

Dolenni allanolGolygu

  Eginyn erthygl sydd uchod am ysgol yng Nghymru. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato.