Offerynnau cerdd yw pethau sy'n cael eu defnyddio i wneud cerddoriaeth.

Efallai mai'r ffurf gyntaf o gerddoriaeth oedd canu - defnyddio'r llais dynol ac mae defnyddioi'r corff - curo dwylo neu guro'r traed ar lawr i wneud rhythm yn hynafol iawn. Y datblygiad nesa fysai defnyddio pethau y darganfuwyd megis cyrn anifeiliaid neu foncyffion gwag. Dros amser, datblygwyd nifer helaeth o offerynnau gwahanol. Mae sŵn yn dod o awyr sy'n dirgrynu, ac mae offerynnau yn gweithio trwy reoli a helaethu'r dirgryniadau i wneud effaith ddymunol a phleserus.

Rhestr offerynnau cerdd Golygu

Offerynnau chwyth Golygu

Offerynnau chwythbren
Dydy nhw ddim wedi eu gwneud o bren o angenrheidrwydd
Basŵn
Clarinet
Cor anglais
Chwibanogl
Corn baset
Chwiban tun
Ffliwt
Obo
Picolo
Recorder
Sacsoffon
Offerynnau pres
Mae offer pres yn cael eu hystyried ar wahân i offer chwythbrenau
Corn ffrengig
Ewffoniwm
Tiwba
Trombôn
Utgorn
Corn fflwgl
Corn bariton

Offerynnau taro Golygu

Drymau
Fibraffon
Glockenspiel
Seiloffon
Symbolau
Tambwrîn
Timpan
Triongl
Txalaparta

Allweddellau Golygu

Claficord
Harmoniwm
Harpsicord
Organ
Piano
Selesta

Offerynnau tannau Offerynnau Llinynnol Golygu

Banjo
Bas dwbl (Basgrwth)
Feiol
Fiola
Ffidil (Feiolín)
Gitâr
Iwcalili
Liwt
Mandolin
Sielo
Telyn

Offerynnau trydan Golygu

Gitâr drydan
Melotron
Syntheseisydd
Theremin

Offerynnau anghyffredin Golygu

 
Moodswinger, 2006, Yuri Landman

Mae unrhyw beth a ddefnyddir i greu cerddoriaeth yn offeryn cerdd. Dros y canrifoedd mae llawer o offerynnau wedi eu creu ledled y byd gan gynnwys:

Balafon (Gorllewin Affrica)
Balalaika (Rwsia)
Bodhrán (Iwerddon)
Bouzouki (Gwlad Groeg)
Clychau Tsieineaidd (Tsieina)
Crwth (Cymru)
Didgeridoo (Awstralia)
Koto (Japan)
Moodswinger (America)
Neola (Cymru)
Oud (Dwyrain Canol)
Pibgorn (Cymru)
Pibgod (Cymru)
Shamisen (Japan)
Sitar (India)
Txalaparta (Gwlad y Basg)
Veena (India)

Nodyn Golygu

  • Offerynnau taro : Yn y byd cerddorol mae offer tannau sy ddim yn perthyn i deulu'r ffidil, e.e. telyn, gitâr, yn cael eu hystyried fel offerynnau taro, er bod tannau ganddyn nhw ac er bod y cerddor yn eu tynnu yn hytrach na'u taro. Mae piano a harpsicord hefyd yn cael eu hystyried fel offerynnau taro.