Parciau cenedlaethol Cymru

grwp o dri pharc cenedlaethol yng Nghymru

Darnau o dir sy'n cael eu gwarchod i'r genedl ac i'r dyfodol yw parciau cenedlaethol

Parciau cenedlaethol Cymru
Parciau Cenedlaethol Cymru: 1. Eryri 2. Arfordir Sir Benfro 3. Bannau Brycheiniog.
Enghraifft o'r canlynolpartneriaeth
Dechrau/Sefydlu1951 Edit this on Wikidata
Yn cynnwysParc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Parc Cenedlaethol Eryri, Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog Edit this on Wikidata
GwladwriaethCymru
Tudalen Comin Ffeiliau perthnasol ar Gomin Wicimedia

Cymru, sy'n 20 y cant o dir Cymru.[1] Mae tri pharc;

Manylion cyfreithiol golygu

Mae ardaloedd gwledig gorau Cymru wedi'u neilltuo'n barciau cenedlaethol neu'n Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol. Mae'r gyfraith wedi diogelu'r ardaloedd yma er mwyn gwarchod ac ehangu eu prydferthwch naturiol. Ceir tri pharc cenedlaethol yng Nghymru: Bannau Brycheiniog, Arfordir Sir Benfro ac Eryri. Mae 2.9% o boblogaeth Cymru yn byw yma, ond maen nhw'n denu 22 miliwn o ymwelwyr bob blwyddyn.

Mae gan y tri pharc ddau gyfrifoldeb cyfreithiol:

  • cadwraeth - gwarchod a gwella'r amgylchedd naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth diwylliannol
  • hyrwyddo'r defnydd, y dealltwriaeth a mwynhad y cyhoedd o'r parciau.

Wrth wneud hyn mae ganddynt hefyd gyfrifoldeb tuag at y gymuned leol sy'n byw o fewn y parc.

Partneriaeth golygu

Mae'r tri Awdurdod Parc Cenedlaethol yn gweithio mewn partneriaeth fel 'Parciau Cenedlaethol Cymru (PCC)', sy'n hyrwyddo pwrpas a diddordebau y tri Pharc. Gwnant hyn drwy 'ddarparu ffyrdd i Awdurdodau'r Parciau Cenedlaethol ddod o hyd i faterion sydd o ddiddordeb cyffredin a chytuno ar ddulliau o'u gweithredu.' Rhennir gwybodaeth a phrofiadau rhwng cydweithwyr, gwneuthurwyr polisïau a chymunedau lleol o fewn y Parciau Cenedlaethol ac ymwelwyr i'r ardaloedd hyn.

Aesu Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy fel Parc Newydd golygu

 
Moel Arthur, Bryniau Clwyd

Mae awgrymiadau wedi bod i wneud ardal Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy yn bedwerydd o Barciau Cenedlaethol Cymru. Cynigwyd hyn gan Blaid Llafur Cymru yn 2021.[2][3]

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Cyfoeth Naturiol Cymru i asesu'r rhagolwg greu Parc cenedlaethol Gogledd Ddwyrain Cymru yn seiliedig ar Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy. Bydd hyn yn cael ei hystyried yn nhymor 2021-26 y Senedd. Dyma yw'r Parc Cenedlaethol cyntaf i gael ei ystyried yng Nghymru ers bron 70 mlynedd.[4]

Cynhelir ddigwyddiadau ymgysylltu ynglyn â photential creu'r parc newydd ym mis Hydref a mis Tachwedd 2023.[5]

Mi fydd cyfnodau ymgynghori cyhoeddus hefyd ym mis Hydref 2024 a 2025 ac mae'n bosib y bydd ffiniau y parc yn cael eu haddasu. Mae Llywodraeth Cymru yn dweud eu bod wedi clustnodi £700,000 y flwyddyn rhwng yn y cyfnod 2022-25 ar gyfer y parc newydd. Y gweinidog materion gwledig, Lesley Griffiths fydd yn gwneud y penderfyniad terfynnol ac mae'r llywodraeth yn bwriadau gallu gwneud hyn cyn Etholiad nesaf Senedd Cymru yn 2026.[6]

Mae'r ardal a gynigwyd gan Gyfoeth Naturiol Cymru yn cynnwys yr AHNE i gyd yn pgystal a rhan o ogledd gogledd Powys, Llyn Efyrnwy a rhan o Wynedd sy'n ffinio a pharc Eryri.[6]

Cyfeiriadau golygu

  1. croeso.cymru; Archifwyd 2017-12-01 yn y Peiriant Wayback. adalwyd 22 Tachwedd 2017.
  2. "Ymateb cymysg i'r syniad o greu parc cenedlaethol". BBC Cymru Fyw. 2021-04-30. Cyrchwyd 2023-09-13.
  3. "Parc Cenedlaethol arall i Gymru?". newyddion.s4c.cymru. 2023-09-13. Cyrchwyd 2023-09-13.
  4. "Prosiect Dynodi Parc Cenedlaethol Gogledd Ddwyrain Cymru". Clwydian Range and Dee Valley AONB. Cyrchwyd 2023-09-13.
  5. Mansfield, Mark (2023-09-12). "Public events for first look at new National Park plans announced". Nation.Cymru (yn Saesneg). Cyrchwyd 2023-09-13.
  6. 6.0 6.1 "Parc Cenedlaethol newydd - pryd, ble a pham?". BBC Cymru Fyw. 2023-11-20. Cyrchwyd 2023-11-21.