Rhestr geiriaduron Cymraeg

Rhan o dudalen allan o eiriadur Cymraeg - Lladin Dictionarum duplex; 1632 gan John Davies, Mallwyd.

Geiriaduron Cymraeg

golygu

Geiriaduron a Thermiaduron Saesneg–Cymraeg

golygu

Ar bapur

golygu

Geiriaduron cyffredinol

golygu
 • Geiriadur yr Academi, gol. Bruce Griffiths a Dafydd Glyn Jones (Gwasg Prifysgol Cymru, 1995; argraffiad diwygiedig, Medi 2003) – geiriadur Saesneg–Cymraeg
 • Y Termiadur: Termau wedi'u safoni, gol. Delyth Prys, J. P. M. Jones ac eraill (Awdurdod Cymwysterau, Cwricwlwm ac Asesu Cymru, 2006)
 • Y Geiriadur Mawr, gol. H. M. Evans a W. O. Thomas (Gwasg Gomer, 2003) - geiriadur Cymraeg-Saesneg a Saesneg-Cymraeg mewn un gyfrol
 • Collins Spurrell Welsh Dictionary (Harper Collins, 1991). Parhad o eiriadur William Spurrell.
 • Geiriadur Cymraeg-Saesneg a Saesneg-Cymraeg, gol. T. Gwynn Jones ac Arthur ap Gwynn (Hughes a'i Fab, 1950)
 • Modern Welsh Dictionary, gol. Gareth King (Gwasg Prifysgol Rhydychen)

Geiriaduron arbenigol

golygu
 • Geiriadur termau / Dictionary of terms, gol. Jac L. Williams (Gwasg Prifysgol Cymru, 1973)[1]
 • Cyfres enwau creaduriaid a phlanhigion (Penrhyn-coch: Cymdeithas Edward Llwyd, 1994–2016)
  • cyfr. 1: Creaduriaid asgwrn-cefn: pysgod, amffibiaid, ymlusgiaid, adar a mamaliaid, Jill Paton Walsh, 1994
  • cyfr. 2: Planhigion blodeuol, conwydd a rhedyn, William Jones, 2003
  • cyfr. 3: Gwyfynod, glöynnod byw a gweision neidr, Duncan Brown, 2009
  • cyfr. 4: Ffyngau, Duncan Brown, 2016
 • Geiriadur termau archaeoleg. John Ll. Williams, Bruce Griffiths, Delyth Prys. Gwasg Prifysgol Cymru ar ran Pwyllgor Termau Technegol Bwrdd Gwybodau Celtaidd Prifysgol Cymru, 1999 Ar gyfer archaeolegwyr proffesiynol, addysgwyr, myfyrwyr a chyfieithwyr.[2]
 • Beth yw'r gair am........?, gol. Carol Williams (Gwasg Prifysgol Cymru, 2005) - geiriadur ar gyfer disgyblion ysgolion cynradd a dysgwyr.
 • Geiriadur y dysgwyr / The Welsh learner's dictionary, gol. Heini Gruffudd (Talybont, Ceredigion: Y Lolfa, 1999)
 • Geiriadur newydd y gyfraith, gol. Robyn Lewis (Gwasg Gomer, 2003)

Ar gryno ddisg

golygu
 • Cysgliad (ar gryno ddisg) (Canolfan Bedwyr, 2003) sy'n cynnwys rhaglen gwirio gramadeg a nifer o dermiaduron megis Y Termiadur Ysgol: Termau wedi'u Safoni ar gyfer Ysgolion Cymru, goln Delyth Prys a JPM Jones (1998)

Ar y we

golygu

Cyffredinol

golygu

Termiaduron

golygu

Ar ddyfeisiadau symudol

golygu

Geiriaduron Cymraeg - iaith arall heblaw Saesneg

golygu

Ar bapur

golygu
 • Geiriadur Bach Dico De Poche Cymraeg - Ffrangeg, Ffrangeg - Cymraeg gol. Jaqueline Gibson (Yoran Embanner, 2014)
 • Le Nouveau Dico - Y Geiriadur Newydd Ffrangeg - Cymraeg, Cymraeg - Ffrangeg, gol. Meirion Davies (Canolfan Astudiaethau Addysg, 2014)
 • Geiriadur Ffrangeg - Cymraeg, Cymraeg - Ffrangeg, goln Meirion Davies, Menna Wyn, Linda Russon, ayb (Canolfan Astudiaethau Addysg, 2000)
 • Y Geiriadur Bach, Le Petit Dico, Linda Russon (Canolfan Astudiaethau Addysg, 2006) - geiriadur Ffrangeg - Cymraeg
 • Geiriadur Almaeneg - Cymraeg: Cymraeg - Almaeneg, goln Wolfgang Greller, Marcus Wells, ayb (Awdurdod Cwricwlwm, Cymwysterau ac Asesu Cymru, 1999)
 • Geiriadur Lladin - Cymraeg, gol. Huw Thomas (Gwasg Prifysgol Cymru, 1979)
 • Geiriadurig Brezhoneg - Kembraeg, Geiriadur Bach Cymraeg - Llydaweg, gol. Yoran Embanner (Fouenant, 2005)
 • Geiriadur Bach Llydaweg - Cymraeg, Rita Williams (Rita Williams, 1984)
 • Geiriadur Cymraeg - Llydaweg, Rita Williams (Rita Williams)
 • Geiriadur Esperanto - Kimra, J.C. Wells (Grŵp Pump, Llundain, 1985)
 • Y Geiriadur Sbaeneg:Sbaeneg-Cymraeg Cymraeg-Sbaeneg, Stephen Phillips (Canolfan Astudiaethau Addysg, 2007)

Ar y we

golygu

Geiriaduron hanesyddol

golygu

Llyfryddiaeth geiriaduron

golygu
 • Delyth Prys Jones a JPM Jones, Llyfryddiaeth Geiriaduron Termau Prifysgol Cymru (Bangor, 1995)

Ffynonellau

golygu