Rhwyfo Cymru (Saesneg: Welsh Rowing, a elwid yn ffurfiol fel Cymdeithas Rhwyfo Amatur Cymru) yw'r corff llywodraethu ar gyfer y gamp o rwyfo yng Nghymru. Mae'n gyfrifol am hyrwyddo'r gamp yng Nghymru, dewis criwiau i'w hanfon i Regata Rhyngwladol y Gwledydd Cartref a Phencampwriaethau Rhwyfo'r Gymanwlad yn ogystal â symud rhwyfwyr talentog Cymru ar hyd llwybrau perthnasol i dreialon a sgwadiau Prydain Fawr. Mae ganddo 21 o glybiau cysylltiedig, gan gynnwys ysgolion a phrifysgolion.[1]

Rhwyfo Cymru
PencadlysCaerdydd
Ras Gychod tîm 8 dyn Abertawe, 2006

Mae Rhwyfo Cymru yn cynnal Canolfan Cychwyn Rhwyfo Prydain, gyda dau hyfforddwr, a'i nod yw codi ymwybyddiaeth a chyfranogiad rhwyfo yng Nghymru. Yn ogystal â rhwyfo afonydd a rhwyfo dan do, mae Rhwyfo Cymru yn gweithio'n agos gyda Chymdeithas Rhwyfo Môr Cymru, sef y gymdeithas genedlaethol ar gyfer clybiau rhwyfo arfordirol a chefnforol yng Nghymru.[2]

Strwythur golygu

Mae Rhwyfo Cymru wedi'i leoli yng Nghanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru, ac mae'n cychod ei athletwyr o Ganolfan Hamdden Channel View, Grangetown, Caerdydd.

Rhennir y sefydliad rhwng clybiau Gogledd, Gorllewin, De a Dwyrain.[3]

Cadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr - Huw Morgan. Magwyd yn Llanymddyfri ac mae'n aelod o Stiwardiaid Henley Royal Regatta. Bu'n Brif Weithredwr o Glwb Rygbi'r Harlequins a Basketball England.
Prif Weithredwr - Helen Tan.

Mathau o Rwyfo golygu

 
Cychod Hir Celtaidd, Pwllheli

Mae Rhwyfo Cymru yn gyfrifol am gefnogi a hyrwyddo:

 • Rhwyfo Afon - rhwyfo ar afonnydd a llynnoedd Cymru. Defnyddir cychod gyda seddi llithro sydd unai o'r math dosbarth 'fine' Olympaidd neu yn lletach. Mae'r cychod lletach yn fwy poblogaidd wrth i bobl sy'n dysgu rhwyfo neu'n gwneud am resymau hamdden. Ceir cystadlaethau ar hyd y flwyddyn gydag amrywiaeth o rasys pen yr afon yn ystod y gaeaf a regattas gyda rasys ochr wrth ochr yn ystod yr haf.
 • Rhwyfo Môr - Mae rhwyfo môr wedi'i drefnu yng Nghymru yn gamp gymharol ifanc ond mae'n ehangu'n gyflym. Mae bron pob digwyddiad rhwyfo môr yng Nghymru yn digwydd mewn Cychod Hir Celtaidd. Mae'r rhain yn gychod sedd sefydlog, er bod nifer cynyddol o gychod arfordirol dosbarth FISA sedd symudol bellach. Y cychod sedd llithro yw'r rhai a ddefnyddir mewn digwyddiadau "Beach Sprints" a "FISA Coastal" ac maent yn amrywio o senglau i gwadnau llywiwr. Mae gan y Cychod Hir Celtaidd sedd sefydlog wedi'i gorchuddio â phedwar ac mae'n gwch fôr-addas a diogel. Ar hyn o bryd mae tua 95 yng Nghymru a sawl un yn Iwerddon. Mae clybiau Cymru yn mynychu pencampwriaethau clybiau Ewropeaidd a'r Byd ar gyfer rhwyfo môr. Mae'n gamp gymunedol, yn gynhwysol iawn ac yn groesawgar ar bob lefel. Ceir amrywiaeth o glybiau rhwyfo môr ar draws Cymru gyda chalendr llawn o oddeutu 25 ras y flwyddyn gan gynnwys Ras Rwyfo'r Her Geltaidd rhwng Arklow yn Iwerddon ac Aberystwyth.
 • Rhwyfo dan-do - Mae rhwyfo dan do ar gael i unrhyw un o unrhyw allu oedran neu lefel ffitrwydd. Mae peiriannau rhwyfo dan do yn dod mewn amrywiaeth o siapiau a meintiau ac maen nhw i'w cael yn nodweddiadol mewn clybiau rhwyfo, ysgolion a champfeydd. Gall defnyddio'r peiriant rhwyfo dan do ddefnyddio'r mwyafrif o gyhyrau'r corff i roi ymarfer corff trylwyr wrth beidio â dwyn pwysau.

Clybiau sy'n Aelodau Cyswllt golygu

 • Clwb Rhwyfo Prifysgol Aberystwyth
 • Clwb Rhwyfo Prifysgoll Bangor
 • Clwb Rhwyfo Hamdden Bae Caerdydd (Cardiff Bay Recreational Rowing Club)
 • Acadmei Rhwyfo Caerdydd a'r Fro (Cardiff and Vale Schools Rowing Academy)
 • Clwb Rhwyfor Dinas Caerdydd
 • Clwb Cychod Prifysgol Metropolitan Caerdydd (Cardiff Metropolitan University Boat Club)
 • Clwb Rhwyfo Prifysgol Caerdydd  
 • Clwb Rhwyfo Alumni Prifysgol Caerdydd
 • Clwb Cychod Caerfyrddin (Carmarthen Boat Club)
 • Clwb Rhwyfo Dinas Abertawe
 • Clwb Antur Dyffryn Peris
 • Clwb Rhwyfo Jemima Abergwaun a Wdig
 • Ysgol Merched Haberdashers Trefynwy (HMSG RC)
 • Clwb Rhwyfo Llandaf
 • Clwb Rhwyfor Ysgol GYfun Trefynwy
 • Clwb Rhwyfo Trefynwy
 • Clwb Rhwyfo Ysgol Trefynwy
 • Clwb Rhwydo Old Monmothians
 • Clwb Rhwyfo Penarth

Dolenni golygu

Cyfeiriadau golygu

 1. "Who We Are - Welsh Rowing". www.welshrowing.com. Cyrchwyd 2019-08-13.
 2. "Welsh Sea Rowing Association". www.welshsearowing.org. Cyrchwyd 2019-08-13.
 3. https://www.welshrowing.com/about_us.php