Shwmae, Dynogymru! Croeso mawr i Wicipedia — y gwyddoniadur rhydd. Message in English | Message en français
Diolch am ymuno â Wicipedia ac am eich cyfraniadau diweddaraf — fe obeithiwn y byddwch yn mwynhau cyfrannu yma.
Prosiect amlieithog i greu gwyddoniadur rhydd yw Wicipedia. Fe sefydlwyd y fersiwn gwreiddiol yn Saesneg yn 2001, a'r fersiwn Cymraeg yn 2003, a bellach mae 280,521 erthygl gennym. Rhowch gynnig ar y dolenni defnyddiol isod, a dysgu sut gallwch chi olygu unrhyw erthygl o ganlyniad. A chofiwch — dyfal donc a dyr y garreg.
Y Caffi
Tudalen i ofyn cwestiynau ynglŷn â Wicipedia.
Cymorth
Cymorth ynglŷn â defnyddio Wicipedia.
Porth y Gymuned
Gwelwch beth sy'n mynd ymlaen a beth
sydd angen gwneud yma.
Golygu ac Arddull
Sut i olygu erthygl ac arddull erthyglau.
Hawlfraint
Y rheolau hawlfraint yma.
Cymorth iaith
Cymorth gyda'r iaith Gymraeg.
Polisïau a Chanllawiau
Rheolau a safonau a dderbynnir gan y gymuned.
Cwestiynau Cyffredin
Y cwestiynau cyffredin a ofynnir gan ddefnyddwyr.
Tiwtorial a'r Ddesg Gyfeirio
Dysgu sut i olygu cam wrth gam gyda'r Tiwtorial,
a chyflwynwch eich cwestiynau wrth y Ddesg Gyfeirio.
Y Pum Colofn
Egwyddorion sylfaenol y prosiect.

Dyma eich tudalen sgwrs lle gallwch dderbyn negeseuon gan Wicipedwyr eraill. I adael neges i Wicipedwr arall, dylech ysgrifennu ar dudalen sgwrs y defnyddiwr gan glicio ar y cysylltiad iddi, ac wedyn clicio ar y tab "sgwrs".

Ar ddiwedd y neges mewn tudalennau sgwrs (fel yr un yma), gadewch ~~~~, a bydd y cod yma yn gadael stamp eich enw ac amser gadael y neges. Os ydych am gael cymorth gan weinyddwyr, rhowch y nodyn {{Atsylwgweinyddwr}} ar eich tudalen sgwrs.

Fe obeithiwn y byddwch yn mwynhau cyfrannu yma,
Y Wicipedia Cymraeg


Cofion cynnes,

Anatiomaros (sgwrs) 23:02, 20 Mehefin 2013 (UTC)Ateb

golygu

Rwyt ti wedi gwneud newidiadau sy'n effeithio ar filoedd o erthyglau. Mae'r 'location' map cymru / Alban / etc i gyd yn edrych yn waeth, rwan. Yn wyn, yn blaen. Os wyt eisiau newid Nodyn (Template) gwna gais yn y Caffi yn gynta. Rhybydd olaf ydy hwn. Llywelyn2000 (sgwrs) 18:59, 22 Mehefin 2013 (UTC)Ateb

Diolch am gysylltu drwy wici-bost; paid a phoeni - dw i wedi dadwneud y golygiadau ar y Nodion. Gyda llaw, ar nodyn bositif - mae'r erthygl "Maes Awyr" yn edrych yn dda iawn - yn enwedi y mapiau - bendigedig! BOT-Twm Crys (sgwrs) 21:12, 22 Mehefin 2013 (UTC)Ateb

Byrfoddau golygu

Mae dy erthygl ar fyrfoddau'n gyfraniad gwych! Bendigedig! Llywelyn2000 (sgwrs) 05:05, 24 Gorffennaf 2013 (UTC)Ateb

  • Diolch Llywelyn - pan bydda'n chwilio am rhywbeth a ddim yn gallu ffeindio fe, wedyn mae teimlad da fi i greu'r peth i helpu'r person nesaf :) Rob

EFfrindiau (llyfr) golygu

Fedra i ddim ffindio cyfeiriad i hwn yn unman. Oes gen ti ffynhonnell os gweli di'n dda? Llywelyn2000 (sgwrs) 18:44, 5 Awst 2013 (UTC)Ateb

  • Wnes i :) Diolch am y cynnig
Dwi wedi creu'r Categori:Llyfrau dysgwyr‎ yn lle'r hen un 'Llyfrau Dysgwyr' (arddull Wici - llythyren fach). Anatiomaros (sgwrs) 20:31, 5 Awst 2013 (UTC)Ateb
ON Hefyd, symud Ifor Bach (Llyfr) i Ifor Bach (llyfr) am yr un rheswm. Anatiomaros (sgwrs) 20:33, 5 Awst 2013 (UTC)Ateb
  • Diolch - mae flin da fi ond fy nghamgymeriaid. Ceisiais i newid EFfrindiau i "eFfrindiau" ond dwi ddim yn gallu ffeindio sut - mae'r wefan yn dweud dyma'r un enw. Diolch am dy gymorth.

Seibiant! golygu

Hyd nes i rywun gywiro sillafu, treigladau, ac arddull cyffredinol dy erthyglau (ee Gair benthyg), ga i awgrymu'n gryf dy fod yn cael seibiant o sgwennu erthyglau. Mae creu drafftiau i'w cywiro'n iawn - cyn belled a'u bont yn cael eu cywiro! Ar hyn o bryd, mae na ormod ohonyn nhw heb eu cywiro. Llywelyn2000 (sgwrs) 08:44, 27 Awst 2013 (UTC)Ateb

Dim problem Llywelyn. Sut ydw i'n gallu cadw pethau fel drafft? Sylweddolais i ddim mae feature gyda Wicipedia. Oes posib i fi symud y tudalennau anghywir yn ol i drafft? Diolch, Rob.

Dwi'n rhoi pethau yn fy mhwll tywod cyn i fi eu gorffen; cei wneud rhywbeth tebyg ond dim ond awgrymiad yw hwn. Cathfolant (sgwrs) 00:27, 28 Awst 2013 (UTC)Ateb