Croeso

golygu
Shwmae, Peredur ap Rhodri! Croeso mawr i Wicipedia — y gwyddoniadur rhydd.   Message in English |   Message en français
Diolch am ymuno â Wicipedia ac am eich cyfraniadau diweddaraf — fe obeithiwn y byddwch yn mwynhau cyfrannu yma.
Prosiect amlieithog i greu gwyddoniadur rhydd yw Wicipedia. Fe sefydlwyd y fersiwn gwreiddiol yn Saesneg yn 2001, a'r fersiwn Cymraeg yn 2003, a bellach mae 280,803 erthygl gennym. Rhowch gynnig ar y dolenni defnyddiol isod, a dysgu sut gallwch chi olygu unrhyw erthygl o ganlyniad. A chofiwch — dyfal donc a dyr y garreg.
 
Y Caffi
Tudalen i ofyn cwestiynau ynglŷn â Wicipedia.
 
Cymorth
Cymorth ynglŷn â defnyddio Wicipedia.
 
Porth y Gymuned
Gwelwch beth sy'n mynd ymlaen a beth
sydd angen gwneud yma.
 
Golygu ac Arddull
Sut i olygu erthygl ac arddull erthyglau.
 
Hawlfraint
Y rheolau hawlfraint yma.
 
Cymorth iaith
Cymorth gyda'r iaith Gymraeg.
 
Polisïau a Chanllawiau
Rheolau a safonau a dderbynnir gan y gymuned.
 
Cwestiynau Cyffredin
Y cwestiynau cyffredin a ofynnir gan ddefnyddwyr.
 
Tiwtorial a'r Ddesg Gyfeirio
Dysgu sut i olygu cam wrth gam gyda'r Tiwtorial,
a chyflwynwch eich cwestiynau wrth y Ddesg Gyfeirio.
 
Y Pum Colofn
Egwyddorion sylfaenol y prosiect.

Dyma eich tudalen sgwrs lle gallwch dderbyn negeseuon gan Wicipedwyr eraill. I adael neges i Wicipedwr arall, dylech ysgrifennu ar dudalen sgwrs y defnyddiwr gan glicio ar y cysylltiad iddi, ac wedyn clicio ar y tab "sgwrs".

Ar ddiwedd y neges mewn tudalennau sgwrs (fel yr un yma), gadewch ~~~~, a bydd y cod yma yn gadael stamp eich enw ac amser gadael y neges. Os ydych am gael cymorth gan weinyddwyr, rhowch y nodyn {{Atsylwgweinyddwr}} ar eich tudalen sgwrs.

Fe obeithiwn y byddwch yn mwynhau cyfrannu yma,
Y Wicipedia Cymraeg


Cofion cynnes,

Deb 21:47, 23 Mawrth 2011 (UTC)Ateb

Nodyn

golygu

Dywedit ar dy Dudalen Defnyddiwr: Dwi wedi golygu'r seit Saesneg hefyd (dan enw gwahanol er mwyn preifatrwydd) a phob tro rydych yn clicio ar "recent changes", gwelwch chi y digwyddodd y 50 newidiad hyn yn ystod y munud diwethaf. Ond fan hyn (WICI), mae 50 newidiad yn ymestyn dros ddiwrnod a hanner
Croeso i realaeth! Llywelyn2000 06:35, 25 Mawrth 2011 (UTC)Ateb

Hoffwn ymestyn ar yr hyn a ddywedwyd gan Llywelyn2000 - cofia fod LLAWER IAWN o siaradwyr y Saesneg sy'n golygu rhyw erthygl dan sylw ddeg waith y funud (weithiau ar yr un pryd), ond mai Cymry Cymraeg yr ydym ni, nid ydym yn gallu gweithredu'r un drefn ag :en. Nid yw'r adnoddau na'r amser gennym, felly yr ydym yn canolbwyntio ar yr hyn sydd o ddiddordeb personol inni, a dyma pam nad yw bob erthygl ar gael. Mae'r un peth gyda phob un Wici llai ei hiaith o ran siaradwyr yr iaith wreiddiol. Felly...... diolch iti am ymuno â'r prosiect cymunedol hwn, ac edrychem at weld a darllen dy erthyglau; cer amdani ac ysgrifennu, ysgrifennu, ysgrifennu! -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 21:30, 30 Mawrth 2011 (UTC)Ateb
Diolch yn fawr, Xxglennxx, ond dwi'm yn addo ar hyn o bryd ysgrifennu erthyglau llawn - dwi'n bwriadu dal i gywiro camgymeriadau bach ayyb. Peredur ap Rhodri 21:33, 30 Mawrth 2011 (UTC)Ateb
Ô.N. nid yw fy Nghymraeg cyn rugled ag yr wyt ti'n ei dybio... Peredur ap Rhodri 21:38, 30 Mawrth 2011 (UTC)Ateb
Dim problem. Gwna'r hyn y gallet - gwerthfawrogem bob ymdrech ar y Wici bach yma :) A phaid â phoeni gormod am safon dy iaith - mae pawb yn gwnaeth camgymeriadau ieithyddol - hyd yn oed pobl iaith gyntaf (ail iaith dwi, gyda llaw :D). Cofion. -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 21:45, 30 Mawrth 2011 (UTC)Ateb
Diolch. Peredur ap Rhodri 22:02, 30 Mawrth 2011 (UTC)Ateb

Help

golygu

Symudwyd y Cwestiwn "Help" o'r Caffi i fama yn unol a'th awgrym; diolch. Llywelyn2000 05:22, 13 Ebrill 2011 (UTC)Ateb

Castell Dolbadarn

golygu

Yes, it was Defnyddiwr:213.122.146.199. Deb 17:56, 13 Ebrill 2011 (UTC)Ateb

bloc - tipyn bach yn trigger-happy heno?

golygu

Dwi'n disgwyl esboniad addas oddiwrth Rhyshuw1 am hyn. Peredur ap Rhodri 23:36, 19 Mai 2011 (UTC)Ateb

Dwi 'di dy ddatflocio. Dwi'n cymryd taw camgymeriad gan Rhys oedd hi. —Adam (sgwrscyfraniadau) 23:48, 19 Mai 2011 (UTC)Ateb
Diolch yn fawr. Dim ond am 2 awr oedd y bloc, ond dwi'n falch i gael dy gofnod yn y log blocio nad oeddwn i wedi fandaleiddio. (Gyda llaw, diolch am dy gywiriad - wps!) Peredur ap Rhodri 05:08, 20 Mai 2011 (UTC)Ateb

Dyfodol Cymru yn dy law

golygu

Helo. Dw i wedi dileu dy ychwanegiad i'r Sgwrs Delwedd:Dyfodol Cymru.png‎. Fy rheswm dros wneud hyn yw am nad oedd y ddelwedd yn addas ar gyfer y drafodaeth. Dw i'n sylweddoli mai chwarae ar eiriau oeddet ti ond doedd y llun ddim wir yn gysylltiedig. Pe bai rhywun yn clicio ar y ddolen (yn enwedig rhywun o dan 18 oed), dw i'n bersonol ddim yn teimlo y dylen nhw orfod weld lluniuau tebyg. Dw i ddim yn credu mewn sensoriaeth ac yn credu fod lle i luniau o'r fath ar Wicipedia ond mae'n gorfod bod yng nghyd-destun erthygl. Byddai'r llun hwnnw wedi bod yn ddigon derbyniol (yn fy marn i..) mewn erthygl ar hunan leddfu ond nid pan yn trafod y ddelwedd am ddyfodol Cymru. Pwyll 11:50, 25 Mai 2011 (UTC)Ateb

Cytuno'n llwyr gyda Phwyll. Dwi'n synnu'n fawr eich bod wedi gostwng mor isel. John Jones 15:37, 25 Mai 2011 (UTC)Ateb

Dy waith ar HuMP

golygu

Diolch am aildrefnu'r colofnau. Bendigedig! Llywelyn2000 08:40, 30 Mai 2011 (UTC)Ateb

Wright Challenge

golygu
Picking up from your comment about Wright Challenge. Superb look here - it seems odd that we have so many languages for only one from the UK, although we do have 1 or 2 in Irish. (Tell me can you have a phone with its operating system in Welsh? because then we can create the first museum in England with Welsh support!) Victuallers 10:05, 30 Mai 2011 (UTC)Ateb

Bot Twm Crys

golygu

Haia. Dw i wedi ychwanegu diweddariad i'n sgwrs dro'n ol ar ddefnyddio bot i greu erthyglau: dyma fo. Llywelyn2000 07:51, 19 Chwefror 2012 (UTC)Ateb

Article requests

golygu

Hi! Do you do article requests? Manx2 and en:Cow (public service announcement) are some good topic ideas for the Welsh Wikipedia. Are you interested in making stubs on them? Thanks WhisperToMe (sgwrs) 07:01, 24 Ionawr 2013 (UTC)Ateb