Simon Thomas (gwleidydd)

Gwleidydd Cymreig

Cyn-wleidydd o Gymro yw Simon Thomas (ganwyd 28 Rhagfyr 1963) a oedd yn aelod blaenllaw o Blaid Cymru. Bu'n Aelod Seneddol dros Etholaeth Ceredigion rhwng 2000 a 2005. Enillodd y sedd mewn is-etholiad yn 2000 ar ôl i Cynog Dafis ymddiswyddo i ganolbwyntio ar ei waith fel aelod o'r Cynulliad dros Geredigion. Yn Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru, 2011, fe'i etholwyd yn aelod dros Ranbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru ond ymddiswyddodd fel Aelod Cynulliad ac o Blaid Cymru yng Ngorffennaf 2018.

Simon Thomas AC
Simon Thomas (gwleidydd)


Cyfnod yn y swydd
6 Mai 2011 – 25 Gorffennaf 2018
Rhagflaenydd Nerys Evans
Olynydd Helen Mary Jones

Geni (1963-12-28) 28 Rhagfyr 1963 (56 oed)
Plaid wleidyddol Plaid Cymru (hyd 2018)
Alma mater Prifysgol Aberystwyth

Bywyd cynnarGolygu

Mae Thomas yn hannu o Gwmaman a mynychodd Ysgol Ramadeg Bechgyn Aberdâr yn Nhrecynon ger Aberdâr. Enillodd Baglor y Celfyddydau yn yr iaith Gymraeg o Brifysgol Aberystwyth ym 1985, a Diploma ôl-raddedig o Goleg Llyfrgellyddiaeth Cymru yn Llanbadarn Fawr, Aberystwyth ym 1988.

Bu'n guradur cynorthwyol yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru o 1986–1992. O 1992–1994, bu'n Swyddog Polisi ac Ymchwil ar gyfer Cyngor Bwrdeistef Tâf-Elai, ac o 1994–2000, bu'n reolwr Datblygaeth Cefn Gwlad ar gyfer yr asiantaeth datblygu JIGSO.

YmddiswyddiadGolygu

Ymddiswyddodd fel Aelod Cynulliad ac fel aelod o Blaid Cymru ar 25 Gorffennaf 2018 yn sgîl ymchwiliad heddlu i honiadau o "natur ddifrifol".[1] Cadarnhaodd yr heddlu eu bod wedi arestio unigolyn ar amheuaeth o fod â “delweddau anweddus” yn ei feddiant.[2]

Cynigiwyd y sedd i'r nesaf ar y rhestr rhanbarthol, sef Helen Mary Jones, ac ar 2 Awst 2018 cadarnhawyd y byddai'n cymryd y sedd a dychwelyd i'r Cynulliad.[3]

Bywyd personolGolygu

Mae'n briod â Gwen, merch y bardd a'r academydd Gareth Alban Davies. Mae ganddynt mab a merch.

Senedd y Deyrnas Unedig
Rhagflaenydd:
Cynog Dafis
Aelod Seneddol dros Geredigion
20002005
Olynydd:
Mark Williams
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Rhagflaenydd:
Nerys Evans
Aelod Cynulliad dros Ranbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru
20112018
Olynydd:
Helen Mary Jones

CyfeiriadauGolygu