Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru, 2011

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru, 2011 oedd y pedwerydd etholiad ar gyfer Cynulliad Cenedlaethol Cymru a cynhaliwyd ar 5 Mai 2011. Cynhaliwyd yr etholiad gynt yn 2007.

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru, 2011

← 2007 5 Mai 2011 2016 →

Pob un o 60 sedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
31 seddi sydd angen i gael mwyafrif
  Plaid cyntaf Yr ail blaid
 
Arweinydd Carwyn Jones Nick Bourne
Plaid Llafur Sosialaidd Ceidwadwyr Cymru
Sedd yr arweinydd Pen-y-bont ar Ogwr Canolbarth a Gorllewin Cymru (Colli)
Etholiad ddiwethaf 26 sedd, 29.6% 12 sedd, 21.4%
Seddi a enillwyd 30 14
Newid yn y seddi increase4 increase2
Pleidleisiau'r etholaethau 401,677 237,388
Etholaethau % 42.3% 25%
Rhestr bleidleisiau 349,935 213,773
Rhestr % 36.9% 22.5%

  Trydedd plaid Pedwaredd plaid
 
Arweinydd Ieuan Wyn Jones Kirsty Williams
Plaid Plaid Cymru Democratiaid Rhyddfrydol
Sedd yr arweinydd Ynys Môn Brycheiniog a Sir Faesyfed
Etholiad ddiwethaf 15 sedd, 21.0% 6 sedd, 11.7%
Seddi a enillwyd 11 5
Newid yn y seddi Decrease4 Decrease1
Pleidleisiau'r etholaethau 182,907 100,259
Etholaethau % 19.3% 10.6%
Rhestr bleidleisiau 169,799 76,349
Rhestr % 17.9% 8.0%

Map o Gymru, gan ddangos y canlyniadau

Prif Weinidog cyn yr etholiad

Carwyn Jones
Llafur

Etholwyd Prif Weinidog

Carwyn Jones
Llafur

Symudodd Plaid Cymru o fod yn wrthblaid i fod yn y trydydd safle, gyda'r Ceidwadwyr yn ail a Phlaid Llafur Cymru yn cryfhau ei safle. Enillodd Llafur 4 sedd yn fwy na'r etholiad dwaethaf gyda chyfanswm, felly, o 30 o seddau. Enillodd y Ceidwadwyr ddwy sedd yn ychwanegol (14 sedd i gyd) a chollodd Plaid Cymru 4 sedd gan ostwng cyfanswm eu seddi o 15 i 11. Collodd y Rhyddfrydwyr Cymreig un sedd, gan gadw 5.

Enwebiadau'r etholaethau golygu

Nodyn: Yr ymgeisyddion mewn TEIP TRWM oedd deiliaid y sedd ar adeg yr etholiad.
Dynodir y rhai a etholwyd gyda chefndir lliw y blaid.

Etholaeth Ceidwadwyr Llafur Dem Rhydd Plaid Cymru Eraill Canlyniad
Aberafan TJ Morgan David Rees Helen Ceri Clarke Paul Nicholls Jones Daliwyd gan LAFUR
Aberconwy Janet Finch-Saunders Eifion Wyn Williams Mike Priestley Iwan Huws Cipiwyd gan y CEIDWADWYR
Alun a Glannau Dyfrdwy John Bell Carl Sargeant Peter Williams Shane Brennan Mike Whitby (BNP) Daliwyd gan LAFUR
Arfon Aled Davies Christina Rees Rhys Jones Alun Ffred Jones Daliwyd gan PLAID CYMRU
Blaenau Gwent Bob Haywood Alun Davies Martin Blakebrough Darren Jones Jayne Sullivan (Annibynnol)
Brian Urch (BNP)
Cipiwyd gan LAFUR
Bro Morgannwg Angela Jones-Evans Jane Hutt Damian Chick Ian Johnson Daliwyd gan LAFUR
Brycheiniog a Sir Faesyfed Chris Davies Chris Lloyd Kirsty Williams Gary Price Daliwyd gan DEM-RHYDD
Caerffili Owen Meredith Jeff Cuthbert Kay David Ron Davies Anthony King (BNP) Daliwyd gan LAFUR
Canol Caerdydd Matt Smith Jenny Rathbone Nigel Howells Chris Williams Mathab Khan (Annibynnol) Cipiwyd gan LAFUR
Castell Nedd Alex Powell Gwenda Thomas Matthew McCarthy Alun Llewellyn Mike Green (BNP) Daliwyd gan LAFUR
Ceredigion Luke Evetts Richard Boudier Elizabeth Evans Elin Jones Chris Simpson (Y Blaid Werdd) Daliwyd gan PLAID CYMRU
Cwm Cynon Daniel Saxton[1] Christine Chapman Ian Walton Dafydd Trystan Davies Daliwyd gan LAFUR
De Caerdydd a Phenarth Ben Gray Vaughan Gething Sian Anne Cliff Liz Musa Daliwyd gan LAFUR
De Clwyd Paul Rogers Kenneth Skates Bruce Roberts Mabon ap Gwynfor Daliwyd gan LAFUR
Delyn Matthew Wright Sandy Mewies Michele Jones Carrie Harper Daliwyd gan LAFUR
Dwyfor Meirionnydd Simon Baynes[2] Martyn Singleton Steve Churchman Dafydd Elis-Thomas Louise Hughes (Llais Gwynedd) Daliwyd gan PLAID CYMRU
Dwyrain Abertawe Dan Boucher Michael Hedges Sam Samuel Dic Jones Joanne Shannon (BNP) Daliwyd gan LAFUR
Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr Henrietta Hensher Antony Jones Will Griffiths Rhodri Glyn Thomas Daliwyd gan PLAID CYMRU
Dwyrain Casnewydd Nick Webb John Griffiths Ed Townsend Chris Paul Daliwyd gan LAFUR
Dyffryn Clwyd Ian Gunning Ann Jones Heather Prydderch Alun Lloyd Jones Daliwyd gan LAFUR
Gogledd Caerdydd Jonathan Morgan Julie Morgan Matt Smith Ben Foday Cipiwyd gan LAFUR
Gorllewin Abertawe Stephen Jenkins Julie James Rob Speht Carl Harris Daliwyd gan LAFUR
Gorllewin Caerdydd Craig Williams Mark Drakeford David Morgan Neil McEvoy Daliwyd gan LAFUR
Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro Angela Burns Christine Gwyther Selwyn Runnett Nerys Evans Daliwyd gan CEIDWADWYR
Gorllewin Casnewydd David Williams Rosemary Butler Elizabeth Newton Lyndon Binding Daliwyd gan LAFUR
Gorllewin Clwyd Darren Millar Crispin Jones Brian Cossey[3] Eifion Lloyd Jones Daliwyd gan CEIDWADWYR
Gŵyr Caroline Jones Edwina Hart Peter May Darren Price Daliwyd gan LAFUR
Islwyn David Chipp Gwyn Price Tom Sullivan Steffan Lewis Peter Whalley (BNP) Daliwyd gan LAFUR
Llanelli Andrew Morgan Keith Davies Cheryl Philpott Helen Mary Jones Sian Caiach (Putting Llanelli First) Cipiwyd gan LAFUR
Maldwyn Russell George Nick Colbourne[4] Wyn Williams David Senior Cipiwyd gan y CEIDWADWYR
Merthyr Tudful a Rhymni Chris O'Brien Huw Lewis Amy Kitcher Noel Turner Tony Rogers (Annibynnol) Daliwyd gan LAFUR
Mynwy Nick Ramsay Mark Whitcutt Janet Ellard Fiona Cross Steve Uncles (Democratiaid Seisnig) Daliwyd gan CEIDWADWYR
Ogwr Martyn Hughes Janice Gregory Gerald Francis Danny Clark Daliwyd gan LAFUR
Pen-y-bont ar Ogwr Alex Williams Carwyn Jones Briony Davies Tim Thomas Daliwyd gan LAFUR
Pontypridd Joel James Mick Antoniw Mike Powell Ioan Bellin Ken Owen (Annibynnol) Daliwyd gan LAFUR
Preseli Penfro Paul Davies Terry Mills Bob Kilmister Rhys Sinnett Daliwyd gan CEIDWADWYR
Rhondda James Eric Jefferys Leighton Andrews George Summers Sera Evans-Fear Daliwyd gan LAFUR
Torfaen Natasha Asghar Lynne Neagle Will Griffiths Jeff Rees Susan Harwood (BNP)
Elizabeth Haynes Archifwyd 2011-09-01 yn y Peiriant Wayback. (Annibynnol)
Daliwyd gan LAFUR
Wrecsam John Marek Lesley Griffiths Bill Brereton Marc Jones Daliwyd gan LAFUR
Ynys Môn Paul Williams Joe Lock[5] Rhys Taylor Ieuan Wyn Jones Daliwyd gan PLAID CYMRU

Rhestrau Rhanbarthol golygu

Canolbarth a Gorllewin Cymru golygu

BNP Plaid Gomiwnyddol Ceidwadwyr Y Blaid Werdd Llafur Dem Rhydd Plaid Cymru Llafur Sosialaidd UKIP Plaid Gristnogol Cymru
1. Kay Thomas Catrin Ashton Nick Bourne Leila Kiersch Joyce Watson William Powell Simon Thomas Liz Screen Christine Williams Jeff Green
2. Watcyn Richards Rick Newnham Lisa Francis Marilyn Elson Rebecca Evans Mark Cole Rhys Davies Adam Kelsey Clive Easton Adam Bridgman
3. Roger Phillips Barbara Thomas Ian Harrison Pat McCarthy Matthew Dorrance Edward Wilson Llywelyn Rees Barry Giddings David W Rowlands Martin Wiltshire
4. Gary Tumulty Clive Eliassen Gareth Ratcliffe Neil Lewis Iqbal Malik Steffan John Ellen ap Gwynn Robert Board Nick Powell Sue Green
5. Keith Evans Ken Simpkin Gemma Bowker
6. Stephen Kaye Rachael Sweeting
7. Dan Munford
8. Evan Price
 • CANLYNIAD: Llafur - 2 sedd; Plaid Cymru - 1 sedd; Democratiaid Rhyddfrydol - 1 sedd
  (Newid: Democratiaid Rhyddfrydol yn cipio 1 sedd oddiar y Ceidwadwyr)
 • Collodd Nick Bourne, arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, ei sedd.

Gogledd Cymru golygu

BNP Plaid Gomiwnyddol Ceidwadwyr Annibynnol Y Blaid Werdd Llafur Dem Rhydd Plaid Cymru Llafur Sosialaidd UKIP Plaid Gristnogol Cymru
1. John Walker Glyn Davies Mark Isherwood Dorienne Robinson Jason Weyman Gwyneth Thomas Aled Roberts (Digymhwyswyd)[6] Llyr Huws Gruffydd Kathrine Jones Nathan Gill Ralph Kinch
2. Richard Barnes Trevor Jones Antoinette Sandbach Timothy Foster David Phillips Eleanor Burnham Heledd Fychan David Jones Warwick Nicholson Louise Wynne-Jones
3. Ian Si’Ree Rhian Cartwright Janet Howarth Peter Haig Diane Green Mark Young Dyfed Edwards Robert English Andrew Haigh Lindsay Griffiths
4. Clive Jefferson Graham Morgan Julian Thompson-Hill Ann Were Colin Hughes Anne Williams Liz Saville Roberts John Mcleod Elwyn Williams Neil Bastow
5. Ranil Jayawardena Victor Babu
6. Samantha Cotton
7. Martin Peet
8. Sam Rowlands
9. John Broughton
 • CANLYNIAD: Ceidwadwyr - 2 sedd; Plaid Cymru - 1 sedd; Democratiaid Rhyddfrydol - 1 sedd
  (Dim Newid)

Canol De Cymru golygu

BNP Ceidwadwyr Plaid Gristnogol Cymru Y Blaid Werdd Plaid Cymru Llafur Sosialaidd The Official Monster Raving Loony Party Trade Unionists and Socialists Against Cuts UKIP Plaid Gomiwnyddol Llafur Dem Rhydd
1. Gareth Connors Andrew R.T. Davies John Harrold Jake Griffiths Leanne Wood Andrew Jordan Mark Beech Ross Saunders Kevin Philip Mahoney Robert David Griffiths Jane Brencher John Dixon(Digymhwyswyd)[6]
2. Mary John David Melding Clive Bate Sam Coates Chris Franks Adrian Dumphy Pinkandorevil Gem Sarah Mayo Simon Christopher David Zeigler Gwen Griffiths Craig Jones Eluned Parrott
3. Keith Fairhurst Lyn Hudson Donald Watson John Matthews Delme Bowen Diana Whitley-Jones Brian Lewis Lawrence Douglas Gwynn Fran Rawlings Alex Thomas Rachael Hitchinson
4. Edward O’Sullivan Richard Howard Hopkins Derek Thomson Matt Townsend Richard Grigg Harry Parfitt Helen Jones Anthony John Jenkins Clive Griffiths John David Drysdale Elgan Morgan
5. Christopher Williams Teleri Clark Andrew Price Andrew Sherwood
6. Kyle Robert Smith Filipa Machado
7. Axel Kaehne Leanne Francis
8. Helen Hancock Rae Lewis-Ayling
9. Nagina Kabul
10. Glyn Matthews
11. Keiron Hopkins
12. Rowena Mason
 • CANLYNIAD: Ceidwadwyr - 2 sedd; Plaid Cymru - 1 sedd; Liberal Democrats - 1 sedd

Dwyrain De Cymru golygu

BNP Plaid Gomiwnyddol Ceidwadwyr Democratiaid Seisnig Y Blaid Werdd Llafur Dem Rhydd Plaid Cymru Llafur Sosialaidd UKIP Plaid Gristnogol Cymru
1. Laurence Reid Tommy Roberts William Graham Laurence Williams Christopher Were Debbie Wilcox Veronica German Jocelyn Davies Alyson O'Connell David J Rowlands Dave Owen
2. Jennie Noble Roy Evans Mohammad Asghar Kim Burelli Pippa Bartolotti Anthony Hunt Phil Hobson Lindsay Whittle Susan Lesley Deare Neil (Jock) Greer Steve McCreery
3. John Voisey Julian Jones Caroline Oag Robin Tilbrook Owen Clarke Karen Wilkie Bob Griffin Bleddyn Hancock Alan Brian Cowdell Peter Osbourne Raphael Martin
4. Jennifer Matthys Angharad Khan-Raja Benjamin Smith Teresa Canon Alan Williams Hefin David Alison Willott Jonathan Clark Joyce Irene Giblin Gareth Dunn Tracey Martin
5. Paul Pavia Mike Tibby Brendan D'Cruz
6. Susannah Beatson-Hird
7. Paul Williams
8. Paul Stafford
 • CANLYNIAD: Ceidwadwyr - 2 sedd; Plaid Cymru - 2 sedd
  (Newid: Plaid Cymru yn cipio 1 sedd oddi ar y Democratiaid Rhyddfrydol)

Gorllewin De Cymru golygu

BNP Plaid Gomiwnyddol Ceidwadwyr Y Blaid Werdd Llafur Dem Rhydd Plaid Cymru Llafur Sosialaidd Trade Unionist and Socialist Coalition UKIP Plaid Gristnogol Cymru
1. Clive Bennett John Morrissey Suzy Davies Keith Ross Alana Davies Peter Black Bethan Jenkins David Leonard Davies Ronnie Job David Bevan David Griffths
2. Adam Walker Laura Picand Byron Davies Huw Evans Geraint Hopkins Stuart Rice David Lloyd Derek Roy Isaacs Owen Herbert John Atkinson Dick Van Steenis
3. Sion Owens David Brown Altaf Hussain Delyth Margaret Miller Marie John Cheryl Green Myfanwy Davies Shangara Singh Bhatoe Mark Evans Tim Jenkins Maggie Harrold
4. Adam Lloyd Dan Cole Helen Baker Andrew Paul Chyba Edward Jones Wayne Morgan Linet Purcell Ranjit Singh Bhatoe Les Woodward David Rodgers Ray Bridgman
5. Matthew Voisey Frank Little Claire Job
6. Steve Gallagher Alec Thraves
7. Dayne Powell Caroline Butchers
8. Gareth Williams Dave Phillips
9. Helen Stew
10. Martin White
11. Rob Williams
12. Rob Owen
 • CANLYNIAD: Ceidwadwyr - 2 sedd; Plaid Cymru - 1 sedd; Democratiaid Rhyddfrydol - 1 sedd
  (Newid: Ceidwadwyr yn cipio 1 sedd oddi ar Plaid Cymru)

Cyfeiriadau golygu

 1.  Probe into Tory candidates' sexist jokes on Facebook. BBC (9 Chwefror 2011).
 2. http://www.simonbaynes.co.uk/
 3. "copi archif". Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2011-07-18. Cyrchwyd 2011-06-02.
 4. http://en-gb.facebook.com/pages/Montgomeryshire-Labour-Party/161201273907180?v=info
 5. http://www.theonlinemail.co.uk/bangor-and-anglesey-news/local-bangor-and-anglesey-news/2011/02/02/labour-student-to-fight-assembly-election-on-anglesey-66580-28092774/
 6. 6.0 6.1 http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-politics-13454976