Sir y Fflint (etholaeth seneddol)

etholaeth seneddol

Roedd Sir y Fflint yn etholaeth seneddol i Dŷ'r Cyffredin yn Senedd y Deyrnas Unedig o 1542 hyd at 1950.

Sir y Fflint
Etholaeth Sir
Creu: 1542
Diddymwyd: 1950
Math: Tŷ'r Cyffredin
Aelodau:Un

Aelodau Seneddol golygu

Senedd Aelod
1545 Peter Mostyn [1]
1547 George Wood [1]
1553 (Mawrth) Syr Thomas Hanmer [1]
1553 (Hydref) Robert Massey [1]
1554 (Ebrill) William Mostyn [1]
1554 (Tachwedd) William Mostyn [1]
1555 Robert Massey [1]
1558 John Conway [1]
1559 John Griffith[2]
1562/3 George Ravenscroft [2]
1571 John Griffith [2]
1572 William Mostyn, bu farw
a'i olynu Chwef 1577 gan
Thomas Mostyn [2]
1584 John Hope [2]
1586 William Ravenscroft [2]
1588 Roger Puleston [2]
1593 Thomas Hanmer [2]
1597 William Ravenscroft [2]
1601 William Ravenscroft [2]

Aelodau Seneddol 1604–1950 golygu

Blwyddyn Aelod
1604 Roger Puleston
1614 Robert Ravenscroft
1621 Syr Roger Mostyn
1624 Syr John Hanmer, Barwnig 1af bu farw
a'i olynu gan Syr John Trevor
1625 Syr John Trevor
1626 John Salusbury
1628 Robert Jones
1629–1640 Dim Senedd
1640 John Mostyn
1640 John Mostyn, diarddel 1643
1646 John Trevor
1653 Dim cynrychiolydd
Blwyddyn Aelod Cyntaf Ail Aelod
Dau aelod yn ystod seneddau'r protectoriaeth
1654 John Trevor Andrew Ellice
1656 John Trevor Syr John Glynne
Blwyddyn Enw Plaid
1659 John Trevor
1660 Kenrick Eyton
1661 Syr Henry Conway
1669 Syr Thomas Hanmer
1678 Mutton Davies
1681 Syr John Hanmer, 3rd Barwnig
1685 Syr John Conway
1689 Syr Roger Puleston
1695 Syr John Conway
1701 Syr Roger Mostyn
1702 Syr Thomas Hanmer
1705 Syr John Conway
1708 Syr Roger Mostyn
1713 Syr John Conway
1715 Syr Roger Mostyn
1734 Syr Thomas Mostyn, 4dd Barwnig
1741 Syr John Glynne
1747 Syr Thomas Mostyn, 4dd Barwnig
1758 Syr Roger Mostyn
1796 Syr Thomas Mostyn
1797 John Lloyd
1799 Syr Thomas Mostyn
1831 Edward Lloyd-Mostyn Rhyddfrydol
1832 Edward Lloyd-Mostyn Rhyddfrydol
1837 Syr Stephen Glynne Ceidwadol
1841 Edward Lloyd-Mostyn Rhyddfrydol
1842 Syr Stephen Glynne Ceidwadol
1847 Edward Lloyd-Mostyn Rhyddfrydol
1854 Thomas Lloyd-Mostyn Rhyddfrydol
1861 Yr Arglwydd Richard Grosvenor Rhyddfrydol
1886 Samuel Smith Rhyddfrydol
1906 Herbert Lewis Rhyddfrydol
1918 Thomas Henry Parry Rhyddfrydol
1924 Ernest Handforth Goodman Roberts Ceidwadol
1929 Frederick Llewellyn-Jones Rhyddfrydol
1931 Rhyddfrydwr Cenedlaethol
1932 Rhyddfrydol
1935 Gwilym Rowlands Ceidwadol
1945 Nigel Birch Ceidwadol
Diddymu'r etholaeth ym 1950. Gweler Gorllewin Sir y Fflint a Dwyrain Sir y Fflint

Canlyniadau Etholiadau ers Deddf Diwigio'r Senedd 1832 golygu

Ffynhonnell:[3]

Etholiadau 1832 i 1880 golygu

Yn etholiadau 1832 a 1835 etholwyd Yr Anrhydeddus Edward Lloyd-Mostyn yn ddiwrthwynebiad ar ran Y Blaid Ryddfrydol.

 
Syr Stephen Glynne 01
Etholiad cyffredinol 1837: Etholaeth Sir y Fflint
Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Ceidwadwyr Syr Stephen Glynne 945 51.1
Rhyddfrydol Edward Lloyd-Mostyn 905 48.9
Mwyafrif 40
Y nifer a bleidleisiodd 84.5
Ceidwadwyr yn disodli Rhyddfrydol Gogwydd
Etholiad cyffredinol 1841: Etholaeth Sir y Fflint
Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Rhyddfrydol Edward Lloyd-Mostyn 1,234 50.9
Ceidwadwyr Syr Stephen Glynne 1,192 49.1
Mwyafrif 42
Y nifer a bleidleisiodd 81.9
Rhyddfrydol yn disodli Ceidwadwyr Gogwydd

(Ar ôl cyflwyno deiseb i herio'r canlyniad diddymwyd y canlyniad a rhoddwyd y sedd i Glynne ym 1842.)
Yn Etholiad Cyffredinol 1847 cafodd Edward Lloyd Mostyn ei ethol yn ddiwrthwynebiad ran y Blaid Ryddfrydol.

Etholiad cyffredinol 1852: Etholaeth Sir y Fflint
Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Rhyddfrydol Edward Lloyd-Mostyn 1,276 58.4
Ceidwadwyr E Peel 910 41.6
Mwyafrif 366
Y nifer a bleidleisiodd 75.1
Rhyddfrydol yn cadw Gogwydd

Ym 1854 dyrchafwyd Edward Lloyd Mostyn i Dŷ’r Arglwyddi fel yr Ail Farwn Mostyn; fe'i olynwyd mewn isetholiad yn ddiwrthwynebiad gan ei fab Thomas Edward Lloyd Mostyn ar ran y Blaid Ryddfrydol.

Etholiad cyffredinol 1857: Etholaeth Sir y Fflint
Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Rhyddfrydol Thomas Lloyd-Mostyn 1,171 57.2
Ceidwadwyr Syr Stephen Glynne 876 42.8
Mwyafrif 295
Y nifer a bleidleisiodd 72.1
Rhyddfrydol yn cadw Gogwydd

Etholwyd Thomas Lloyd Mostyn yn ddiwrthwynebiad yn Etholiad Cyffredinol 1859 ond y bu farw ar 8 Mai 1861 a chynhaliwyd isetholiad i ddewis olynydd iddo ar 30 Mai 1861.

Isetholiad Etholaeth Sir y Fflint 1861
Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Rhyddfrydol Yr Arglwydd Richard Grosvenor 1,168 57.4
Ceidwadwyr H R Hughes 868 42.6
Mwyafrif 300
Y nifer a bleidleisiodd 70.5
Rhyddfrydol yn cadw Gogwydd

Ail etholwyd Yr Arglwydd Richard Grosvenor yn ddiwrthwynebiad ar ran y Blaid Ryddfrydol yn Etholiadau Cyffredinol 1865, 1868, 1874 a 1880.

Etholiadau 1885 - 1906 golygu

Etholiad cyffredinol 1885: Etholaeth Sir y Fflint
Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Rhyddfrydol Yr Arglwydd Richard Grosvenor 4,758 60.3
Ceidwadwyr H R H Lloyd Mostyn 3,132 39.7
Mwyafrif 1626
Y nifer a bleidleisiodd 78.3
Rhyddfrydol yn cadw Gogwydd

Dyrchafwyd yr Arglwydd Richard Grosvenor i Dŷ'r Arglwyddi fel Yr Arglwydd Stalbridge ym 1886 a bu isetholiad ar 2 Mawrth 1886

 
Samuel Smith Vanity Fair 4 Awst 1904
Isetholiad Sir y Fflint 1886
Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Rhyddfrydol Samuel Smith 4,248 60.8
Ceidwadwyr P Pennant 2,738 39.2
Mwyafrif 1,510
Y nifer a bleidleisiodd 69.3
Rhyddfrydol yn cadw Gogwydd

Dychwelodd Samuel Smith i'r Senedd yn ddiwrthwynebiad yn Etholiad Gyffredinol 1886 fel Rhyddfrydwr Gladstonaidd.

Etholiad cyffredinol 1892: Etholaeth Sir y Fflint
Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Rhyddfrydol Samuel Smith 4,597 59.4
Unoliaethol Ryddfrydol Syr Robert Alfred Cunliffe 3,145 40.6
Mwyafrif 1,452
Y nifer a bleidleisiodd 76.8
Rhyddfrydol yn cadw Gogwydd
Etholiad cyffredinol 1895: Etholaeth Sir y Fflint
Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Rhyddfrydol Samuel Smith 4,376 52.7
Unoliaethol Ryddfrydol H R L Howard 3,925 47.3
Mwyafrif 451
Y nifer a bleidleisiodd 78.4
Rhyddfrydol yn cadw Gogwydd
Etholiad cyffredinol 1900: Etholaeth Sir y Fflint
Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Rhyddfrydol Samuel Smith 4,528 53.6
Ceidwadwyr H R L Howard 3,922 46.4
Mwyafrif 606
Y nifer a bleidleisiodd 78.4
Rhyddfrydol yn cadw Gogwydd
Etholiad cyffredinol 1906: Etholaeth Sir y Fflint
Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Rhyddfrydol John Herbert Lewis 6,294 63.8
Ceidwadwyr H Edwards 3,572 36.2
Mwyafrif 2,722
Y nifer a bleidleisiodd 83.0
Rhyddfrydol yn cadw Gogwydd

Etholiadau yn y 1910au golygu

Etholiad Cyffredinol 1918

Etholfraint

Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Rhyddfrydol Thomas Henry Parry diwrthwynebiad
Rhyddfrydol yn cadw Gogwydd

Etholiadau yn y 1920au golygu

Etholiad Cyffredinol 1922

Etholfraint 47,999

Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Rhyddfrydwr y Glymblaid Thomas Henry Parry 16,854 44.2
Unoliaethwr A L Jones 15,080 39.6
Llafur Parch D G Jones 6,163 16.2
Mwyafrif 1,774 4.6
Y nifer a bleidleisiodd 79.4
Rhyddfrydol yn cadw Gogwydd
Etholiad Cyffredinol 1923

Etholfraint 49,728

Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Rhyddfrydol Thomas Henry Parry 19,609
Unoliaethwr Ernest Handforth Goodman Roberts 14,926
Mwyafrif
Y nifer a bleidleisiodd
Rhyddfrydol yn cadw Gogwydd
Etholiad Cyffredinol 1924

Etholfraint 51,205

Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Unoliaethwr Ernest Handforth Goodman Roberts 19,054
Rhyddfrydol Thomas Henry Parry 14,169 34.5
Llafur Parch D G Jones 7,821 19.1
Mwyafrif 11.9
Y nifer a bleidleisiodd
Unoliaethwr yn disodli Rhyddfrydol Gogwydd
Etholiad Cyffredinol 1929

Etholfraint 68,687

Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Rhyddfrydol Frederick Llewellyn-Jones 24,012 43.0
Unoliaethwr Ernest Handforth Goodman Roberts 19,536 35.0
Llafur Cyril O Jones 12,310 22.0
Mwyafrif
Y nifer a bleidleisiodd 81.3
Rhyddfrydol yn disodli Unoliaethwr Gogwydd

Etholiadau yn y 1930au golygu

Etholiad Cyffredinol 1931

Etholfraint 72,602

Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Rhyddfrydwr Cenedlaethol Frederick Llewellyn-Jones 40,405
Llafur Miss F Edwards 16,158
Mwyafrif 24,247
Y nifer a bleidleisiodd
Rhyddfrydwr Cenedlaethol yn cadw Gogwydd
Etholiad Cyffredinol 1935

Etholfraint 77,768

Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Ceidwadwyr Gwilym Rowlands 26,644 44.9
Rhyddfrydol John Emlyn Emlyn-Jones 16,536 27.9
Llafur Cyril O Jones 16,131 27.2
Mwyafrif 10,108 17.0
Y nifer a bleidleisiodd 76.3
Ceidwadwyr yn cadw Gogwydd

Etholiadau yn y 1940au golygu

Etholiad Cyffredinol 1945: Sir y Fflint [4]
Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Ceidwadwyr Nigel Chetwode Birch 27,800 38.8
Llafur Eirene Lloyd Jones 26,761 37.4
Rhyddfrydol John William Hughes 17,007 23.8
Mwyafrif 1,039 1.5
Y nifer a bleidleisiodd 71,568 76.7
Ceidwadwyr yn cadw Gogwydd

Cyfeiriadau golygu

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 "History of Parliament". History of Parliament Trust. Cyrchwyd 2011-11-27.
  2. 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 "History of Parliament". History of Parliament Trust. Cyrchwyd 2011-11-27.
  3. James, Arnold J a Thomas, John E. Wales at Westminster - A History of the Parliamentry Representation of Wales 1800-1979 Gwasg Gomer 1981 ISBN 0 85088 684 8
  4. [1] Political resources.net