Siryfion Sir Ddinbych yn yr 17eg ganrif

Mae hon yn rhestr o ddeiliaid swydd Siryf Sir Ddinbych rhwng 1600 a 1699

Siryfion Sir Ddinbych yn yr 17eg ganrif
Enghraifft o'r canlynolerthygl sydd hefyd yn rhestr Edit this on Wikidata

Siryf yw cynrychiolydd cyfreithiol y Brenin, a benodir yn flynyddol ar gyfer pob sir yng Nghymru a Lloegr, ei ddyletswydd yw cadw'r heddwch yn ei sir a sicrhau ufudd-dod i gyfraith y Brenin. Yn wreiddiol, roedd yn swydd o statws a grym, ond bellach mae'n swydd seremonïol yn bennaf.

1600au golygu

 • 1600: William Myddelton, Gwaunynog
 • 1601: Owen Vaughan, Llwydiarth
 • 1602: David Holland, Abergele
 • 1603: Edward Eyton, Wattstay
 • 1604: John Lloyd, Faenol a Rûg
 • 1605: Cadwaladr Wynne II (bu f 1612.), Foelas
 • 1606: Syr John Wynn, Castell Gwydir
 • 1607: Evan Meredith, Glan-Tannat
 • 1608: Morgan Broughton, Marchwiail
 • 1609: Hugh Gwyn Griffith, Berth Ddu

1610au golygu

 
Simon Thelwall
 • 1610: Syr Richard Trevor, Trefalun
 • 1611: Robert Sonlli, Sonlli
 • 1612: Simon Thelwall, Plas-y-Ward
 • 1613: Thomas Goodman, Plas Ucha, Llanfair Dyffryn Clwyd
 • 1614: William Wynne, Meley
 • 1615: Richard Williams, Rhuthun
 • 1616: Thomas Powell, Horsley
 • 1617: Thomas Needham, Clocaenog
 • 1618: Robert Wynne, Berth Ddu
 • 1619: Ffowc Middelton, Llansilin

1620au golygu

 • 1620: William Vaughan, Eyton
 • 1621: Hugh Meredith, Wrecsam
 • 1622: Syr Edward Trefor, Bryn Cinallt
 • 1623: Foulk Lloyd, Henllan
 • 1624: Thomas Price Wynne, Geler
 • 1625: Syr Richard Grosvenor, Barwnig 1af, Eyton
 • 1626: George Bostock, Holt
 • 1627: Edward Price, Llwyn-Ynn
 • 1628: Syr Henry Salusbury, Neuadd Lleweni
 • 1629: Edward Meredith, Stansty

1630au golygu

 • 1630: William Robinson Gwersyllt
 • 1631: Robert Wynne, Foelas
 • 1632: William Dolben, Dinbych
 • 1633: John Parry, Plas-yn-Rhal
 • 1633: John Edwards V
 • 1634: Roger Holland, Abergele
 • 1635: Hugh Lloyd Rosindall, Dinbych

1640au golygu

 
Thomas Thelwall
 • 1640: Richard Langford, Allington
 • 1641: John Vaughan, Henllan
 • 1642: John Bellot, Morton
 • 1643: John Thelwall, Plas Coch
 • 1643: Thomas Thelwall, Bathafarn
 • 1644-1646: Syr Evan Lloyd, Barwnig 1af, Iâl
 • 1647: John Kynaston Rhiwabon
 • 1648: Robert Sontley, Sonlli
 • 1649: Thomas Ravenscroft, Pickhill

1650au golygu

 • 1650: Richard Middelton Llansilin
 • 1651: William Wynne, Garthgynan
 • 1652: Thomas Ball, Burton
 • 1653: John Edwards, Y Waun
 • 1654: William Edwards, Eaton
 • 1655: John Jeffreys Acton
 • 1656: Syr Owen Wynn, 3ydd Barwnig, Gwydir
 • 1657: Syr Thomas Powell, 2il Farwnig, Horsley
 • 1658: Robert Price, Giler
 • 1659: Edward Vaughan, Llwydiarth

1660au golygu

 • 1660: Edward Vaughan, Llwydiarth
 • 1661: Charles Salusbury, Bachymbyd
 • 1662: Watkin Kyffin Glascoed
 • 1663: Roger Puleston, Emral
 • 1664: Robert Wynne, Foelas
 • 1665: John Carter, Cinmel
 • Tachwedd 12, 1665: Syr Charles Goodman, Glanhespin
 • 1667: Morris Gethin, Cernioge
 • 1668: William Parry, Llwyn-Ynn
 • 6 Tachwedd, 1668: Hugh Lloyd, Neuadd Fox

1670au golygu

 • 1670: Edward Thelwall, Plas-y-Ward
 • 1671: Mytton Davies, Llanerch
 • 1672: John Thelwall, Plas Coch
 • 1673: Edward Maurice, Lloran
 • 1674: Syr John Wynn, 5ed Barwnig, Wattstay
 • 1675: John Lloyd, Gwrych
 • 1676: David Maurice, Penybont
 • 1677: John Langford, Allington
 • 1678: Edward Brereton, Borras
 • 1679: Hedd Lloyd, Hafodunos

1680au golygu

 • 1680: Thomas Holland, Tyrdan
 • 1681: William Edwards, Y Waun
 • 1682: Josiah Edisbury, Erddig,
 • 1683: Griffith Jeffreys, Gwaunyterfyn
 • 1684: Thomas Powell, Horsley
 • 1685: Robert Griffith, Neuadd Brymbo
 • 1686: William Ravenscroft, Pickhill
 • 1687: Robert Davies, Llanerch
 • 1688: Syr Richard Myddelton, 3ydd Barwnig Castell y Waun
 • 1689: Roger Mostyn Brymbo

1690au golygu

 • 1690: William Robinson Gwersyllt
 • 1691: Thomas Wynne, Dyffryn Aled
 • 1692: Simon Thelwall Llanbedr
 • 1693: David Williams Ty-newydd, Llansilin
 • 1694: Humphrey Kynaston, Bryngwyn
 • 1695: David Parry, Llwyn-Ynn
 • 1696: William Williams, Plas-y-Ward
 • 1697: John Hill, Sonlli
 • 1698: Edward Broughton Marchwiail
 • 1699: Thomas Jones, Carreghwfa a'r Amwythig

Cyfeiriadau golygu

 • Annals and Antiquities, the Counties and County Families, Wales: Containing a Record, All Ranks, the Gentry with Many Ancient Pedigrees and Memorials, Old and Extinct Families, Cyfrol 1 Thomas Nicholas 1872 Tudalen 399 [1]