Tair Chwaer (cyfres deledu)


Cyfres ddrama deledu oedd Tair Chwaer. Darlledwyd tair cyfres ar S4C rhwng 1997 a 1999 gan ddiweddu gyda'r ffilm Cymer Dy Siâr, ffilm Nadolig y sianel yn 1999.

Tair Chwaer
Enghraifft o'r canlynolcyfres deledu Edit this on Wikidata

Roedd y rhaglen yn adrodd hanes tair chwaer o dde Cymru sy’n chwarae mewn band canu gwlad ac sy’n ceisio ymdopi â threialon bywyd. Darganfydda Sharon bod Alan, ei gŵr, yn cael perthynas odinebus ag Yvonne Post, caiff Lyn ei haflonyddu gan Eifion – mab y bós – sydd mewn cariad â hi, ac mae Janet mewn perthynas â Ben er ei bod yn profi teimladau cryf tuag at Danny, ei chydweithiwr. Mae Mary, eu Mam, yn ddibynnol ar alcohol i ymdopi â’i Mam hithau, Annie May, sy’n dioddef o Alzheimers. Mae partner Mary, Martin, yn fyr ei amynedd â hi ac yn cuddio cyfrinach enfawr am ei dueddiadau rhywiol. Drwy gydol y gyfres ceir golygfeydd o’r dair chwaer yn perfformio mewn clybiau nos a thafarndai fel rhan o’u band canu gwlad.

Manylion Pellach golygu

Teitl Gwreiddiol: Tair Chwaer

Blwyddyn: 1997 (Cyfres 1)

Hyd y Ffilm: 6 pennod

Dyddiad y Darllediad Cyntaf: 19 Ion 1997

Cyfarwyddwr: Endaf Emlyn

Sgript gan: Siwan Jones

Stori gan: Siwan Jones

Cynhyrchydd: Pauline Williams

Cwmnïau Cynhyrchu: Ffilmiau Gaucho Cyf.

Genre: Drama, Teulu

Cast a Chriw golygu

Prif Gast golygu

 • Donna Edwards (Sharon)
 • Ruth Lloyd (Lyn)
 • Llio Millward (Janet)
 • Dewi Rhys Williams (Alan)
 • Sharon Morgan (Mary)
 • Ray Gravell (Martin)
 • (Annie May)
 • Jâms Thomas (Eifion)
 • Emyr Wyn (Byron)
 • Toni Caroll (Yvonne)
 • Dafydd Hywel (Dai)
 • Iwan John (Danny)
 • Rhys Jones (Ben)
 • Geraint Evans (Gareth (mab Sharon & Alan))
 • Darren Williams (Huw (mab Sharon & Alan))
 • Liann Wood (Angharad (merch Sharon & Alan))
 • Natasha Nicholas (Sera (merch Lyn))

Cast Cefnogol golygu

Ffotograffiaeth golygu

 • Ray Orton

Dylunio golygu

 • Hayden Pearce

Cerddoriaeth golygu

Sain golygu

 • Nigel Tidball

Golygu golygu

 • William Oswald

Cydnabyddiaethau Eraill golygu

 • Crewyd y gyfres gyda chefnogaeth yr Undeb Ewropeaidd, Cynllun 16:9.
 • Adnoddau – Arion, Rank, Splash!, Taran
 • Cynhyrchydd cynorthwyol – Maurice Hunter
 • Cyfarwyddwyr cynorthwyol – Rhian Williams, Rhian Wyn Jones, Nerys Phillips
 • Cydlynydd y Cynhyrchiad – Menna Jones
 • Gwisgoedd – Maxine Brown, Angel Jones (cynorthwydd)
 • Colur – Paula Price, Catrin Richards (cynorthwydd)
 • Caneuon Gwreiddiol – Caryl Parry Jones, Tudur Dylan Jones
 • Cerddorion – Myfyr Isaac, Non Parry
 • Yn 1997 rhyddhawyd crynoddisg o ganeuon cyfresi Tair Chwaer, yn cynnwys 11 cân. (Label Sain. ©S4C)

Manylion Technegol golygu

Lliw: Lliw

Gwlad: Cymru

Iaith Wreiddiol: Cymraeg

Gwobrau:

Gŵyl ffilmiau Blwyddyn Gwobr / enwebiad Derbynnydd
BAFTA Cymru 1997 Yr Awdur Gorau ar Gyfer y Sgrin Siwan Jones
Yr Actores Orau Donna Edwards
Y Sinemategraffeg Gorau – Drama Ray Orton

Manylion Atodol golygu

Adolygiadau golygu

 • Iwan Llwyd, ‘Rifiwio’, Taliesin, 97 (Gwanwyn 1997), tt. 136–139.
 • Mari Jones-Williams, ‘Jiw-jiw-jiwsi!’, Golwg, 9/23 (20 Chwefror 1997), t. 25.

Erthyglau golygu

 • ‘Magu plentyn a bod yn chwaer’, Y Cymro (29 Ionawr 1997), t. 14.
 • ‘Chwaer sy’n chwilio am danc i ymlacio ynddo!’, Y Cymro (19 Chwefror 1997), t. 14.
 • Kate Crockett, ‘Teledu trwy’r Oesoedd’, Barn, 443/444 (Ionawr 2000), tt. 69–71.
  Mae'r erthygl hon yn cynnwys testun o'r cofnod Tair Chwaer ar yr Esboniadur, adnodd addysgiadol agored gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae gan y cofnod penodol hwnnw'r drwydded agored CC BY 4.0; gweler testun y drwydded am delerau ail-ddefnyddio'r gwaith.