Adeiladau rhestredig Gradd I Sir Fynwy

Dyma restr o adeiliadau rhestredig Gradd I yn Sir Fynwy. Gradd I yw'r radd uchaf ar gyfer adeiladau hanesyddol yng Nghymru a Lloegr; ystyrir yr adeiladau hyn i fod o ddiddordeb arbennig.

Abaty Tyndyrn
Comin Wikimedia
Comin Wikimedia
Mae gan Gomin Wikimedia
gyfryngau sy'n berthnasol i:
Enw Cymuned Rhif Cadw
Abaty Tyndyrn Tyndyrn 24037
Gwesty'r Abaty, Priordy Llanddewi Nant Hodni Crucornau 1940
Adfeilion Castell y Fenni Y Fenni 2376
Ysgubor Fferm y Cwrt, Llanfihangel Crucornau Crucornau 1941
Eglwys Sant Aeddan, Betws Newydd Llanarth 1962
Castell Cil-y-coed Cil-y-coed 2006
Tŷ'r Castell, Brynbuga Brynbuga 2128
Castell Cas-gwent Cas-gwent 2475
Eglwys y Saint Pedr, Paul a Ioan, Llantrisant Llantrisant Fawr 2718
Eglwys Santes Ffraid Llangatwg Feibion Afel 2082
Eglwys Sant Cadog, y Grysmwnt Y Grysmwnt 1955
Eglwys Dewi Sant Llantrisant Fawr 2711
Eglwys Dewi Sant, Priordy Llanddewi Nant Hodni Crucornau 1938
Eglwys Sant Sierôm, Llan-gwm Llan-gwm 2028
Eglwys Sant Ioan, Llandenni Rhaglan 17425
Eglwys Sant Martin, Cwm-iou Crucornau 1933
Eglwys Santes Fair, y Fenni Y Fenni 2373
Eglwys Santes Fair, Cil-y-coed Cil-y-coed 2019
Eglwys Santes Fair, Cas-gwent Cas-gwent 2594
Eglwys Santes Fair, Llanofer Llanofer 2782
Eglwys Santes Fair, Magwyr Magwyr gyda Gwndy 2928
Eglwys Santes Fair, Porthysgewin Porthysgewin 2044
Eglwys Sant Mihangel a'r Holl Angylion, Gwernesni Llantrisant Fawr 2715
Eglwys Sant Nicolas, y Grysmwnt Y Grysmwnt 1947
Eglwys Sant Nicolas, Tryleg Tryleg Unedig 2106
Eglwys Sant Teilo, Llandeilo Gresynni Llandeilo Gresynni 2073
Eglwys Sant Teilo, Llandeilo Bertholau Llandeilo Bertholau 2002
Eglwys Sant Tewdrig, Matharn Matharn 2040
Eglwys Sant Tysoi, Llan-soe Llan-gwm 2029
Castell Tir Clidda Llanarth 1968
Parc Tir Clidda Llanarth 1966
Croes y Groes Lwyd Rhaglan 24716
Tŷ Mawr y Castell Trefynwy 2217
Adfeilion Castell y Grysmwnt Y Grysmwnt 1949
Priordy Llanddewi Nant Hodni Crucornau 1939
Llys Llanfihangel Crucornau 1919
Ffermdy Llwyn-celyn Crucornau 1937
Palas Matharn Matharn 2007
Castell Trefynwy Trefynwy 2216
Pont Trefynwy Trefynwy 2218
Llys Pen-y-Clawdd Crucornau 1926
Eglwys Santes Fair, Pen-allt Tryleg Unedig 2104
Mur y Porthladd Cas-gwent 2477
Eglwys Santes Fair, Priordy Brynbuga Brynbuga 2123
Porthdy Priordy Brynbuga Brynbuga 2126
Castell Rhaglan Rhaglan 2101
Yr hen bont dros Afon Gwy Cas-gwent 2479
Neuadd y Sir, Trefynwy Trefynwy 2228
Bloc stabl Llys Llanfihangel Trefynwy 19288
Porth y Dref, Cas-gwent Cas-gwent 2476
Treowen Llanfihangel Troddi 2065
Castell Brynbuga Brynbuga 2127
Adfeilion Castell Gwyn Llandeilo Gresynni 2079